BROİLER YETİŞTİRİCİLİĞİ

GENEL MERKEZ ( )
16.01.2017 (Son Güncelleme: 01.02.2018 10:55:27)

BROİLER YETİŞTİRİCİLİĞİ 

Geçimini kanatlı sektöründen temin eden (üretici, çiftçi, sektörle ilgili esnaf, yem ve  ilaç sanayi, yan sanayi, nakliye ve pazarlama dahil) insan sayısı yaklaşık 1,5 milyon (aileleri ile birlikte) kişidir. Sektörün yıllık cirosu yaklaşık 6,5 milyar dolar civarındadır. Kanatlı sektörü, ülkemizde en hızlı gelişen ve en güçlü sektörlerden biri haline gelmiştir. 

Piliç etinin beslenmedeki yeri ve önemi 

Sağlıklı ve dengeli beslenme, bedensel ve zihinsel gelişim için tüketilmesi gereken hayvansal protein kaynaklarının en önemlilerindendir.

Proteinleri; insan beslenmesinde gerekli olan tüm amino asitleri yeterli ve dengeli miktarda içerir. 

Bazı mineraller yönünden de sağlıklı beslenme için avantajlı bir gıda maddesidir.

B2, B6, B12 gibi vitaminlerce oldukça zengindir.

Sindirimi, liflerinin kısa olması nedeniyle çok kolaydır. 

Emsallerine göre uygun fiyatlıdır.

Dünya`da 2000 yılında 68,7 milyon ton olan kanatlı eti üretiminin, 2016 yılında % 69 artışla 115,8 milyon tona ulaştığı tahmin edilmektedir.

Anakaralara göre Dünya Kanatlı Eti Üretimi (Milyon Ton)

 

2000

2005

2010

2015*

2016**

AFRİKA

3,0

3,6

4,6

5,2

5,2

AMERİKA

30,1

35,9

41,8

48,2

49,4

ASYA

22,9

27,3

34,5

40,1

39,6

AVRUPA

11,9

13,2

16,1

20,0

20,3

OKYANUSYA

0,8

1,0

1,1

1,4

1,4

DÜNYA

68,7

81,0

98,1

114,8

115,8

 *) Yaklaşık **) Tahmin                                               

Kaynak: http://www.fao.org/giews/reports/food-outlook/en/ Food Outlook - October 2016

   Not:Dünya`da 2016 yılında üretilen kanatlı etinin % 77,3`ü piliç etidir. 

Bazı Ülkelerdeki Piliç Eti Üretimi (ayak hariç)  (Bin Ton)

 

2014

2015

2016

ABD

17.306

17.971

18.283

BREZİLYA

12.692

13.146

13.605

ÇİN

13.000

13.400

12.700

AB

10.450

10.810

11.070

HİNDİSTAN

3.725

3.900

4.200

RUSYA

3.260

3.600

3.750

MEKSİKA

3.025

3.175

3.270

ARJANTİN

2.050

2.080

2.100

TÜRKİYE

1.894

1.909

1.900

TAYLAND

1.570

1.700

1.780

ENDONEZYA

1.565

1.625

1.640

DİĞERLERİ

16.018

15.378

15.250

DÜNYA

86.555

88.694

89.548

 Kaynak: USDA October 2016 Livestock and Poultry: World Markets and Trade

 Türkiye Kanatlı Eti Üretimi (Bin Ton)

 

Piliç Eti

Hindi Eti

Köy ve Yum. Tavukları, Diğer Kanatlı Eti

Toplam

2010

1.419.000

33.000

62.000

1.514.000

2011

1.645.000

31.100

72.000

1.748.100

2012

1.716.000

45.200

80.000

1.841.200

2013

1.790.000

43.800

87.000

1.920.800

2014

1.946.000

52.800

94.000

2.092.800

2015

1.974.000

55.500

81.400

2.110.900

2016-Tah.

1.928.000

49.600

89.500

2.067.100

Kaynak: BESD-BİR

Türkiye Kanatlı Eti Tüketimi (Kg/yıl)

 

Piliç Eti

Hindi Eti

Köy ve Yum. Tavukları, Diğer Kanatlı Eti

Toplam

2010

17,82

0,43

0,71

18,96

2011

19,50

0,39

0,68

20,57

2012

19,28

0,55

0,63

20,45

2013

19,33

0,48

0,63

20,44

2014

20,75

0,57

0,66

21,98

2015

21,57

0,63

0,58

22,78

2016-Tah.

21,29

0,56

0,69

22,54

Kaynak:BESD-BİR

Türkiye Kanatlı eti dış ticareti

Yıllar

Ton

Milyon $

2010

151.243

230

2014

430.544

700

2015

359.223

472

2016-Tah.

336.931

387

Kaynak: DTM ve İhracatçı Birlikleri

Türkiye kanatlı et ihracatında 2008 yılından itibaren önemli artış gösterdi. 2014 yılında Dünya ticaretinde %3,4`lük paya ulaştı. 2015 ve 2016 yıllarında ise gerileyerek payımız % 2,6‘ya kadar düştü. 2016 yılında miktar olarak % 6,2 parasal olarak ise % 17,9 azalma oldu. Türkiye Dünya kanatlı eti ticaretinde 6. sıradadır.

Dünyada Kişi Başına Et Tüketimi (kg/yıl)  

 

2012

2013

2014

2015

2016

Dünya

42,80

43,40

43,20

43,2

42,80

Kaynak: Food Outlook - October 2016

Türkiye`de Kişi Başına Et Tüketimi (kg/yıl)

 

Kanatlı

Eti

Büyükbaş

Eti

Küçükbaş

Eti

Toplam

Et

2010

19,0

8,4

2,2

29,6

2011

20,6

8,7

1,7

31,0

2012

20,5

10,6

1,5

32,6

2013

20,4

11,3

1,6

33,4

2014

22,0

11,4

1,6

35,0

2015

22,8

12,9

1,7

37,4

2016-Tah.

22,5

13,1

1,7

37,3

Kaynak:BESD-BİR ve TUİK

Dünyada gelişmişliğin göstergelerinden birisi de kişi başına hayvansal ürün tüketimidir. Maalesef Türkiye olarak toplam et tüketimimiz çok düşük seviyededir. Türkiye`de 2016 yılı kişi başına toplam et tüketimi tahmini 37,3 kg olup, dünya ortalamasının gerisindedir. Avrupa Birliği`ndeki et tüketimi Türkiye`nin 2 katı, ABD`de ise 3 katıdır.

Türkiye kişi başına et tüketiminin % 60`ından fazlası kanatlı etidir. 

SEKTÖRÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Üretim Maliyeti ve Yem Hammaddeleri 

Türkiye`de kanatlı eti üretim maliyeti, hammadde ve karma yem fiyatlarının yüksek olması sebebiyle pahalıya mal olmaktadır. Yem hammaddesinin ana bileşeni olan soyanın tamamına yakını ithal edilmekte ve döviz üzerinden işlem görmektedir. Soya üretiminin arttırılmasının yanı sıra işleme teknolojisinin de desteklenmesine yönelik tedbirler alınmalıdır. Ayrıca, yem katkı maddelerinin (enzim, premiks gibi) büyük kısmı da yurt dışından ithal edilmektedir. Bu maddelerin ülke içerisinde üretimini teşvik edecek önlemler ortaya konulmalıdır.

Biyogüvenlik 

Biyogüvenlik Yasası ve bağlı yasal düzenlemeler sonucu, Türkiye`de yem hammaddesi temininde sıkıntılar yaşanmaktadır. Biyogüvenlik yasasına giren ürünlerin izin ve ithalatına ilişkin aşamalarla ilgili olarak her kesimin sorumluluk alması önem arz etmektedir. Sürekli bu konuda spekülasyonlar yapılırken buna karşı güvenilir kamu kuruluşları (Bakanlık, Üniversiteler, TÜBİTAK ve TÜBA gibi) tarafından kamuya doğru bilgilendirme yapılması çok önemlidir. Eski ve köy içerisinde kalan küçük kapasiteli kümeslerde biyogüvenlik uygulamalarını gereken şekilde yapmak oldukça zordur. Bu durum salgın hastalıkların kontrol altına alınmasını zorlaştırmaktadır. Biyogüvenlik uygulamalarını sağlayamayacak durum ve konumdaki işletmelere üretim izni verilmemelidir.

Enerji Maliyetleri 

Enerji fiyatları çok yüksektir. Enerji maliyetlerinin yüksekliği tavuk eti maliyetlerin artmasına neden olmakta, ayrıca ihracatta rekabetçi konumda olmamızı engellemektedir. Özellikle yetiştirme kümesleri sanayi tarifesinin de üstünde bir tarifeyle enerji kullanmaktadır. Enerji fiyatları desteklenmelidir.

Endüstriyel Gıdalara Yönelik Karalamalar 

Medyada sıklıkla çıkan yanlış ve yetersiz bilgi ve gözlemlere dayalı açıklamalar, tüketim üzerinde olumsuz etki yapmaktadır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının hem kamuoyuna anında gerekli açıklamalarda bulunması hem de bu işi alışkanlık haline getirenlerle ilgili olarak bir bilim kurulu oluşturulabilir. Ayrıca, Bakanlığın yayımladığı kamu spotunun yayınlanma sıklığı arttırılabilir.

Kanatlı Hastalıkları İle Mücadele 

Gerek ticari yumurtacı gerekse damızlık sürülerin de ekonomik ömrünü dolduran hayvanların uygun koşullarda kesilmediği,  pazarlarda ve köylerde canlı olarak satıldığı bilinmektedir. Ayrıca organik adı altında kontrolsüz canlı hayvan üretimi ve satışı her geçen gün artmaktadır. Bu durum salgın hastalıkların kontrol altına alınmasını imkansız hale getirmektedir. Hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan hareketleri kontrolü genelgesine göre sorunun izlenebilirliği ve çözümü için denetimlerin sıkılaştırılması gerekmektedir.

Rendering Ürünleri Yasağı 

Rendering ürünü; et üretimi sırasında ortaya çıkan ve insan tüketimi amacıyla kullanılmayan ürünlerin, yüksek ısı ve basınç altında pişirilip yağı alındıktan sonra elde edilen hayvancılık yan ürünleridir. Rendering ürünlerin (et-kemik unu, kan unu vb.) aynı tür hayvanların beslenmesinde kullanımına 2016 yılından itibaren yasak getirilmesi, durumu bir sene daha ertelenmiş olsa dahi, 2017 yılı başı itibariyle yasağın uygulanacak olması, ekonomik ve çevre sağlığı açısından birçok sorunu da beraberinde getirecektir. Karma yem üretiminde protein ve fosfor kaynaklı hammaddelerin yurtiçi üretimi yetersiz olan ve ithalatla karşılamaya çalışılan ülkemizde, bu yasakla 300 bin tonun üzerinde proteini ve fosfor oranı yüksek olan bir hammadde üretilemeyecek,  yerine soya fasulyesi ve küspesi ile DCP ithalatı söz konusu olacaktır. 300 bin ton rendering ürününün 1 milyon ton atıktan üretilmesi de çevre boyutunun diğer bir göstergesidir. Bu atık ürünlerin değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesiyle ilgili yasal düzenlemelerin ve tarafların belirlenmesi çok önemlidir. Bu konudaki yatırımlara da teşvikler verilmelidir.

İhracat Destekleri, Bölgeselleştirme ve Yeni İhracat Pazarları Yaratılamaması 

Kanatlı eti ihracatı 2016 yılının ilk 8 ayında 2015 yılının aynı dönemine göre % 12,23 azalmıştır. Gerek dış pazarlardaki gelişmeler, gerekse zaman zaman ortaya çıkan kuş gribi sektöre çok ciddi zararlar vermektedir. Kuluçkalık yumurta ihracatında da ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Kaybedilen pazarları yeniden kazanabilmek için ihracattaki teşvikler arttırılmalıdır. Gerektiğinde ülke bazlı destekler verilmelidir. Bunun yanı sıra Japonya ve AB öncelikli olmak üzere yeni ihracat pazarları yaratılması konusundaki çalışmalar yoğunlaştırılmalıdır. Canlı civciv ve canlı tavuk ihracatına da destek verilmelidir. Özellikle verilecek özel ihracat iadesi destekleri ile Suudi Arabistan pazarında büyük ölçüde yer almamız mümkün olacaktır. Irak`a ihracatın azalmasına tedbir olarak sevkiyat bölgesindeki güvenliğin en kısa sürede sağlanması çok büyük önem arz etmektedir.

Salmonella ve Yasal Düzenlemeler 

"Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği" ile "2073/2005 EC Direktifi" arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. AB direktifinde sadece 2 salmonella tipinin (S. Typhimurium ve S. Enteritidis) sıfır olası öngörülürken bizde tümünün sıfır olması istenmektedir. Salmonella`da tümünü sıfır olarak sağlamak mümkün olmadığından sektörde büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Mevcut mevzuatın AB mevzuatındaki parametrelere göre yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

Piliç Eti Tüketimi 

Türkiye`de kişi başına et tüketimi Dünya ortalamasının altında, gelişmiş ülkelerin yarısı seviyesindedir. Oysa sağlıklı beslenmede hayvansal proteinin önemi büyüktür. Toplumumuzun sağlıklı beslenebilmesi için et tüketiminin artırılması bir zorunluluktur. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı beslenmelerine imkan sağlayabilmek için sektörlerin çabaları yanında kamu kurumları, sektörle ilgili sivil toplum kuruluşları ve üniversitelere büyük görevler düşmektedir. Bu konuda projelerin geliştirmesi gerektiğini düşünüyoruz.

 

Kaynak: Türkiye‘de Tarımsal Öğrenimin 17. Yıl Dönümü Türkiye‘nin Hayvansal Üretimi (Mevcut Durum ve Gelecek) konulu sempozyum bildirilerinden yararlanılmıştır.

 

 

  

 

Okunma Sayısı: 4813
Fotoğraf Galerisi