2016 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ

GENEL MERKEZ ( )
25.07.2016 (Son Güncelleme: 01.02.2018 10:51:04)

2016 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ VE ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ÜYESİ MESLEK DİSİPLİNLERİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

Yapılacak tercihler ne anlam ifade ediyor?

Üniversite Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarının açıklanması ile tercih süreci de başladı. Açılan kontenjanlar ve yapılacak yerleştirmeler, ODA`mız üyesi meslektaşlar açısından büyük önem taşıyor. ODA`mız bünyesinde örgütlenen Ziraat Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi mezun eden fakülte sayılarındaki artış ve mezunların istihdam sorunları nedeniyle bu fakülteleri tercih edenlerin sayısında önemli düşüşler yaşanmıştı. Bu nedenle bu alanlardaki birçok programa kontenjan verilmemiş ya da mevcut kontenjanlar düşürülmüştü.

YÖK tarafından ziraat, orman ve su ürünleri programlarını tercih edecek öğrencilere burs verileceğinin açıklanmasının, 2016-2017 öğretim yılı için yapılacak tercihlerde artışa yol açması beklenmektedir.

"YÖK`TEN ALKIŞLANACAK BİR KARAR" başlığı ile daha önce değerlendirmede bulunduğumuz burs desteği; mühendislik fakülteleri için getirilen başarı sırası baraj uygulaması dışında bırakılan ziraat, orman ve su ürünleri programları bulunan fakülteler ve meslek mensupları açısından önemli bir moral desteği sağladı.

Ancak yine de söz konusu meslek mensuplarını diğer mühendislik meslek mensuplarından ayıran bu uygulamaya son verilmeli, diğer fakülteleri tercih için aranan koşul ne ise aynı koşul getirilmelidir. Ziraat, orman ve su ürünleri programlarından daha fazla mezuna değil, daha nitelikli mezuna ihtiyaç bulunmaktadır.

YÖK bursu hangi programları kapsıyor ve nasıl uygulanacak?

Burs uygulaması ziraat mühendisi mezun eden Ziraat, Ziraat ve Doğa Bilimleri, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültelerindeki gıda mühendisliği ve peyzaj mimarlığı programları hariç, diğer tüm programları kapsamaktadır. Bu kapsamda 175 program bulunmaktadır.

YÖK bursu kapsamında balıkçık ve su ürünleri ile ilgili olarak, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümündeki normal ve İngilizce programları ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Balıkçılık Teknolojisi programı dâhil, 16 program bulunmaktadır.

Orman Fakülteleri bünyesinde; 10 adet Orman Mühendisliği, 3 adet Orman Endüstrisi Mühendisliği ve 1 adet Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi programı olmak üzere toplam 14 program YÖK bursundan yararlanabilecek.

Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulları bünyesinde yer alan, ilk sınav puanına (YGS puanı) göre öğrenci alan, birisi ikinci öğretim olmak üzere üç Gıda Teknolojisi programı ile yine birisi ikinci öğretim olmak üzere dört Organik Tarım İşletmeciliği programı da YÖK bursu kapsamındadır.

Gıda Teknolojisi programı YÖK bursu kapsamına alınmasına karşın, 7 Ziraat Fakültesi içindeki Gıda Mühendisliği programı ile diğer mühendislik programları kapsamındaki Gıda Mühendisliği programları uygulamadan hariç tutulmuştur.

YÖK bursu uygulaması kapsamındaki 217 programa yerleşen ilk üç öğrenci, bu programlara ilk 15 tercihleri içinde yer vermiş olmaları halinde, yılda 12 ay süre ile lisans öğrenim süresi boyunca burs alabilecektir. Burs miktarı 2016-2017 öğrenim dönemi için 600 TL olarak belirlenmiş olup, her yıl YÖK tarafından belirlenecek oranda artırılacaktır.

Ziraat Mühendisliği Programları

Yayınlanan tercih kılavuzu incelendiğinde, öğrenci yerleştirmesi yapılacak fakülte sayısının geçen yıl olduğu gibi 34 olduğu, bu fakülteler dışında kalan yeni açılmış olan 5 fakültenin öğrenci almadığı görülmektedir.

Öğrenci yerleştirmesi yapılacak bölüm sayısı geçtiğimiz yıl 146 iken, bu yıl 175`e yükselmiştir. Bu artışın, YÖK`ün burs desteği nedeniyle tercihte bulunacak öğrenci sayısında artış olacağı beklentisinden kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Bu nedenle önceki yıllarda öğrenci tercihlerindeki azalma nedeniyle YÖK tarafından kontenjan verilmeyen bazı bölümlere tekrar kontenjan verilmiştir.

Ziraat Fakültelerinde gıda mühendisliği, peyzaj mimarlığı ve su ürünleri mühendisliği programları hariç olmak üzere, 243 program bulunuyor. Bölüm sayısındaki bu artışa paralel olarak, toplam kontenjanda da geçtiğimiz yıla göre 600 kişilik bir artış ortaya çıkmıştır.

Çizelge-1 Ziraat Fakültelerinde kontenjan verilen bölümler ve kontenjanları

ÜNİVERSİTE /Program

Bölüm Sayısı

Kontenjan

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

1.ANKARA Ü. Ziraat Fakültesi

9

9

9

9

417

363

363

370

2.     A. MENDERES Ü.  Ziraat Fak.

9

9

8

8

324

315

309

309

3.     ÇUKUROVA Ü. Ziraat Fak.

8

8

7

7

360

312

281

306

4.     EGE Ü. Ziraat Fakültesi

9

9

9

9

319

289

289

304

5.     ULUDAĞ Ü. Ziraat Fakültesi

7

7

7

7

252

242

242

277

6.     AKDENİZ Ü.  Ziraat Fakültesi

8

8

7

8

283

233

227

273

7.     19 MAYIS Ü. Ziraat Fakültesi

9

9

8

8

289

269

248

243

8.     SELÇUK Ü. Ziraat Fakültesi

8

8

8

8

268

253

253

268

9.     18 MART Ü. Ziraat Fakültesi

8

8

7

9

258

248

222

284

10.  S. DEMİREL Ü. Ziraat Fak.

8

8

6

6

268

253

201

216

11.  NAMIK KEMAL Ü. Ziraat Fak.

8

8

6

8

268

258

191

253

12.  HARRAN Ü. Ziraat Fakültesi

7

7

5

5

237

217

165

165

13.  ERCİYES Ü. Ziraat Fakültesi

6

6

5

7

211

201

161

217

14.  OSMANGAZİ Ziraat Fakültesi

4

4

4

4

149

144

144

144

15.  M. KEMAL Ü. Ziraat Fakültesi

7

7

4

6

237

227

149

181

16.  DİCLE Ü. Ziraat Fakültesi

4

4

4

4

144

139

139

124

17.  SÜTÇÜ İMAM Ü. Ziraat Fak.

7

7

4

4

242

222

144

144

18.  ATATÜRK Ü. Ziraat Fakültesi

7

7

4

8

222

222

129

188

19.  G.OSMANPAŞA Ü. Ziraat Fak.

6

6

4

7

201

201

124

162

20.  AHİ EVRAN Ü. Ziraat Fakültesi

4

4

3

5

150

140

113

145

21.  ABANT. İ. B. Ü. Z. ve D. Bil. F.

-

1

3

4

-

31

98

104

22.  İNÖNÜ Ü. Ziraat Fakültesi

1

2

2

2

47

78

78

78

23.  UŞAK Ü.Z. ve Doğa Bil. Fak.

3

4

2

3

108

129

72

88

24.  ORDU Ü. Ziraat Fakültesi

4

4

3

4

134

124

88

94

25.  NİĞDE Ü. Tar. Bil. ve Tek. Fak.

2

2

2

3

62

62

62

88

26.  100. YIL Ü Ziraat Fakültesi

4

4

3

3

139

119

108

73

27.  IĞDIR Ü. Ziraat Fakültesi

5

5

2

4

160

110

62

84

28.  BOZOK Ü. Ziraat Fakültesi

3

3

1

3

93

93

31

93

29.  BİNGÖL Ü. Ziraat Fakültesi

4

3

2

2

124

93

62

42

30.  SİİRT Ü. Ziraat Fakültesi

2

2

3

5

82

52

93

115

31.  DÜZCE Ü. Ziraat Fakültesi

-

-

1

1

-

-

21

26

32.  ŞEYH E. Ü. Tar. Bil. ve Tek. Fak

-

2

1

1

-

42

31

31

33.  R. T. E. Ü.  Z. ve Doğa Bil. Fak.

2

2

1

2

82

52

16

37

34.  ŞIRNAK Ü. Ziraat Fakültesi

-

1

1

1

-

31

21

11

TOPLAM

173

178

146

175

6130

5764

4937

5537

Kaynak; ÖSYM Tercih Kılavuzları 

Ziraat Mühendisliği eğitimi veren programlar açısından bakıldığında, yeni kontenjan verilen 29 programının dokuzu zootekni, yedisi toprak bilimi ve bitki besleme programlarıdır. Çizelge -2`de kontenjan verilen programlar ve kontenjan sayıları yer almaktadır.

                                 Çizelge-2 Ziraat Mühendisliği eğitimi veren programların sayısı ve kontenjanları

 POGRAMLAR (BÖLÜMLER)

Bölüm Sayısı

Kontenjan

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Bahçe Bitkileri

31

23

28

1.039

785

906

Bitki Koruma

25

29

29

922

1025

1046

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

1

1

1

31

31

31

Biyosistem Mühendisliği

8

4

6

279

135

187

Hayvansal Üretim ve Teknolojileri

-

-

1

-

-

26

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği

-

1

1

-

25

16

Süt Teknolojisi

3

2

2

63

42

42

Tarım Ekonomisi

17

17

17

639

625

679

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

8

9

9

198

210

179

Tarımsal Biyoteknoloji

10

8

10

361

280

340

Tarımsal Genetik Mühendisliği

1

1

1

31

31

31

Tarımsal Yapılar ve Sulama

8

3

4

188

80

69

Tarla Bitkileri

30

28

30

1.032

931

977

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

15

9

16

435

270

437

Zootekni

21

11

20

546

315

571

TOPLAM

178

137

175

5.764

4785

5.537

                                    Kaynak; ÖSYM Tercih Kılavuzları

Su Ürünleri /Balıkçılık Programları

Su ürünleri/balıkçılık mühendisliği eğitimi veren 25 fakülte/bölüm bulunmasına karşın, geçtiğimiz yıl 5 programa kontenjan verilmişti. 2016 tercih kılavuzunda 14 fakülte/bölümdeki 16 program için kontenjan açıldığı görülmektedir. Çizelge-3`de kontenjanlara ilişkin bilgiler yer almaktadır.

                        Çizelge-3 Su Ürünleri /Balıkçılık Programları

ÜNİVERSİTELER

Kontenjan

2013

2014

2015

2016

SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMLARI

1.        Kastamonu Ü. Su Ürünleri Fakültesi

26

11

X

X

2.        İnönü Üniversitesi

-

11

X

X

3.        Yüzüncü Yıl Ü. Su Ürünleri Fakültesi

26

11

X

X

4.        Atatürk Ü. Su Ürünleri Fakültesi

26

11

X

X

5.        Tunceli Ü. Su Ürünleri Fakültesi

26

11

X

X

6.        İstanbul Ü. Su Ürünleri Fakültesi

52

41

41

52

7.        Ege Ü. Su Ürünleri Fakültesi

52

31

31

41

8.        Akdeniz Ü. Su Ürünleri Fakültesi

26

11

11

16

9.        İzmir Kâtip Çelebi Ü. Su Ürünleri Fakültesi

26

26

X

11

10.     Mersin Ü. Su Ürünleri Fakültesi

26

11

X

11

11.     R.T. Erdoğan Ü. Su Ürünleri Fakültesi

26

11

X

11

12.     Süleyman Demirel Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi

26

11

X

11

13.     Çukurova Ü. Su Ürünleri Fakültesi

26

11

X

11

14.     Muğla Sıtkı Koçman Ü. Su Ürünleri Fakültesi

26

11

X

11

15.     Sinop Ü. Su Ürünleri Fakültesi

26

11

X

11

16.     18 Mart Ü. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi

26

11

X

11

TOPLAM

442

241

 124

208

ZİRAAT FAKÜLTESİ SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSİLİĞİ BÖLÜMLERİ

1.        Ankara Ü. Ziraat Fakültesi

41

26

26

26

               Ankara Ü. Ziraat Fakültesi (İngilizce)

-

21

X

11

2.        Gaziosmanpaşa Ü. (Tokat) Ziraat Fakültesi

26

-

X

X

3.        Bingöl Ü. Ziraat Fakültesi

26

-

X

X

4.        Adnan Menderes Ü. (Aydın) Ziraat Fakültesi

26

11

X

X

5.        Kahramanmaraş S. İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi

-

-

X

X

TOPLAM

119

58

26

37

BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMLARI

1.        Karadeniz Teknik Ü. Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi

26

11

X

11

2.        Ordu Ü. Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

26

11

X

X

3.        İskenderun Ü. Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi Fakültesi

26

11

X

X

TOPLAM

78

33

 0

11

BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ PROGRAMLARI

              Fırat Ü. Su Ürünleri Fakültesi

26

11

41

11

GENEL TOPLAM

665

343

150

256

                                Kaynak; ÖSYM Tercih Kılavuzları.

Kontenjanlar incelendiğinde geçtiğimiz yıl 150 olan kontenjanın 112`si için tercih yapılmıştı. YÖK bursu uygulamasının bu yıl 256 olarak açıklanan kontenjanlara etkisi, tercihlerin yapılması sonrası ortaya çıkmış olacak.,

YÖK bursu kapsamında olan YGS-2 puan türü ile öğrenci alan 4 yıl süreli Balıkçılık Teknolojisi programının bulunduğu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu`na 2016 yılı için 11 kişilik kontenjan verildi. 2013 yılında 47, 2014 ve 2015 yıllarında 26 kişilik kontenjanlarını tamamen doldurmuş olan bu programın kontenjanının azaltılmış olması, YÖK`ün Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarına ilişkin bir politika değişikliğini akla getirmektedir. Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarında, fakültelerdeki ile aynı adı taşıyan, ancak birinci sınav (YGS) sonuçlarına göre öğrenci alan programlar olmasının ortaya çıkardığı karışıklığın giderilmesi yararlı olacaktır.

Tütün Eksperliği Yüksekokulu programı

Tütün Teknolojisi Mühendislerinin mezun olduğu, YGS-2 puan türü ile öğrenci alan bu programın 2012, 2013 ve 2014 yıllarında 36 kişilik, 2015 yılında da 41 kişilik kontenjanın tamamı dolmuştur. 2016 yılı için 41 kişilik kontenjan açılmıştır.

Sonuç Yerine

Ziraat, su ürünleri ve balıkçılık programlarından mezun olanların istihdamlarına ilişkin sorunlar devam etmektedir. Bu sorunun yansıması ile söz konusu programlara yapılan tercihler düşmektedir. YÖK bursu uygulamasının, bu yıl yapılacak tercihlerde bir miktar artışa yol açması beklenmektedir. Ancak böyle bir artış, mevcut sorunların üzerini örtmemelidir. Programlar daha donanımlı ve nitelikli mühendis yetişmesine olanak sağlayan, eğitim kalitesi ve yeni teknoloji olanakları ile bütünleşik bir vizyona sahip olmalıdır. Kontenjan belirleme stratejilerinde mezunların istihdamı göz önünde bulundurulmalıdır. Fakülteler, işsiz mühendisler yerine, ülke tarımına her alanda katkısı olma potansiyelinde, "aranan" mühendisler mezun etmelidir. 

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

 

Okunma Sayısı: 3375
Fotoğraf Galerisi