KONYA İKK BASIN AÇIKLAMASI: “ULUSLARARASI BAHRİ DAĞDAŞ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TARIM ARAZİLERİNİN İMARA AÇILMASI CİNAYETTİR.”

KONYA ŞUBE ( )
11.02.2014 (Son Güncelleme: 13.02.2014 12:14:50)

Konya İKK Üyeleri, üzerinde hastane yapılması için talep edilen Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü kullanımında olan bir arazi hakkında MMO `nda basın açıklaması yaptılar.

TMMOB Konya İl Koordinasyon Kurulu Üyeleri, Sağlık Bakanlığı tarafından üzerinde hastane yapılması için talep edilen Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü kullanımında olan bir arazi hakkında basın açıklaması yaptılar.

Basın Toplantısına, Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şubemizden Başkanımız Celil ÇALIŞ ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz Nuran UYSAL, Tamer DEĞER, Ali Fuat HAMURCU ve Gamze AKBAŞ katıldı.

TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU BASIN AÇIKLAMASI

"ULUSLARARASI BAHRİ DAĞDAŞ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TARIM ARAZİLERİNİN İMARA AÇILMASI CİNAYETTİR."

       BAHRİ DAĞDAŞ ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSܑNÜN ARAZİSİNDE HASTANE DEĞİL, TÜRKİYE KURAKLIK İZLEME MERKEZİ VE KOP İDARESİ TARAFINDAN DÜŞÜNÜLEN İNOVASYON MERKEZİ YAPILMALIDIR.

             Sağlık Bakanlığı,  Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü kullanımında olan bir araziyi, üzerine hastane yapmak için talep etmektedir.

            Enstitünün bulunduğu arazi 850 yataklı başlaması ve sonradan kapasitesinin arttırılması düşünülen Şehir Hastanesi için birçok nedenle uygun olmayan bir yerdir. Bu nedenler:

            1-Enstitünün bulunduğu topraklarda 100 yıllık bir emek mevcuttur. Uzun ıslah çalışmalarından sonra kazanılmış değerli bir tarım arazisidir.

             2-100 yıllık tarihi geçmişi olan Enstitünün bilimsel katkılarının yanında arazisinin bugün ve yarın Konya‘ya yeşil alan olarak değer katacağı ve nefes aldıracağı da değerlendirilmektedir.

            3- Bahri Dağdaş Enstitüsü dünya üzerinde sadece iki yerde mevcut olan uluslar arası tarımsal araştırma enstitüsünden birisidir.

            4-Bu topraklarda ülkemiz için stratejik öneme sahip tohum geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Böylelikle ülkemiz tohum üretiminde dışa bağımlı olmaktan kurtulmaktadır.

           5- Enstitü arazisi Konya‘nın havası en kirli yeri olup kışları is ve sisin eksik olmadığı bilinmektedir. Hastane ve yerleşim yeri için uygun bir yer olmadığı açıktır.

            6-Enstitü arazisinin zemini daha öncesi bataklık olduğundan çok katlı bina yapımına uygun değildir. Yerleşime uygunluk imar açısından sorunlar taşımaktadır.

            7- Enstitü lojmanları, camisi ve hatta hemen karşısındaki adliye binasında zeminden dolayı çökmeler bariz bir şekilde görülmektedir. Bu konudaki tedirginlik şimdiden söylenmektedir. Ayrıca, herhangi bir deprem sarsıntısında ayakta kalması gereken en önemli yerlerden birisi hastanelerdir. Oysa bu bölge tarihi Aslım Bataklığı ve daha 50 yıl önce Beyşehir Gölü son sularının biriktiği bir göl yatağıdır. Bu şartlarda Burada devasa bir hastane kompleksinin yapılması akıl ve mantıktan uzaktır.

            8-Enstitü arazisi hayvancılıkla yoğun olarak iç içe olup, Enstitünün hemen karşısında Türkiye‘nin en büyük Hayvan Pazarı ve hayvancılık entegre tesisi bulunmaktadır. Enstitüde de hayvancılık çalışmaları önemli bir alan teşkil ediyor olup hemen hemen Türkiye‘nin tüm yarısını kapsayan alanda yürütülen projeleri mevcuttur. Ayrıca Konya çöplüğü ve kanalizasyonunun çıkış noktasına yakın ve halen bu gün bölge insanının kokusundan rahatsız olduğu bir bölgedir.

             Tüm bu yaşamsal ve zemin olarak olumsuzlukların yanında;

           Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü 1914 yılında kurulan, toprakları özellikle son 50 yıldır ıslah programı kapsamında iyileştirilmiş, birinci sınıf sulu mutlak tarım alanlarına sahiptir. Enstitü, 1987 yılından beri devam eden Uluslararası programla dünyaya tohum geliştirmenin yanında başta Buğday olmak üzere Arpa, Yulaf, Tritikale, Çavdar, Nohut, Kuru Fasülye gibi iç tüketim ve ihracat ürünlerinin ıslah programlarını yürütürken, diğer taraftan da özellikle Mısır, Ayçiçeği, ve Soya Fasülyesi gibi dışa bağımlı olduğumuz ürünlerde bu bağımlılığı azaltmak ve ortadan kaldırmak amacıyla oldukça stratejik bir konu olan Tohumculuk Sektörüne geliştirdiği ve geliştireceği çeşitlerle destek vermektedir. Bu alanda günümüze kadar 28 farklı tohum çeşidinde ıslah gerçekleştirerek,  Türk Tohumculuğunun %40‘ının yer aldığı ve yürütüldüğü, dolayısıyla kalbi olan Konya‘da yüzlerce tohumcu firmaya sağladığı üst kademe tohumculuk hizmeti ve Orijinal Tohumluk üretimi ile de Tohumculuk sektörünün vazgeçilmez tedarikçisi konumundadır.

           Enstitüden elde edilen tohum çeşitleri ile Ülkemizde 1 milyon 500 bin ha, Dünyada 1 milyon ha alanda ekiliş yapılmaktadır. Bu kuruluşta ne yapılıyor diye soranlara cevabımız ıslahçılığın bedeli bir ömürdür, birçok ıslahçı çalışma yaşamında başlattığı çalışmanın sonucunu görememektedir. Geçmişte dekar başına 35- 50 kg ortalama verim alınan buğdayda bu gün ortalama alınan verim kıraçta 250-400 kg, sulu alanlarda 800-1000 kg seviyelerine gelmiştir. Bu gelişme ve büyüme tarımsal araştırma enstitüleri ve bu işe ömrünü gönlünü veren çok kıymetli araştırmacı uzmanlarımız sayesinde olmuştur.

          Aynı zamanda talep edilen arazi üzerinde küresel ısınmanın sonuçlarından bir tanesi olan, bitkisel üretimde Kuraklığa dayanıklı yeni çeşitler geliştirerek, adaptasyon çalışmaları yaparak katkıda bulunması ve Türkiye‘nin kuraklık sorununa çözüm bulması için yıllık 320 mm gibi çok düşük yağışı ile Türkiye‘nin en kurak alanında ciddi maliyetlerle kurulan; Kuraklık Test Merkezi bulunmaktadır.

          Enstitü bitkisel araştırmalar yanında Türkiye ve İç Anadolu için vazgeçilmez olan küçükbaş hayvan ıslahı ve geliştirme çalışmalarında da öncü kuruluşlardan birisi olup, tüm bölgede yaptığı çalışmalarla hayvansal üretime katkıda bulunmaktadır. Yapılan Halk Elinde Islah Projeleri ile hayvan başına 5 kg canlı ağırlık artışı sağlanmıştır.

          19 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu‘nun 2. ve 4. maddelerinde açıkça belirtildiği gibi; "Tarım arazilerinin amaç dışı ve yanlış kullanımlarının önlenmesi, korumayı sağlayacak yöntemlerin oluşturulması" gerekmektedir. Bu arazi; 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu‘nun 3. maddesi j bendinde belirtildiği gibi, birinci sınıf sulu mutlak tarım arazisi olup Enstitünün en verimli arazisidir.

         Konya‘nın ihtiyacı olan hastane yapımı için sağlıklı ve temiz hava şartlarının bulunduğu marjinal arazileri kapsayan alternatif alanlar yeterince bulunmaktadır. Meslek odalarımızın oluşturduğu Konya İl Koordinasyon Kurulu hastane yapımına karşı değildir. Uygun bir arazi üzerine inşa edilecek bir şehir hastanesinin yapımına her türlü teknik desteği vermeye hazırdır.

         Konu ile ilgili Enstitü arazisinin zemin durumunun, özellikle Enstitünün Ulusal ve Uluslararası çalışmalarının Sayın Dışişleri Bakanımız Ahmet DAVUTOĞLU ve Çevre Şehircilik Bakanımız İdris GÜLLÜCE tarafından değerlendirilip, Bakanlarımızın kurum yetkililerinden veya bağlı bulundukları Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünden bilgi almaları halinde konunun açığa kavuşacağı ve burasının hastane veya yerleşim alanı yapılamayacağı gerçeği net bir şekilde ortaya çıkacaktır.

        TMMOB İl Koordinasyon kurulu olarak, Toprak ve Arazi Kullanım Kanunu çerçevesinde, Tarım Arazilerinin amaç dışı kullanılmasını engellemek için konuyu hassasiyetle takip edeceğimizi belirtir, Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

  

 

 

Ö.Erdoğan DURANSOY

Makina Mühendisleri Odası KONYA ŞUBE

 

 

  

  

  

Celil ÇALIŞ

Ziraat Mühendisleri Odası

KONYA ŞUBE

 

 

 

 

Doç.Dr. Fetullah ARIK

Jeoloji Mühendisleri Odası KONYA ŞUBE

 

 

 

Abdülkadir AKSOY

Harita Mühendisleri Odası

KONYA ŞUBE

 

 

 

 

Mehmet Hulusi ADA

Gıda Mühendisleri Odası

 KONYA ŞUBE

 

 

 

A.Kemal BAŞARAN

Elektrik Mühendisleri Odası KONYA TEMSİLCİLİĞİ

 

 

 

  

Latif ÇAĞRI

Jeofizik Mühendisleri Odası KONYA TEMSİLCİLİĞİ

 

 

 

Mümin SERECİ

Kimya Mühendisleri Odası KONYA TEMSİLCİLİĞİ

 

 

Okunma Sayısı: 865
Fotoğraf Galerisi