BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİLİK VE TOPTANCILIK SINAV DUYURUSU VE UYGULAMA TALİMATININ YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI VE İPTALİ İÇİN DAVA AÇTIK

GENEL MERKEZ ( )
21.08.2020 (Son Güncelleme: 21.08.2020 21:40:05)

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik” 13/02/2019 tarihinde 30685 sayılı RG’ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin 12.md.nin 1.fıkrasının (b), (c), (ç) bentlerinin iptali talepli davamız Danıştay 10.Dairesinin E.2019/7251 sayılı dosyasında halen derdesttir. Ayrıca Yönetmeliğin 12. maddesinin 1.fıkrasını değiştiren ve 18.07.2020 tarih 31189 Sayılı RG’de yayınlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliğine de müvekkil Meslek Odası tarafından dava açılmış olup halen Danıştay 10.Dairesinin  E.2020/3768 sayılı dosyasında derdesttir.

Bu davalar sürerken idarenin ısrarla sınav açması hukuka aykırıdır. ODA`mız kamu yararını gözetme amacıyla, Davalı Bakanlık Gıda ve Kontrol Genel Mdürlüğüne 04/08/2020 tarih 521 sayılı yazı ile sınavın ertelenmesi talebinde bulunmuş ancak bir cevap alamamıştır.

Okunma Sayısı: 579
Fotoğraf Galerisi