ANA SAYFA BİZE ULAŞIN BAĞLANTILAR ABOUT US
HIZLI ERİŞİM

21 Şubat 2019 Perşembe  

                             »Adana   »Antalya   »Aydın   »Balıkesir   »Bursa   »Çanakkale   »Denizli   »Diyarbakır   »Erzurum   »Eskişehir   »Gaziantep   »Hatay   »İstanbul   »İzmir  
                             »Kayseri   »Kahramanmaraş   »Konya   »Malatya   »Manisa   »Mersin   »Muğla   »Rize   »Samsun   »Şanlıurfa   »Tekirdağ   »Trabzon   »Van        »İL TEMSİLCİLİKLERİ  

     Başkanın Mesajı

 

     Genel Kategoriler

 

     Özlük Çalışmaları

 

     Anlaşmalı Kurumlar

 

     Konular

 
 
ASGARİ ÜCRET TARİFELERİ
ÜYELİK İŞLEMLERİ
2017 YILI KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİ LİSTESİ
YETKİ BELGESİ ALAN ÜYELERİMİZ
 

—S. S. Sorular

»GENEL

»ÜYELİK İŞLEMLERİ

 

—Bilgi Edinme

Kendi adınıza
(Bireysel / Gerçek Kişilik)
Bilgi Edinme Başvurusu

Kurumunuz adına
(Tüzel Kişilik)
Bilgi Edinme Başvurusu

 ÜYELERİMİZİN GIDA ÜRETEN İŞYERLERİNDEKİ YETKİSİNE İLİŞKİN OLARAK YENİMAHALLE BELEDİYESİ’NE YAZILAN YAZI

    Yayına Giriş Tarihi: 21.02.2007  Güncellenme Zamanı: 21.02.2007 12:04:03  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI‘NA

Yenimahalle / ANKARA

03.02.2007 /  360

 

Gıda üreten işyerleriyle ilgili olarak Başkanlığınızca yapılan işlemler için istenilen evraklar arasında " Gıda Mühendisi Belgesi" nin de yer aldığı, ODA‘mıza ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere; 05.06.2004 tarih ve 25483 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, gıda ve gıdalarla temas eden madde ve malzemelerin üretim ve denetimleriyle ilgili yetkiyi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘na vermiştir.

Adı geçen Bakanlık, bu yetkiye dayanarak gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerlerinin çalışma, gıda sicil ve üretim izinleri ile buralarda sorumlu yönetici olarak çalıştırılması zorunlu olan meslek dallarıyla ilgili esasları belirleyen bir Yönetmeliği yürürlüğe koymuştur.

27.08.2004 tarih ve 25566 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Gıda ve Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İşyerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu Maddesinin (a) bendinde, kimlerin Sorumlu Yöneticilik yapabilecekleri ve 7/A no‘lu Ekinde de, hangi gıda ürünlerinin üretildiği işyerlerinde hangi meslek mensuplarının Sorumlu Yönetici olarak çalışmaya yetkili oldukları açıkça gösterilmiştir. Yönetmeliğin; 29 uncu Maddesinin (a) bendi ile 7/A ekinde yer alan 24 ürün grubunun tamamında hem Ziraat Mühendisleri, hem de Gıda Mühendisleri "Sorumlu Yöneticilik" bakımından eşit olarak yetkilendirilmişlerdir.

Diğer taraftan, 13.05.1960 tarih ve 10504 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun‘un 2 nci Maddesi, ".... toprak, su, gıda, yem .... işletmeleri kurmaya ve idare etmeye veya bunların mesul müdürlüğünü ifade salahiyetlidirler." ifadesi ile Ziraat Mühendislerinin "Gıda" konusunda "Üretim", "Kontrol", "Muayene", "Ekspertiz" işlerini yapabileceklerini hükme bağlamıştır.

Ayrıca, bu Kanuna bağlı olarak; 18.12.1991 tarih ve 91/2526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 24.01.1992 tarih ve 21121 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe konulan "Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğün" 24 üncü Maddesi de, gıda ile ilgili öğrenim görmüş Ziraat Mühendislerinin , ".... Gıda maddelerinin üretimi, işlenmesi, muhafazası, depolanması, ambalajlanması ve pazarlanması ...." konularında yetkili olduklarını hüküm altına almıştır.

Yukarıda sayılan bütün bu hukuksal dayanak göz önünde bulundurulduğunda; gıda üreten işyerlerinde Gıda Mühendisleri kadar Ziraat Mühendislerinin de yetkili oldukları anlaşılmaktadır. Belediyeniz tarafından yapılan işlemlerde bunun da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu konu ile ilgili gerekli işlemlerinin yapılmasını ve konu ile ilgili görüşünüzün ODA‘mıza bildirilmesini dilerim.

Saygılarımla

 

Ural ERSOY

Genel Sekreter

Okunma Sayısı: 5095

Tüm Resmi Yazışmalar »

Google Windows Live Yahoo! MyWeb Del.icio.us Technorati Digg Facebook Twitter Sık Kullanılanlar e-Posta Gönder RSS Haber Kaynağı

ADANA ·  ANTALYA ·  AYDIN ·  BALIKESİR ·  BURSA ·  ÇANAKKALE ·  DENİZLİ ·  DİYARBAKIR ·  ERZURUM ·  ESKİŞEHİR ·  GAZİANTEP ·  HATAY ·  İSTANBUL ·  İZMİR
KAYSERİ ·  KAHRAMANMARAŞ ·  KONYA ·  MANİSA ·  MERSİN ·  MUĞLA ·  RİZE ·  SAMSUN ·  ŞANLIURFA ·  TEKİRDAĞ ·  TRABZON ·  VAN

COPYRIGHT © 2004-2019 TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
KARANFİL SK. 28/18 06640 KIZILAY / ANKARA
TEL: 444 1 966   FAKS: (+90) 312 418 51 98   e-POSTA: zmo@zmo.org.tr

Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME 
 

Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.