İLKSES GAZETESİ: ZMO’DAN SINAV TEPKİSİ! “KONUNUN TAKİPÇİYİZ--23.07.2020

İZMİR ŞUBE ( )
23.07.2020 (Son Güncelleme: 23.07.2020 14:28:07)

Şube http://II.Başkanımız Sayın Banu Erdal Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende satılması ile depolanması hakkında çıkan yönetmelikle ilgili şube görüşlerimizi İlkses Gazetesine paylaştı.

Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende satılması ile depolanması hakkında çıkan yönetmelikle ilgisi olmayan meslek gruplarına yetki verilmesine ziraat mühendisleri sert tepki gösterdi

Resmi Gazetede 18 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende satılması ile depolanması hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle Orman Mühendisleri ve Orman Endüstri mühendislerine sınav hakkı verildi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 2. Başkanı Banu Erdal, “En başta konunun tek uzmanı meslektaşlarımızın sınava girmek zorunda bırakılması olmak üzere ilgisi olmayan meslek gruplarına yetki verilmesi hususunda başta genel merkezimiz olmak üzere tüm Ziraat Mühendisi (ZMO)  ailesi yıllardır mücadele vermektedir. Bu konudaki duruşumuz ve mücadelemiz hukuki boyuta da birçok kez taşınmıştır taşınmaya devam edecektir” diye konuştu. 
İBRETLE İZLİYORUZ!
Bitki Koruma ürünlerinin toptan ve perakende satılması ile depolanması gibi son derece kritik bir konunun uzmanı olmayan kişilere emanet edilmeye çalışılmasını ibretle izlediklerini belirten Erdal, bu alanın uzmanı olan ziraat mühendisleri olarak buna müsaade etmeyeceklerini söyledi. Erdal, “Türkiye Ormancılar Derneği ve Orman Mühendisleri Odası tarafından açılan dava sonucunda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun dava konusu Yönetmeliğin (Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik) bazı maddelerinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiş olması nedeniyle değişikliği içeren Yönetmelik 18.07.2020 tarihi itibariyle yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylece ‘Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı’na girebilme yetkisine eczacı, kimyager, kimya mühendisleri gibi orman ve orman endüstri mühendisleri de sahip olmuşlardır. Bilindiği üzere Bakanlık tarafından ilk kez 11 Ekim 2007 tarihinde yayınlanan yönetmelikle Ziraat Mühendisi meslektaşlarımıza Bitki Koruma Ürünleri Bayiliği yapabilmek için sınav şartı getirilmiş idi. Üstelik bu yönetmelikle (hiçbir meslek grubunda olmayan)Ziraat Teknikerleriyle Ziraat Mühendislerinin yetkisi paylaştırılmıştır. Bunun üzerine sırasıyla önce Eczacılar Odası konuyu dava etmiş ve önceki kanunlardan kazanılmış haklarının olması Danıştay da davanın kazanılmasıyla sonuçlanmıştır. Kimya Mühendisleri Odası da aynı şekilde davayı kazanarak kendilerini Bitki Koruma Ürünleri Bayilik Sınavına girebilecek kişiler arasına ekletmişlerdir. Bugün ise orman ve orman endüstri mühendisleri aynı yargı yoluyla kendilerini listeye ekletmiştir. İlerleyen günlerde hangi meslek grubuyla karışılacağımız bilinmemektedir. Mahkeme açısından Sınav da başarılı olma gerekliliği göz önüne alınarak daha kolay verilen bu kararlar, Bakanlık tarafından sınavın giderek zorlaştırılmışına sebep olmaktadır” dedi.
İZAHI MÜMKÜN DEĞİL!
Bu konuda eğitim almış binlerce Ziraat Mühendisi’nin hakkının gasp edildiğini söyleyen Erdal, izahı mümkün olmayan bu duruma karşı hukuki mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti. Erdal, şunları söyledi: “Her ne kadar bazı kesimler tarafından  ‘sınavı kazanabiliyorlarsa!! Yapsınlar’ ifadeleri duyuluyor olsa da bu son derece yanlış bir yaklaşımdır. Önemli olan ve kabul edilemeyecek olan ziraat mühendislerinin yetkisinin paylaştırılmasıdır. Ülkemizde 40’ı aşkın ziraat fakültesi bulunmaktadır.  Özellikle bu konuda eğitim almış on binlerce ziraat mühendisi varken güvenli gıdaya ulaşmadaki ilk basamak içinde yer alan bitki koruma ürünü bayiliğine başka meslek gruplarının dahil edilmesinin izahı mümkün değildir.  Her zaman hukukun üstünlüğüne inan bizler Ziraat Mühendisleri Odası olarak her alanda hukuki mücadelemizin sürdürüleceğinin bilinmesini isteriz.”

Okunma Sayısı: 24