MERHABA DERGİSİ “TARIMIN VE TARIMCININ YANINDAYIZ”

KONYA ŞUBE ( )
23.03.2009 (Son Güncelleme: 26.03.2009 10:33:08)

ZMO Konya Şube Başkanımız Hasan Hüseyin MOTUK, TÜYAP Konya Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen Konya 7. Tarım, Hayvancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı için Merhaba Gazetesinin özel olarak çıkardığı “Merhaba Dergisi”ne yaptığı açıklama da “Tarımın ve Tarımcının Yanındayız” dedi.

Konya Şube Başkanımız Hasan Hüseyin MOTUK, Konya 7. Tarım, Hayvancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı kapsamında Merhaba Gazetesine yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

  "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri ODASI (ZMO), 1954 yılında kurulan kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Anayasal dayanağı, 1982 Anayasası‘ nın 135. maddesinden almaktadır. Anayasal anlamda Kamu Kurumu TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) yasal dayanakları; 3458 sayılı Mühendis ve Mimarlık Hakkında Kanun, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun‘ dur. Yasa Tüzük ve Yönetmelikler, mesleklerimizin ve örgütümüzün hukuki temelini oluşturmaktadır.

   Genel Merkezi Ankara‘da olan Ziraat Mühendisleri ODASI‘nın şu anda tüm ülke genelinde 26 Şubesi, 54 İI Temsilciliği vardır. Ziraat Mühendisleri ODASI‘ na Ziraat Mühendisleri, Su Ürünleri Mühendisleri, Tütün Teknolojisi Mühendisleri ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri üye olabilmektedir.

   ZMO‘nun amaç ve görevleri, tarım sektörünün sosyo-ekonomik ve politik bütününe ilişkindir. Tarımın ekonomik bir sektör olarak geliştirilmesi yanında, sektörün insan unsurunu oluşturan çiftçilerin ve mühendislerinin yaşama ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, temel öncelikler arasındadır.

   Ziraat Mühendisleri ODASI Konya Şubesi üyelerini mesleki alandaki hak ve yetkilerini meslek etiğine uygun olarak kullanmalarını sağlamak amacıyla bilgilendirmekte, meslek içi eğitim kursları düzenlemekte; ülke genelinde özellikle de Konya Bölgesi, tarım ve tarımsal üretim kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve verimli kılınması çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla her türlü girişim ve etkinlikte bulunarak resmi ve özel kurumlarla işbirliği yapmakta, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile işbirliği içinde Ziraat Fakültesinde okuyan öğrencilere mesleki alanda kendilerini geliştirebilmeleri için her türlü maddi ve manevi desteği vermektedir.

    Küresel ısınmanın sebep olduğu kuraklıktan dolayı yaşanan su ve sulama suyundaki sıkıntı, uygulanan yanlış tarım politikaları, enerji kaynaklarının (mazot, gübre, tohum, elektrik vs.)  maliyetinin yüksek olması ve bilinçsiz teknoloji (traktör) kullanımı Konya Bölgesi tarım sektörünün başlıca sorunlarıdır. Bu nedenledir ki, KOP projesinin hayata geçirilmesi (Göksuyu ovaya indirmek), hububata bölgesel teşvik verilmesi,  yüksek verimli çeşitlerin ıslahı, sertifikalı tohum kullanımının teşviki önem kazanmaktadır. Tarım Politikaları değişen talebe cevap verecek şekilde doğru olarak belirlenir, teşvikler bölgeler itibariyle belli ürünlere yapılırsa üretim deseni planının uygulaması kendiliğinden gerçekleşecektir. Geçmiş yıllarda açılan derin kuyulardaki su sıkıntısının üzerine birde yağışın son yıllarda çok az düşmesi İç Anadolu Bölgesi‘ndeki derin kuyulardaki su seviyelerinin düşmesine sebep olmuştur. Bu nedenle salma sulamanın kesinlikle yasaklanması, sulama sistemlerinden kapalı sulama sistemlerine geçilmesi damla sulama sisteminin teşvik edilerek bu sistemin uygulanır vaziyete geçirilmesi derin kuyu açma ruhsatı verilecek çiftçilerden damla sulama projesi istenmesi sorunun çözümlenmesinde önem taşımaktadır. Ortalama güneşlenme süresi on saat olan ülkemizde güneş enerjisinden elektrik elde ederek kullanma oranı %1 geçmemektedir. Ekonomiye katkıda bulunacak alternatif enerji sistemlerinin kullanılması örneğin güneş enerjisinden yararlanma derhal teşvik kapsamına sokulmalıdır. Hassas tarım teknolojileri konusunda bilinçsiz çiftçilerimiz,  yurt dışından gelen traktörleri onda var bende neden yok mantığıyla ülkemizi adeta traktör mezarlığına dönüşmesine sebep olmuşlardır. Maliyeti yüksek olan traktör gibi teknolojik alet ve ekipmanların kullanılması konusunda çiftçimiz bilgilendirilmelidir.

    ZMO Konya Şubesi artan üye sayısı ile birlikte kurumsallaşma yolunda hızla ilerlemektedir. Ziraat Fakültesi Öğrenci Temsilcilerimizle birlikte 2006 yılında yayınına başladığımız "Akademik Tarım Dergisi" bugün 4.sayısına ulaşmıştır. ZMO Konya Şubesi mesleki haklarımızı korumanın yanı sıra Tarımın ve Tarımcının yanında olmayı sürdürecektir."

  

Okunma Sayısı: 1384
Fotoğraf Galerisi