DÜNYA TOPRAK GÜNÜ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI – 05.12.2017

KONYA ŞUBE ( )
05.12.2017 (Son Güncelleme: 06.12.2017 10:20:44)

Şube Başkanımız Celil ÇALIŞ, ‘5 Aralık Dünya Toprak Günü’ dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

"Toprak, içerisinde ve üzerinde canlıları barındıran, bitkilere durak yeri ve besin kaynağı olan canlı bir varlıktır." ifadelerini kullanan Çalış, açıklamasında şunları kaydetti: "Bitkilerin gelişmesini sağlayabilmesi için ihtiyaç duyulan en az 40 cm kalınlığındaki olgun bir toprak tabakasının oluşumu için, 8 bin ila 40 bin yıl gibi bir zamana ihtiyaç vardır. Bir yanda açlık, beslenme yetersizlikleri ve gıda güvencesinde gelecek kaygısı, diğer yanda israfın yaşandığı bir dönemde tarım yeniden gündeme geliyor. Dünyada gıdanın bugün ve gelecek için ne kadar önemli bir silah olduğunu gösteren örnekler artıyor. Dünyada giderek artan sağlıklı ve dengeli beslenme kaygısı tarım ve gıdayı her geçen gün daha da önemli bir sektör haline getiriyor. Gelişmiş ülkeler gıda üretimi ve gıda güvencesi için tarım topraklarını önemli bir kaynak olarak görüp, tarım topraklarına daha fazla önem veriyor, korumak için daha radikal çözümler arıyor. Bu süreci "toprağa hücum" olarak adlandırabiliriz. Küresel iklim değişikliği ve küresel şirketler, gittikçe daralan tarım alanları için ciddi sorunlar getiriyor. Modern tarım teknikleri ile birim alandan alınan verim arttırılmasına rağmen mevcut gıda sistemi artık dünya nüfusunu beslemekte yetersiz kalıyor. Çözüm su, toprak ve enerji kaynaklarını akılcı, sorumlu ve geleceğe de taşıyabilecek biçimde kullanmaktan geçiyor. Tarım topraklarının hızla azalması bazen yasal yollarla, bazen de yasa dışı uygulamalarla oluyor. Tarım topraklarının korunması, amaç dışı kullanımının önüne geçilmesi ve planlanması amacıyla Türkiye‘de 2005 yılında 5043 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu çıkarılmıştır. Fakat tarım alanları imara, inşaata, turizme, sanayiye açılmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve diğer kaynaklardan derlediğimiz verilere göre son Türkiye son on yılda 2,78 milyon hektar tarım arazisini üretim dışı bırakmış, yani kaybetmiştir. İklim değişikliğinin, kuraklığın, açlık ve yoksulluğun kol gezdiği dünyamızda bu kaybedilen toprağın ne kadar üretim anlamına geldiğini bazı karşılaştırmalarla açıklamak gerekir. Bu alan yaklaşık Belçika veya üç Kıbrıs yüzölçümü kadardır.

27,8 milyon dekar tarım alanında Türkiye‘nin ortalama verilerine göre;

• 7,8 milyon ton buğday ve bir o kadar da saman veya,

• 4,1 milyon ton kuru fasulye veya,

• 3 milyon ton mercimek elde edilebilirdi.

Bu örnekler artırılabilir. Burada önemli olan milyonlarca dekar tarım arazisi ile aynı zamanda gıda güvencemizi de ne kadar tehlikeye attığımızdır.

Dünya toprağın önemini anlamakta ve tarıma yönelmektedir. Geldiğimiz ve gideceğimiz yer olan toprağa saygı önemli bir vazifedir. Topraklarımızın gelecek nesillere kullanılabilir bir şekilde aktarılması konusunda tüm kurum kuruluş ve fert bazında herkesi vebal ve sorumluluğunu yerine getirmeye davet ediyoruz." 

Okunma Sayısı: 65
Fotoğraf Galerisi