TMMOB İZMİR İKK BASIN AÇIKLAMASI: TEKNİK ÖĞRETMENLERE MÜHENDİSLİK ÜNVANI VERİLMESİNE HAYIR

İZMİR ŞUBE ( )
05.07.2013 (Son Güncelleme: 06.07.2013 12:04:42)

YÖK Teknik Öğretmenleri de Mühendis Yapma Peşinde

TMMOB İZMİR İKK BASIN AÇIKLAMASI: TEKNİK ÖĞRETMENLERE MÜHENDİSLİK ÜNVANI VERİLMESİNE HAYIR 05.07.2013

YÖK Teknik Öğretmenleri de Mühendis Yapma Peşinde

YÖK‘ün Teknik Öğretmenlere Mühendislik ünvanı verilmesine yönelik çalışmaları TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından basın açıklaması ile protesto edildi.Basın açıklaması ÖSYM İzmir Bürosu önünde yapıldı.Basın açıklamasını şube başkanımız TMMOB İzmir İKK Sekreteri Ferdan ÇİFTÇİ okudu.

BASINA VE KAMUOYUNA

Ülkemizde Nitelikli Ara Teknik Eleman İhtiyacı Varken ve Mühendisler İşsizken, YÖK, Teknik Öğretmenleri de Mühendis Yapma Peşinde!

05.07.2013                                         

AKP iktidarı, "düzenleme" adı altında tüm alanları neo-liberal politikaların, talan ve yağma politikalarının önünde engel bırakmayacak biçimde yeniden tanzim etmekte ve bu durumdan, mühendislik mesleği de ziyadesiyle nasibini almakta. Bunun son örneği, teknik öğretmenlere mühendis unvanı verilmesi girişimidir.

Genel eğitim politikaları sonucunda bir yandan ülkemizdeki üniversite sayısı hızlı ve plansız bir biçimde arttırılırken, buna paralel olarak da mevcut mühendislik fakültelerine her yıl yenileri eklenmekte, nitelikli işgücü olduğu gerçeği göz ardı edilen ve bir maliyet unsuru olarak görülen mühendislik mesleğinde emek sömürüsü giderek artmaktadır.

Bütün üretim ve hizmet süreçlerinde temel bir yeri bulunan mühendislik öğretimi ve uygulamalarının temelini, daha önce Teknoloji Fakülteleri ve "uzaktan eğitim" uygulaması ile aşındıran siyasi iktidar, şimdi de teknik öğretmenlere "mühendis" unvanı vererek bunu bir ileri aşamaya taşıma eğilimi göstermekte.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) "28 Şubat mağduriyetini giderme" iddiasıyla, 20 yıl önceki yönetmeliği uygulamaya karar vererek, dalga geçer gibi hazırlanan sınav sorularıyla 100 TL bedelle mühendislik ünvanı dağıtmaya hazırlanıyor. YÖK web sayfasından yapılan duyuruda "Teknik Öğretmenler için Mühendislik Tamamlama Programı Başlıyor" ifadesi kullanılmış, örnek soru tipleri sunulmuş ve 21 Temmuz 2013 tarihinde yapılacak sınavda, bugün sayıları 72 bini bulan teknik öğretmenlerin, ortaokul öğrencilerinin girdiği seviye belirleme sınavlarının da altında kalan basitlikte sorulara yanıt verdiklerinde mühendislik tamamlama programlarına alınacakları belirtilmiştir.

Yapılan sadece mühendislere yönelik bir haksızlık değil, aynı zamanda şu günlerde yapacakları tercihlerle mühendislik fakültelerine girerek hayatlarına yön vermeyi amaçlayan gençlerimizin de geleceklerini riske atan bir yanlıştır.

Teknik eğitim fakültelerini kapatarak teknik öğretmenleri işsiz bırakan YÖK, sorunu sayıları 72 bini bulan teknik öğretmenlere "mühendis" unvanı vererek çözmeye çalışırken, hâlihazırda mühendislerin yüzde 25‘inin işsiz olduğu ya da meslek dışı işlerde çalıştığı gerçeğini görmezden gelmektedir. Teknoloji Fakülteleri kurulmasına yönelik alınan karar sonucunda da mevcut mezun sayısına, 4-5 yıl sonra her yıl 35 bin civarında yeni mezun eklenecektir.

Bir yandan meslek liselerinden mezun olan gençlerimizin üniversite sınav girişlerine ilişkin katsayı karmaşası yaratılırken, bir yandan da meslek liselerine öğretmen yetiştiren teknik eğitim fakülteleri kapatılmaktadır. Ülkemizde sürekli olarak nitelikli ara eleman ihtiyacına vurgu yapılırken; teknik eğitim fakültelerinin de kapatılmasıyla birlikte, ara eleman yetiştirecek eğitmen kadrolarının nasıl yetiştirileceği de boşlukta kalmıştır. Nitelikli ara eleman ve tekniker yetiştirilmek isteniyorsa, meslek yüksekokullarının eğitim kalitesinin arttırılması zorunludur. Eğer teknik ve mesleki eğitim fakülteleri için ihtiyaç fazlası olduklarına yönelik belirleme yapılmışsa, bu kaynağın nitelikli ara eleman yetiştirmek için meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilerek kullanılması gerekmektedir.

İktidarın kamuoyuna, "reform/iyileştirme", "işsizliğe çözüm" şeklinde sunduğu bu adımı, aslında yükseköğretime yönelik alınan kararlardaki plansızlık, mühendislik eğitimi düzeyinin düşmesi, ucuz işgücü kaynağı yaratılması gibi karakteristik bir durum arz etmektedir.Bu uygulama ile teknik öğretmenlerin işsizliğine çözüm bulunacağı kocaman bir yalandır.Yapılması gereken teknik öğretmenlerin ara eleman yetiştiren teknik okullarda istihdamına yönelik çözümlerin geliştirilmesidir.

TMMOB ve Odalarımız, 1992 yılında 3795 sayılı Yasa‘nın kabul edilmesiyle başlayan, 2010 yılında Teknoloji Fakülteleri‘nin açılmasıyla devam eden ve bugün "Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarına mühendislik unvanı verilmesi" uygulamasıyla görünür hale gelen sürecin bir bütün olarak; mühendislik, mimarlık mesleklerinin itibarsızlaştırılması, öneminin azaltılması, niteliğinin tartışılır hale getirilmesinin bir başka tezahürü olduğunu düşünmektedir. Bu durumu mühendislerin, mühendislik fakültelerinin ve mühendislik fakültelerine girme çabası içinde olan öğrencilerin içlerine sindirmesi mümkün değildir.

Biz mühendis ve mimarların, mühendislik ve mimarlık öğrencilerinin ve meslek örgütlerinin uyarılarına; iktidar, Üniversitelerarası Kurul ve YÖK tarafından kulak verilmesini istiyor, YÖK‘ün duyurusunu yaptığı ve 21 Temmuz 2013 tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak olan "Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı"nın ivedilikle iptal edilmesini istiyoruz.

İtirazımıza kulak verin! Plansız bir şekilde çok sayıda donanımsız üniversite, fakülte açmak, niteliksiz mühendis yetiştirmek ve teknik öğretmenlere mühendis unvanı verilmesine yönelik uygulama, karar ve hazırlıklardan derhal vazgeçin!

Buradan bütün meslektaşlarımızı ve öğrencilerimizi; YÖK‘ün, teknik öğretmenlerin mühendis unvanı almasına olanak sağlayacak olan "Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarının Giriş Sınavı"na karşı durmaya davet ediyoruz. Bu konuda başlattığımız imza kampanyasına katılımlarınızı bekliyoruz. Bu konudaki bilgilere TMMOB ve odalarımızın internet adreslerinden ulaşılabilir.

YÖK‘ün, bu bilim dışı kararını geri almadığı ve sınavı iptal etmediği takdirde, karşısında hem mühendisleri hem de mühendislik fakültelerinde eğitim gören öğrencilerimizi "örgütlü" olarak göreceğini hatırlatırız.

Bu daha başlangıç mücadeleye devam.

Kamuoyuna saygılarımızla.

TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU

 

Okunma Sayısı: 524
Fotoğraf Galerisi