ANKARA İLİ NALLIHAN İLÇESİNDE ÇAYIRHAN TERMİK SANTRALA İLİŞKİN PLAN İPTAL EDİLDİ

GENEL MERKEZ ( )
28.10.2020 (Son Güncelleme: 28.10.2020 10:33:03)

"Toprağımızı, suyumuzu, havamızı korumak için hukuki mücadelemiz devam ediyor."

ODA’mız ve TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma Doğal Varlıkları Koruma Vakfı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na açılan davada:

Ankara İli, Nallıhan İlçesi, Uluköy ve Karaköy Mahalleleri sınırları içerisinde yaklaşık 740 ha büyüklüğündeki bir alanda Çayırhan-II Linyit Sahası’ndaki kömürün değerlendirilmesi amacıyla kurulması planlanan Çayırhan-B termik santraline ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı`nın; Kültür ve Turizm Bakanlığı`nın 2023 strateji belgesine aykırı olduğu, planın çevre ve hava kirliliğine neden olarak üst ölçekli planlara aykırı olduğu, sağlıklı ve güvenli çevre oluşturulmasına, kamu yararına, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenmişti.

Ankara 6. İdare Mahkemesi, 28/09/2020 tarihinde, dava konusu işlemin iptaline karar verdi.

 

Mahkeme kararına ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ. 

Okunma Sayısı: 79
Fotoğraf Galerisi