Şube Tarihçesi

TEMSİLCİLİK

Yıl                                            :   23 Ocak 1994

İl Temsilcisi                               :   Asil Üye                Nail SOMUNCU

                                                  Yedek Üye          Ali ARPACI 

Yıl                                            :   01 Ocak 1995

İl Temsilcisi                               :   Asil Üye                Nezihi TAŞANGİL

                                                 Yedek Üye               Ahmet GÜVEN

ŞUBE

Dönem                                 :  1.Dönem (20-21 Ocak 1996/I.Olağan Genel Kurul )

Yıl                                        : 1996-1997  

Şube Adresi ve Bilgileri          :Yapıcı İş Merkezi  No:15 Selçuklu/KONYA

Yönetim Kurulu Üyeleri

            Asil Üyeler 

Başkan                 Hasan GÜRLER

II. Başkan            Rafet GÖKDEMİR

Sayman Üye         Ali ARPACI

Yazman Üye        Ahmet TAMKOÇ

Üye                      İsmail Hakkı KOYUNCU  

Dönem                                  :  2.Dönem (27-28 Aralık1997/ 2.Olağan Genel Kurul )

Yıl                                         : 1997-2000

Şube Adresi ve Bilgileri           : Hazım Uluşahin İş Merkezi A Blok Kat:1 No:118        

                                                                                                       Selçuklu/KONYA

Yönetim Kurulu Üyeleri

           Asil Üyeler                                                                     Yedek  Üyeler                        

Başkan              Hasan GÜRLER                                       Üye    Nail SOMUNCU

II. Başkan         Rafet GÖKDEMİR                                   Üye     Orhan ÖNMEZ

Sayman Üye      Ali ARPACI                                            Üye    Ahmet YILMAZ

Yazman Üye      Mustafa SARINÇ                                    Üye    Sait GEZGİN

Üye                    Mustafa ÖNDER

Dönem                                    :  3.Dönem  (22-23 Ocak 2000/ 3.Olağan Genel Kurul)

Yıl                                           : 2000 -2001 

Şube Adresi ve Bilgileri             : Hazım Uluşahin İş Merkezi A Blok Kat:1 No:118        

                                                                                                       Selçuklu/KONYA

Yönetim Kurulu Üyeleri

     Asil Üyeler                                                                     Yedek Üyeler

Başkan                       Fikret DEMİR                             Üye     Hasan EKİZ

II.Başkan                   Vasfi DOLAK                              Üye     Sami BURUCU

Sayman Üye              Rafet  GÖKDEMİR                       Üye     Bayram SADE

Yazman Üye              Ali ARPACI                                 Üye     Orhan ÖNMEZ

Üye                            Salih AKKAYA                             Üye     Mustafa ÖNDER

Üye                           Taner YAVUZ                               Üye     Mustafa ÇAĞLAYAN

Üye                           Ahmet TAMKOÇ                           Üye     Yusuf IŞIK

Dönem                                  :  4.Dönem (08-09 Aralık 2001/ 4.Olağan Genel Kurul)

Yıl                                         : 2001 -2003 

Şube Adresi ve Bilgileri           : Hazım Uluşahin İş Merkezi A Blok Kat:1 No:118        

                                                                                                       Selçuklu/KONYA

Yönetim Kurulu Üyeleri

       Asil Üyeler                                                                            Yedek Üyeler

Başkan                    Vasfi DOLAK                                    Üye     Salih AKKAYA

II.Başkan                 Ali ARPACI                                      Üye    Rafet  GÖKDEMİR  

Sayman Üye            Hasan Hüseyin ÖZAYTEKİN            Üye     İ.Bülent ALPASLAN

Yazman Üye            Ali İHSAN YILDIRIM                        Üye    Taner YAVUZ

Üye                          Fikret DEMİR                                  Üye     Sedat ÇALIŞIR

Üye                          Mustafa ÇAĞLAYAN                        Üye     Metin DURNA

Üye                          Abdullah Hakan PENEKLİ               Üye     Mustafa KARTAL

Dönem                                 :  5.Dönem (14 Aralık 2003 5.Olağan Genel Kurulu)

Yıl                                        :  2003-2005 

Şube Adresi ve Bilgileri         :  Vatan Cad. Ergün İşhanı No:5/502

                                                                           Selçuklu/KONYA

Yönetim Kurulu Üyeleri

             Asil Üyeler                                                                           Yedek Üyeler

Başkan                Hasan Hüseyin MOTUK                         Üye     Hakan ÇALIŞKAN    

II. Başkan           Özkan TAŞPINAR                                 Üye     Hanifi HANÇER

Sayman               Ömer Faruk ÜNALDI                            Üye     Nuh BOYRAZ

Yazman               Celal YILDIZ                                        Üye     Mustafa VANLIOĞLU

Üye                     Mevlüt MÜLAYİM                                  Üye     Cemil ŞAHİN

Üye                     Nezih ŞİŞMAN                                      Üye     Muzaffer GÜRSES

Üye                     Gülseren ATA

Daha önceki dönemlerde ofisi olmayan Konya Şubesinin yeni Yönetim Kurulu‘ nun  20 Aralık 2003 tarihinde ki toplantısında aldığı kararla Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkezinden "Yer Kiralanması ve Yetki İsteme" talep edildi ve ofis kiralandı.

 Dönem                               :  6. Dönem( 10-11 Aralık 2005 6.Olağan Genel Kurul)

  Yıl                                     : 2005-2008 

Şube Adresi ve Bilgileri         : Vatan Cad. Ergün İşhanı No:7/704

                                                                           Selçuklu/KONYA

Yönetim Kurulu Üyeleri

       Asil Üyeler                                                                     Yedek Üyeler

Başkan               Hasan Hüseyin MOTUK                   Üye     Adil DEMİRCİ

II. Başkan          Özkan TAŞPINAR                            Üye     Kenan PEKER

Sayman              Nezih ŞİŞMAN                                Üye     Sevim YÖNET

Yazman              Celal YILDIZ                                   Üye     M. Ümit YORGANCILAR

Üye                     Ömer Faruk ÜNALDI                      Üye     Salim KABRAN

Üye                     Gülseren ATA                                Üye     Halim BURUCU

Üye                     Hakan ÇALIŞKAN                           Üye      Seyit Giray TURHAN

Kiralık ofis de faaliyetine devam eden Konya Şubesi Yönetim Kurulu 19 Eylül 2005 tarihli toplantısın da aldığı karar ile ofis satın alınması için ODA Genel Merkez‘inden yetki istedi. Onaylanan yetki ile satın alınan Babalık Mahallesi Vatan Caddesi Ergün İşhanı 7. Kat 704 no‘lu adresinde 5 Kasım 2005 tarihinden itibaren hizmet verdi.

Dönem                                  :  7. Dönem (19-20 Ocak 2008 7.Olağan Genel Kurulu)

Yıl                                         :  2008-2009 

Şube Adresi ve Bilgileri           : Vatan Cad. Ergün İşhanı No:7/704

                                                                           Selçuklu/KONYA

Yönetim Kurulu Üyeleri

          Asil Üyeler                                                                            Yedek Üyeler

Başkan                Hasan Hüseyin MOTUK                       Üye     Seyit Giray TURHAN

II. Başkan           Özkan TAŞPINAR                               Üye      Esra ESEN KARADENİZ

Sayman               Eyüp BAŞER                                       Üye     Hakan KUŞÇU

Yazman               Celil ÇALIŞ                                         Üye     Orhan ERMETİN

Üye                      Adil DEMİRCİ                                     Üye     Göksel ÖREN

Üye                      Nuh BOYRAZ                                      

Üye                      Kenan PEKER

Dönem                                :  8. Dönem (12-13 Aralık 2009 8. Olağan Genel Kurulu)

Yıl                                       :  2009-2011 

Şube Adresi ve Bilgileri         :  Alavardı Mah. Yaka Cad. No:76

                                                                           Meram/KONYA

Yönetim Kurulu Üyeleri

          Asil Üyeler                                                                  Yedek Üyeler

Başkan                Özkan TAŞPINAR                           Üye     Gamze AKBAŞ

II.  Başkan          Celil ÇALIŞ                                    Üye     Reşat Önder PİRİNÇ

Sayman               Sevim YÖNET                                Üye     Sabri BAŞ

Yazman               Ekrem HUĞLU                               Üye     Menderes CERAN

Üye                      Nuh BOYRAZ                                 Üye     M.Fatih ALPARSLAN

Üye                      Hakan KUŞCU                               Üye     Osman YILMAZ                 

Üye                      Tamer DEĞER                        

Üyelerine daha iyi hizmet vermeyi amaçlayan ZMO Konya Şubesi 7. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri, 12 Temmuz 2010 tarihinde aldıkları karar ile Alavardı Mahallesi‘ n de İdari Bölümü, Sekretaryası, Çalışma Ofisleri, Eğitim Salonu ve üyelerin hem mesleki hem de sosyal etkileşim içinde olmalarını imkan sağlayacak olan Sosyal Tesisi de içinde bulunduran bağımsız bir binayı 22 Ekim 2010 tarihinde satın aldılar.

Dönem                                :  9. Dönem (24-25 Aralık 2011 9. Olağan Genel Kurulu)

Yıl                                       :  2011-2013 

Şube Adresi ve Bilgileri         :  Alavardı Mah. Yaka Cad. No:76

                                                                           Meram/KONYA

Yönetim Kurulu Üyeleri

      Asil Üyeler                                                                      Yedek Üyeler

Başkan                Özkan TAŞPINAR                       Üye     Burak ASLANSOY

II. Başkan           Celil ÇALIŞ                                 Üye     Gamze AKBAŞ

Sayman               Sevim YÖNET                            Üye      Mustafa HAKANOĞLU

Yazman               Ekrem HUĞLU                            Üye     Zafer AKSOY

Üye                     Nuh BOYRAZ                               Üye     Sami KÖROĞLU

Üye                     Tamer DEĞER                             Üye     Menderes CERAN  

Üye                     İsmail TOKLU                             Üye      Yusuf  ZENGİN

Konya Şubesi, Alavardı Mahallesi. Yaka Caddesi.  No:76 Meram/ Konya adresinde bulunan ve 6 Mayıs 2011 Cuma günü düzenlenen bir törenle açılışı yapılan yeni Hizmet ve Sosyal Tesis Binası‘nda üyelerine hizmet vermeye devam etmektedir.

Dönem                                  :  10. Dönem (28-29 Aralık 2013 10. Olağan Genel Kurulu)

Yıl                                         :  2013-2015 

Şube Adresi ve Bilgileri            : Alavardı Mah. Yaka Cad. No:76

                                                                           Meram/KONYA

Yönetim Kurulu Üyeleri

      Asil Üyeler                                                                  Yedek Üyeler

Başkan                 Celil ÇALIŞ                                    Üye    Sevim YÖNET

II. Başkan            Süleyman SOYLU                          Üye    Mehmet ŞAHİN

Sayman                Fuat KUNDURACI                          Üye    SeçkinCevdet TAŞPINAR

Yazman                Nuran UYSAL                                Üye     Mustafa HAKANOĞLU

Üye                       Tamer DEĞER                              Üye     Zafer AKSOY

Üye                       Gamze AKBAŞ                             Üye      Serkan METE         

Üye                       Ali Fuat HAMURCU                       Üye      Kemal Berk HORASAN