Kendi Adınıza (Bireysel Kişilik)

Başvuru Öncesi Lütfen Okuyunuz

  • Odamız portalında yayınlanan raporlar, kitaplar,ilân ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurusuna konu olamayacaktır. Bu nedenle, başvurunuz öncesi talep ettiğiniz bilgi ya da belgenin TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI portalında bulunup bulunmadığını lütfen kontrol ediniz.
  • Bilgi edinme talepleri, odamızda hâlihazırda bulunan bilgi veya belgeler ile sınırlıdır. Bu nedenle, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurular yanında Kanun ve Yönetmelikte bilgi edinme hakkının istisnaları olarak düzenlenen konulara ilişkin bilgi edinme başvurularına mevzuat gereğince olumsuz cevap verilecektir.
  • Bu bölümden yapacağınız başvuru 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Bilgi Edinma Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilecektir.

Lütfen, Adınız Soyadınızı yazınız.

Lütfen, oturma yeri veya iş adresi yazınız.

11 haneli T.C. Kimlik Numaranız elektronik posta ile yapacağınız başvuru için doldurulması zorunludur

NOT: TC Kimlik Numaranızı http://tckimlik.nvi.gov.tr/ adresinden öğrenebilirsiniz.

Lütfen, geçerli bir e-posta adresi yazınız.

En fazla 1000 karakter uzunluğunda metin girebilirsiniz

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.