BASIN AÇIKLAMASI:ÜLKEMİZDE YAŞANAN YAĞIŞ AZLIĞI VE KONYA BÖLGESİ TARIMINA ETKİLERİ

KONYA ŞUBE ( )
03.12.2015 (Son Güncelleme: 04.12.2015 14:39:41)

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyelerimiz Şubemizde gerçekleştirdikleri Basın Toplantısı’nda, Ülkemizde yaşanan yağış azlığı ve Konya Bölgesi tarımına etkilerini değerlendirdiler.

02 Aralık 2015

ÜLKEMİZDE YAŞANAN YAĞIŞ AZLIĞI VE KONYA BÖLGESİ TARIMINA ETKİLERİ

Konya da fiilen tarım yapılan 2.2 milyon hektar tarım alanın sadece 600 bin hektarlık kısmında sulu tarım yapılmaktadır. Yani sulanamayan 1.6 milyon hektar alanda iklime ve yağışa bağlı tarımsal üretim yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

Ülkemizin Buğday üretiminin %12‘si, Arpa üretiminin %14‘ü, Şekerpancarı üretiminin %35‘i, Kuru Fasulye üretiminin %30‘u, Havuç üretiminin %70‘i ve tarla bitkileri tohumluk üretiminin % 50‘si Konya‘da gerçekleştirilmektedir.

Bölgemizde uzun yıllardır yaşanan jeolojik kuraklığa ilaveten bu yıl meteorolojik ve hidrolojik kuraklık belirtileri de görülmektedir. Örneğin 2014 Eylül-Ekim-Kasım ayları yağış ortalaması 235 mm iken 2015 yılı aynı aylarındaki ortalama yağış 65 mm olarak gerçekleşmiştir. Aynı aylara ait uzun yıllar ortalama yağışı ise 72 mm dir. Bölgemizde yağışların yetersizliği kadar yağışların düzensizliği de olumsuz olarak etkilemektedir.

Konya ülkemizin genelinde görülen yağış yetersizliği konusunda en hassas bölgelerden birisidir. Zira sulu tarım alanları kısıtlıdır ve bunun yanında yağış rejimi en düzensiz bölgedir. Bölgemizin tarımsal potansiyeli dikkate alındığında bu durumun ekonomik ve hatta sosyal sıkıntılara sebep olabileceği düşünülmektedir.

Bu nedenle ilgili tüm kurum ve kuruluşların ve hatta STK‘ların kuraklığın sosyal alandaki olumsuz etkilerini en aza indirmek için ortak bir paydada buluşması ve kalıcı çözümler üretmesi gerekmektedir.

Bölgemizde su varlığının yetersizliği ve yağışların düzensizliği, sulu tarım yapmaktan vazgeçmenin sebebi değildir. ZMO Konya şubesi olarak bu sorunlara çözüm önerimiz; Devam etmekte olan sulama projelerinin kısa vadede tamamlanması, orta vadede ise teknik açıdan mümkün olan havza dışı su transferlerinin gerçekleştirilmesidir.

Ayrıca Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı‘nın geçtiğimiz yıllarda ortaya koyduğu, ancak uygulanması konusunda hiçbir ilerleme sağlanamadığı ve kanaatimizce Bölge tarımının derdine deva olacak "Havza Bazlı Ürün Destekleme Projesi"nin daha da genişletilerek uygulamaya konulması gerekmektedir.

Diğer taraftan kuraklık sonucunda ortaya çıkması kuvvetle muhtemel sosyal problemlerle mücadele noktasında, Ülkemizin diğer bölgelerinde başarıyla uygulanan "SODES" yani; "Sosyal Destek Projesi" programının bölgemizde acilen uygulamaya konması büyük önem arz etmektedir.

Tarımın ekonomik bir sektör olarak geliştirilmesi yanında, sektörün en önemli unsurlarını oluşturan üreticilerimizin ve Ziraat Mühendislerinin yaşama ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hayat standardının yükseltilmesi temel önceliklerimiz arasındadır. Bizler, çağı yakalamış, bağımsız, demokratik, üreten ve gelişmiş bir Türkiye özlemiyle, meslek ve meslektaş sorunlarının ülke ve toplum sorunlarından ayrılmayacağının bilinciyle hareket etmekteyiz. Tarımın ihmalinin dışa bağımlılık olduğunu bilerek tüm çalışmalarımızda Ülkemize, mesleğimize ve meslektaşlarımızın sorunlarına sahip çıkarak, bilimi ve teknolojik gelişmeleri halkımızın hizmetine sunuyoruz. ZMO kurulduğu günden bu yana, meslektaşlarımızın hak ve yararlarının çeşitli platformlarda savunulmasını, sahiplenilmesini, mevcut demokratik sistemin katılımcılığını sorumluca değerlendirilerek üretken bir yapılanmanın gerçekleştirilmesini, kırsal kesim sorunlarının, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ışığında incelenerek, uygulanabilir çözümler üretilmesini amaç edinmiştir.

ZMO  Konya şubesinin 16-17 Ocak 2016 tarihinde çoğunluklu, 23-24 Ocak 2016 tarihinde çoğunluksuz olarak gerçekleştirilecek olan 11. Olağan Genel Kurulu‘nda arkadaşlarımızla tarımın merkezi Konya‘da, bölge ve dolayısıyla Ülke tarımına hizmet için yeniden yönetime talip olduğumuzu siz değerli basın mensupları aracılığı ile kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.                            

Bizler, bu doğrultuda meslektaşlarımızdan aldığımız güçle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu konuda dünden bugüne bugünden yarına değerli meslektaşlarımızdan aldığımız güç ve enerjiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Saygılarımızla...

 

 

                                                                                                  Celil ÇALIŞ

                                                                                                   Başkan

Okunma Sayısı: 278
Fotoğraf Galerisi