2019 YILI ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

GENEL MERKEZ ( )
21.08.2019 (Son Güncelleme: 07.04.2020 18:01:22)

"Ziraat Fakülteleri bünyesinde on altı farklı program yer almaktadır. En fazla açılan programlar 30 programla Bahçe Bitkileri, 28 programla Bitki Koruma ve 26 programla Tarla Bitkileri programları olmuştur. En az açılan programlar sadece bir fakültede bulunan Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Hayvansal Üretim ve Teknolojileri, Tarımsal Genetik Mühendisliği, Tohum Bilimi ve Teknolojisi ve Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği programlarıdır."

ÖZET

 • 2019 yılında, 2018 yılına göre üniversite sınavına başvuran aday sayısında yaklaşık 147 bin yerleşen aday sayısında ise yaklaşık 47 bin kişilik artış olmuştur.
 • 2019 yılında üniversite sınavına giren adayların %25,28’i Anadolu Lisesi, %15.23’ü Lise, %9,63’ü İmam Hatip lisesi mezunudur.
 • Ülkemizde 129’u devlete, 73’ü vakıflara ait olmak üzere 202 üniversite ve bu üniversiteler bünyesinde de 1.385’i devlet üniversitelerinde olmak üzere 1.842 fakülte bulunmaktadır. 2018-2019 öğretim döneminde önlisans programlarında 2.829.430, lisan programlarında 4.420.629, yüksek lisans programlarında 3.941.174, doktora programlarında 96.199 öğrenci bulunmaktadır.
 • Türkiye’de 40 üniversitede ziraat mühendisliği eğitimine yönelik kurulmuş fakülte bulunmaktadır.
 • Eşit ağırlık puan türünden öğrenci alan Tarım Ekonomisi programı dışındaki Ziraat Mühendisliği programları, diğer mühendislik programları gibi sayısal puan türünden öğrenci almaktadır.
 • 2018 yılında kontenjan açılan ziraat fakülte sayısı, önceki yıla göre bir artarak 36 olmuş, program sayısı 169’dan 166’ya, kontenjan 5.498’den 5.148’e düşmüş, yerleşen öğrenci sayısı 4.081’den, 4.630’a, doluluk oranı %74’den %90’a çıkmıştır.
 • Öğrenci yerleştirmesi yapılanlardan 3 fakülte Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, 5 fakülte Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi; 28 fakülte ise Ziraat Fakültesi adını taşımaktadır.
 • Ziraat Mühendisliği eğitimi verilen fakültelerde Ziraat Mühendisliği programları dışında Gıda Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Biyosistem Mühendisliği ve Su Ürünleri Mühendisliği programları da yer almaktadır. Bu programlar hariç olmak üzere, kontenjan açılan 36 fakültedeki 166 programda 1.526 öğretim elemanı bulunmaktadır.
 • En fazla kontenjan açılan program, 30 programla Bahçe Bitkileri, 28 programla Bitki Koruma ve 26 programla Tarla Bitkileri programı olmuştur.
 • Su Ürünleri /Balıkçılık lisan eğitimi ile ilgili 25 fakülte/bölüm bulunmaktadır. 2018 yılında 482 olan kontenjan 2019 yılında 430’a düşerken, doluluk oranı %44’den %62’ye çıkmıştır. Kontenjan açılan programlarda 408 öğretim elemanı bulunmaktadır.
 • 9’u Ziraat Fakültelerinde olmak üzere 10 üniversitede Biyosistem Mühendisliği programı için kontenjan açılmıştır. 2018 yılında 332 olan kontenjan 2019 yılında 306’ya düşerken, doluluk oranı %62.95’e’den %87’ye çıkmıştır.
 • YGS-2 puan türünden öğrenci alan ve tüm kontenjanı dolduran Celâl Bayar Üniversitesi Tütün Eksperliği Yüksekokulu, puan türünün sayısal puan türü olarak değişmesi sonrası, 2018 yılında 36 kişilik kontenjana karşılık 3 öğrenci, 2019 yılında 21 kontenjana karşı 4 aday tarafından tercih edilmiştir.


Üniversite Sınavına Başvurular ve Yerleştirme

Üniversite sınavlarına girmek üzere 2 milyonun üzerinde aday başvurmaktadır. Sınava giren aday sayısı her yıl artarak devam etmektedir. Sınava giren adayların yaklaşık üçte biri yerleştirilmektedir. Yerleşen adayların %45’i lisans, %38’i önlisans, %17’si açık öğretim programına yerleşmektedir.

Çizelge-1 Başvuran ve Yerleşen Aday Sayısı

Kaynak; ÖSYM

2019 yılında üniversite sınavına giren adayların %25,28’inin Anadolu Lisesi, %15,23’ünün Lise, %9,63’ünün İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunu görülmektedir. Normal liselerin hiçbir iyileşme yapılmadan tabelaları değiştirilerek Anadolu Lisesi yapılması nedeniyle, geçmişte daha az sayıda olan Anadolu Lisesi mezunu sayısı artmıştır.

Çizelge-2 Mezun Oldukları Okul Türlerine Göre Üniversitelere Yerleşen Adaylar

Kaynak; ÖSYM

Mezunların yerleşme sonuçları açısından en başarılı liseler, %61.41 oranı ile Sosyal Bilimler Liseleri olmuştur. Sosyal Bilimler Liselerini, sınava başvuran mezunlarının yarısından çoğunun yerleştiği Özel Fen liseleri (%55.60) ve Fen liseleri (50.92) takip etmektedir. Sayılarının artırılmasına özel bir gayret gösterilen İmam Hatip Lisesi mezunlarından yerleşenlerin oranı, Teknik Liseler ve Astsubay Hazırlama Okulları mezunlarının bir basamak üstünde olmuştur. Toplam yerleşen aday sayısında olduğu gibi lisans düzeyinde yerleştirme sonuçlarına bakıldığında da benzer sonuçlar görülmektedir.

2019 yılında üniversite sınavına başvuran adayların yaklaşık  %40’ını son sınıf düzeyindeki adaylar oluşturmaktadır. Daha önceki yıllarda yerleştirilememiş olanlar %36’lık payla ikinci sırada yer almaktadır. Özellikle son iki yıldaki başvuran aday ve yerleşen aday verileri incelendiğinde son sınıf yerleşen aday sayılarında azalma, önceki yıl mezunu yerleşmemiş adayların yerleşme oranında artış görülmektedir. Bunun nedeni olarak, adayların ne olursa olsun yerleşeyim davranışından, daha iyi bir programa yerleşmek için tekrar sınava gireyim yaklaşımına yöneldikleri düşünülebilir.

Çizelge-3 Öğrenim Durumuna Göre Başvuran ve Yerleşen Aday Sayıları

Kaynak; ÖSYM

2019 yılında yerleştirme yapılan lisans programlarının %81,57’si, önlisans programlarının %81,2’si devlet üniversiteleri içinde yer almaktadır. Devlet üniversitelerinin doluluk oranı lisans programlarında %94.12, önlisans programlarında %93.63 olmuştur. Vakıf üniversitelerinde bu oranlar daha düşük olup, sırası ile %84.59 ve %83.66’dır.

ÖSYM’nin kılavuzunda yer alan ancak bu raporda hariç tutulmuş olan KKTC ve diğer ülke üniversitelerinde lisan programları için yaklaşık 11 bin, önlisans programları için ise yaklaşık 4 bin kişilik kontenjan açılmıştır. Bu kontenjanların doluluk oranı devlet ve vakıf üniversitelerine göre oldukça düşük seviyede kalmıştır.

Çizelge-4 Yerleştirme sonuçları

Kaynak; ÖSYM

Ziraat Fakültelerinde Eğitim

YÖK verilerine göre ülkemizde 129’u devlete, 73’ü vakıflara ait olmak üzere 202 üniversite ve bu üniversiteler bünyesinde de 1.385’i devlet üniversitelerinde olmak üzere 1.842 fakülte bulunmaktadır. 2018-2019 öğretim döneminde önlisans programlarında 2.829.430, lisans programlarında 4.420.629, yüksek lisans programlarında 3.941.174, doktora programlarında 96.199 öğrenci bulunmaktadır.

Türkiye’de 40 üniversitede ziraat mühendisliği eğitimine yönelik programların yer aldığı fakülteler bulunmaktadır. Bu üniversitelerden Muğla Sıtkı Koçman, Kocaeli ve Bandırma Onyedi Eylül üniversiteleri bünyesindeki programlarda henüz eğitime başlanmamıştır. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin ise Genetik ve Yaşam Bilimleri programına öğrenci alınmıştır.

Üniversiteye sınav sisteminde yapılan değişiklikle önceki yıllarda 18 olan puan türü, 2018 yılında Sayısal (SAY), Eşit Ağırlık (EA), Sözel (SÖZ), Dil ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) olmak üzere 5’e indirildi. Bu değişiklik sonrası EA puan türünden öğrenci alan Tarım Ekonomisi programı hariç, Ziraat Mühendisliği eğitimi veren programlara, diğer mühendislik programları gibi sayısal puan türünden öğrenci alınmaktadır. Bu değişiklik, diğer mühendislik disiplinleri ile puan türü üzerinden yapılan tartışmaları sonlandırması açısından faydalı görülmektedir.

Ziraat mühendisliği eğitiminin verildiği fakültelerde, farklı mesleki disiplinler olan gıda mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, biyosistem mühendisliği ve peyzaj mimarlığı programları da bulunmaktadır. Bu yazı kapsamında ele alınan Ziraat Fakültelerinde, sayılan programlar değerlendirme dışı tutulmuştur. 

2019 yılı tercih kılavuzunda yer alan 2 Su Ürünleri Mühendisliği, 6 Gıda Mühendisliği, 7 Peyzaj Mimarlığı ile 10 Biyosistem programı hariç tutulacak olunursa, 36 Ziraat Fakültesinde 166 program için 5.148 kontenjan açılmış, 4.630 öğrenci Ziraat Fakültelerine yerleştirilmiştir.

Ziraat mühendisliği eğitimi veren fakültelerde, ziraat fakültesi dışında farklı isimlendirmeler bulunmaktadır.

Çizelge-5 Farklı İsimlerdeki Fakülteler

Ziraat Fakültelerinde kontenjan açılan fakülte sayısı Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ziraat Fakültesinin öğrenci almaya başlaması ile bir artarak 36 olmuştur. Yerleştirme yapılan program (bölüm) sayısı ve kontenjan sayısı azalmış, yerleşen öğrenci sayısı ise bir önceki yıla göre artmıştır.

Çizelge-6 Ziraat Fakültelerinin Kontenjan ve Yerleşme Durumu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Adıyaman Üniversitesinde sadece Ziraat Mühendisliği programına öğrenci alınmaktadır. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi genel Ziraat Mühendisliği programından, dokuz programla tekrar eski sisteme dönmüştür.

Çizelge-7 Fakültelerin Kontenjan ve Doluluk Oranları

Kaynak; ÖSYM

Ziraat Fakülteleri programlarında 2018 yılında %74 olan doluluk oranı, 2019 yılında %90 olarak gerçekleşmiştir. Ziraat Fakültelerindeki diğer programlar hariç tutulduğunda, kontenjan açılan 166 programda görevli 1.526 öğretim elemanı bulunmaktadır.

En fazla öğretim elemanı bulunan fakülteler 9 farklı programda öğrenci yerleştirmesi yapılan Ege (132) ve Ankara (127) üniversiteleri bünyesindeki ziraat fakülteleridir. Adıyaman (3), Bingöl (3) ve Kilis (5) üniversiteleri bünyesindeki ziraat fakülteleri ise en az öğretim elemanına sahip fakültelerdir.

Çizelge-8 Programlardaki Öğretim Elemanı Sayıları

Kaynak; ÖSYM

Ziraat Fakülteleri bünyesinde on altı farklı program yer almaktadır. En fazla açılan programlar 30 programla Bahçe Bitkileri, 28 programla Bitki Koruma ve 26 programla Tarla Bitkileri programları olmuştur. En az açılan programlar sadece bir fakültede bulunan Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Hayvansal Üretim ve Teknolojileri, Tarımsal Genetik Mühendisliği, Tohum Bilimi ve Teknolojisi ve Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği programlarıdır.

Çizelge-9 Kontenjan Verilen Bölümlerin Bulunduğu Fakülte Sayısı

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Hayvansal Üretim ve Teknolojileri ve Ziraat Mühendisliği Programlarının açılan kontenjanlarının tamamı dolmuştur. Kontenjanı dolan bu programlara, bir eksikle kontenjanları dolmayan Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği ile Tarımsal Genetik Mühendisliği programları dahil edilebilir. Doluluk oranı en az olan programlar ise Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği (%25) ile Tohum Bilimi ve Teknolojisi (%31,25) programları olmuştur.

Üniversite yerleştirme sonuçlarına göre dokuz fakültenin kontenjanlarının tamamı dolmuştur.

Çizelge-10 En fazla Doluluk Oranına Sahip Fakültelerin Bulunduğu Üniversiteler

Kaynak; ÖSYM

Yerleştirme sonuçlarına göre kontenjanının yarısından azı dolan üç fakülte bulunmaktadır. Doluluk oranı en düşük olan fakülte, iki program için kontenjan açılan Şırnak Üniversitesi Ziraat Fakültesidir. 42 kişilik kontenjanın 10’una öğrenci yerleştirmesi yapılmış olup, doluluk oranı % 23,81 olmuştur.

Çizelge-11 Kontenjanı % 50’den Az Dolan Fakülteler

Kaynak; ÖSYM

Programların doluluk oranlarına bakıldığında 21 fakültede bulunan Tarım Ekonomisi programının tüm kontenjanını doldurduğu görülmektedir. Geçmiş yıllarda diğer programlardan farklı olarak TM puan türünden öğrenci alınan Tarım Ekonomisi programına, 2018 yılında puan türlerinde yapılan değişiklik sonrası, yine diğer ziraat mühendisliği programlarından farklı olarak, eşit ağırlık puan türünden öğrenci yerleştirmesi yapılmaktadır.

Çizelge-12 Programlar Doluluk Durumları

Kaynak; ÖSYM

Farklı üniversitelerde bulunan programların en düşük puanları arasında farklılıklar bulunmaktadır. Ahi Evran Üniversitesi Bahçe Bitkileri programına en düşük 203 puandan öğrenci yerleştirmesi yapılmışken, aynı programa Ege Üniversitesinde 260 puandan öğrenci yerleşmiştir. Ahi Evran Üniversitesine en yüksek puandan giriş yapan öğrencinin puanı, Ege Üniversitesine en düşük puandan giriş yapan öğrenciden daha düşüktür.

Benzer durum Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile Ege Üniversitesi Tarla Bitkileri programları arasında da görülmektedir. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tarla Bitkileri programına ilk sırada 2240 puan ile giren öğrenci, Ege Üniversitesi Tarla Bitkileri programına, en düşük 254 puandan öğrenci alındığı için tercih etse dahi giremeyecektir.

Çizelge-13 Bölümlerin en düşük puanları arasındaki farklılıklar

Kaynak; ÖSYM

Su Ürünleri Mühendisliği / Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Eğitimi

2019 yılında, su ürünleri/balıkçılık alanında öğretim veren 18 programa 430 kontenjan verilmiştir. Kontenjanı bulunan programlardan on beşi Su Ürünleri Mühendisliği programı, ikisi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği programı, biri ise Su Bilimleri ve Mühendisliği programıdır. Ege ve Ankara Üniversitesindeki su ürünleri mühendisliği programı ile İstanbul Üniversitesi su bilimleri ve mühendisliği programlarının kontenjanlarının tamamı dolmuştur. Su ürünleri/balıkçılık alanındaki programların doluluk oranı %62 olmuştur.

Çizelge-14 Su Ürünleri/Balıkçılık Eğitimi Veren Fakültelerin Kontenjan Durumu

* 2017’den itibaren Su Bilimleri Fakültesi

Kaynak; ÖSYM

Kontenjan açılan su ürünleri/balıkçılık eğitimi veren lisans programlarında 408 öğretim elemanı bulunmaktadır. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 77 öğretim elemanı ile en fazla öğretim elamanına sahip fakültedir.

Çizelge-15 Su Ürünleri/Balıkçılık Eğitimi Veren Fakültelerin Akademik Kadroları

Kaynak; ÖSYM

Biyosistem Mühendisliği Eğitimi

Biyosistem Mühendisliği programına ilk öğrenci yerleştirilmesine 2009 yılında başlanmıştır. Bu program Tarım Makinaları ile Tarımsal Yapılar ve Sulama programlarının karma programı olarak kabul edildiğinden, Biyosistem Mühendisliği programının bulunduğu fakültelerde bu program bulunmamaktadır.

 Çizelge-15 Biyosistem Mühendisliği Programı Kontenjan Durumu

 

Kaynak; ÖSYM

Ziraat Fakültesi dışında Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde açılan Biyosistem Mühendisliği programı için 26 kontenjan verilmiş, 24 öğrenci yerleştirmesi gerçekleşmiştir. Biyosistem Mühendisliği programına yerleşen öğrenci sayısı 2019 yılında 267 ve doluluk oranı ise %87.25olmuştur.

Tütün Eksperliği Yüksekokulu

Tütün Eksperliği Yüksekokulu bir tane olup, Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) bünyesinde yer almaktadır. YGS-2 puan türü ile öğrenci alındığı 2012, 2013 ve 2014 yıllarında 36 kişilik, 2015 ve 2016 yılında da 41 kişilik, 2017 yılında ise 36 kişilik kontenjanın tümü dolmuştur. 2018 yılında puan türlerinin değişmesi sonrası sayısal puan türünden öğrenci alınmasının etkisiyle, 36 kişilik kontenjana karşılık 3, 2019 yılında ise 21 kontenjana karşılık 4 aday yerleştirmesi gerçekleşmiştir.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

2018 yılında Muş Alparslan Üniversitesi bünyesinde bulunan Uygulamalı Bilimler Fakültesinde Bitkisel Üretim ve Teknolojileri ve Hayvansal Üretim ve Teknolojileri programları açılmıştır. 21 kontenjan verilen programlara sırasıyla 4 ve 5 öğrenci yerleştirmesi yapılmıştır. Söz konusu programlara 2019 yılında da aynı kontenjanlar verilmiş, her birine 5’er öğrenci yerleştirmesi yapılmıştır. Aynı programlar Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi bünyesinde de mevcuttur.

Yeditepe Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde EA puanı ile burslu ve %50 indirimli olmak üzere iki Tarım Ticareti ve İşletmeciliği (İngilizce) programı açılmıştır. 2 kişilik olan burslu program dolarken, 20 kişilik %50 indirimli programa 3 aday yerleştirmesi yapılmıştır. Bu programın da Tarım Ekonomisi programı mevcut iken açılması anlaşılır değildir.

YÖK’ün kafa karışıklığı yaratan, ne amaçla yaptığı anlaşılamayan farklı fakülteler/yüksekokullar bünyesinde benzer program açma girişimlerinden vazgeçmesini bekliyoruz. Konuyla ilgili yeterli alt yapı, öğretim elemanı bulunmayan, mezunlarının unvanları sorun yaratacak bu tür girişimler, yükseköğretimde yaşanan sorunlara bir yenisinin eklenmesi dışında hiçbir amaca hizmet etmemektedir.

 Diğer Mühendislik Disiplinlerinin Yerleştirme Sonuçları

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri programları dışındaki mühendislik programlarına tercih yapabilmek için, tercih yapılacak puan türünde en az 240 bininci olunmasına yönelik başarı barajı uygulaması, 2018 yılında değişiklikle 300 bin olarak değiştirildi.

Yapılan bu değişikliğe, kontenjanda azalmaya gidilmesine rağmen mühendislik programlarının doluluk oranlarında düşüşler meydana geldi.

Çizelge-16 Mühendisliklerin Doluluk Oranları

1Kimya Mühendisliği (Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya, Kimya-Biyoloji Mühendisliği)

2Endüstri Mühendisliği (Endüstri Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği ,Endüstri Ürünleri Tasarımı)

3Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği)

4Bilgisayar Mühendisliği (Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği)

Kaynak; ÖSYM

Değerlendirmeye alınan mühendislik programlarının doluluk oranlarında 2018 yılına göre azalma görülmektedir. 2018 yılında %83 olan doluluk oranı, 2019 yılında %77’ye düşmüştür. Özellikle inşaat mühendisliği programındaki düşüş dikkat çekici seviyededir. 2018 yılında inşaat mühendisliği programlarına 11 bin öğrenci yerleşmişken, bu sayı 2019 yılında 7 bin civarında olmuştur. Bu azalışta, inşaat sektöründe yaşanan sorunların etkili olduğu düşünülmektedir.

Akreditasyon

Son yıllarda giderek artan sayıda program, alanları ile ilgili akreditasyon kurumlarına başvurarak programlarını akredite ettirmektedir. Akreditasyon kurumları eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, daha iyi eğitilmiş ve daha nitelikli mezunlar yetiştirilerek toplumun refahının ileri götürülmesini sağlamak amacıyla eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yapmaktadır. ÖSYM tercih kılavuzlarında yapılacak tercihlerde bir kriter olarak dikkate alınması amacıyla akredite olan program bilgilerine yer vermektedir.

Mühendislik programlarının akreditasyonu amacıyla kurulmuş olan Mühendislik Lisans Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) bu konuda ülkemizdeki ilk örneklerdendir. ABD merkezli bir kurum olan ABET de ülkemizdeki bazı mühendislik programlarını akredite etmiştir.

Ziraat,  su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi programları MÜDEK kapsamı dışında kalmaktadır. Bu programlarının da içinde olduğu bazı programların akreditasyonu amacıyla Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK) kurulmuştur. ZİDEK 2020 yılında akreditasyon çalışmalarına başlamayı planlamaktadır.

YÖK Destek Bursu

YÖK destek bursu, YÖK tarafından belirlenen bazı programlara ilk üç sırada girenlere aylık olarak (2018-2019 öğretim yılında 750 TL) karşılıksız verilen bir burs uygulamasıdır. Ziraat, orman ve su ürünleri programları ile başlatılan uygulamaya hidrojeoloji, jeofizik, jeoloji, maden, yer bilimleri, biyosistem mühendislikleri dahil edilmiştir. Mühendislikler dışında veterinerlik, astronomi ve uzay bilimleri, biyoloji, fizik, gıda teknolojisi, kimya, matematik, uzay bilimleri ve teknolojileri programları da YÖK destek bursu kapsamındadır.

YÖK destek bursu ile ilgili ilginç bir durum, kimya mühendisliği, gıda mühendisliği programlarına YÖK destek bursu verilmezken gıda teknolojisi ve kimya programlarına verilmektedir.

Çizelge-17 YÖK Destek Bursu Verilen Programlar

 TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 

Okunma Sayısı: 8135