KATÜS HABER: ANTALYA EŞGÜDÜM KURULU " DÜDEN ÇAYI İÇİN ACİL MÜDAHALE ŞART" -16 HAZİRAN 2021

ANTALYA ŞUBE ( )
16.06.2021 (Son Güncelleme: 16.06.2021 10:33:34)

Antalya Eşgüdüm Kurulu: Düden Çayı İçin Acil Müdahale Şart

Antalya Eş Güdüm Kurulu’nu temsilen çok sayıda meslek örgütü başkanı bir araya gelerek Yukarı Düden Şelalesi’nden yetkililere acil müdahale çağrısında bulunarak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Antalya Eş Güdüm Kurulu adına konuşan Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, suyun önemine dikkat çekerek, “Su, tüm canlıların var olması için en temel yaşam gereksinimidir.

Ekosistemler suyun varlığı ile hayat bulur ve zenginleşirler. Dünyadaki içilebilir ve kullanılabilir su kaynaklarının yetersizliği canlı yaşamını tehdit etmeye başlamıştır.

Dünya genelinde 1 milyar 200 bin insan su sıkıntısı yaşamaktadır. Gelecek on yıllarda su kıtlığı salgın hastalıkları, gıdaya ulaşmada zorlukları beraberinde getirecektir. Su bu kadar önemliyken su kaynaklarımızın birer birer kirletilmesine şahitlik ediyoruz” dedi.

Düden’de Çevre Felaketi

Kirliliğini devam ettiğini vurgulayan Çavdar, “Antalya’mızın can damarlarından biri olan ve kent merkezinde kalmış son şelalesinden biri olarak var olmaya çalışan Düden Çayı, sahip olduğu biyolojik çeşitlilik ve su değeri nedeniyle

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 03 Temmuz 2020 tarihinde ‘doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı’ olarak tescil edilmiştir. 2020 yılı Temmuz ayında yaşanan bu sevindirici gelişme maalesef ki, Düden Çayı’nın kirlenmesinin önüne geçememiştir. 2021 yılının Ocak ayında Düden Çayı’nda yaşanan koku, köpüklenme, balık ölümlerine dair çevre felaketi yerel ve ulusal basına yansımış, kentimizin önemli bir çevre değeri kirlenmiştir.

Yaşanan bu durum çevre değerleri ile ön planda olan kentimizin imajını turizm açısından da olumsuz etkilemiştir. Her ne kadar Antalya Valiliği’nin ilgili kurumlarla denetimlerin gerçekleştirildiği, bazı işletmelerin tespit edilerek cezai işlem uygulandığı açıklansa da ilerleyen süreçte kirliliğin devam ettiği bilinmektedir” dedi.

Kalıcı Olarak Korunmalı

“Biz meslek odaları olarak konunun çözümüne dair katkı sunabileceğimizi, ilgili kurumlarımıza yazılı ve sözlü olarak bildirdik” diyen Çavdar, “Yapılan çalışmalar hakkında bilgi talep ettik. Şu an için kirlilik fiziksel boyutta görülse de Düden Çayı’nda yaşanan çevre felaketi ile ilgili şüpheler aydınlatılmamıştır. Mayıs 2021 tarihinde basına yansıyan Antalya Valiliği’nin konuya dair detaylı rapor hazırladığı 22 işletmeye 22 milyon 511 bin TL ceza kesildiği ifade edilmiştir. Fakat Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, ASAT tarafından herhangi bir bilgi ne bizlere ne kamuoyuna aktarılmıştır.

Sadece Antalya için değil tüm insanlık için böylesine önemli bir konuda Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT bir koordinasyon içerisinde çalışarak şeffaf bir şekilde kamuoyunu bilgilendirmesi önem arz etmektedir.

Bu konuda koordinasyonu sağlayacak olan Antalya Valiliğimizin, ilgili kurum ve kuruluşları bir araya getirerek Düden Çayı’nın kalıcı olarak korunmasına yönelik kentimizin tüm imkanlarıyla hareket etmesini beklemekteyiz” diye konuştu.

Yapılması Gerekenler

Düden Çayı ile ilgi olarak yapılması gerekenleri sıralayan Çavdar, “Kamuoyunda oluşan ilgili kurumların gerekli müdahaleyi yapmadığı veya bazı şeylerin açıklanmak istenmediği algısı ortadan kaldırılmalıdır. Basına yansıyarak bahse konu olan Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Düden Çayı raporu kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Düden Çayı’nın özellikle durağan bölgelerinde sıcaklıkla birlikte yosunlaşmanın arttığı gözlenmektedir.

Müdahale edilmezse ötrofikasyonla birlikte sucul ekosistemin tahrip olacağı, koku, dip çamuru ve vektörel sorunların baş göstereceği görülmektedir. Sorumlu olan kurulumlar tarafından temizliğinin düzenli olarak yapılması ivedi önem arz etmektedir. Geç kalınmış olsa da ilgili kurumların kendi sorumluluk ve görev alanları dahilinde olan çalışmalarını ortaya koyacakları, bilgi alışverişini sağlayacakları Düden Çayı İzleme ve Koruma Komisyonu oluşturulmalıdır. Komisyon kısa, orta ve uzun vadede Düden Çayı’nı kalıcı olarak kurtaracak önlemleri belirlemeli ve en kısa sürede hayata geçirmelidir.

Komisyonda kurumlar arası görev dağılımı (denetim, numune alımı, analiz, dere temizliği biyolojik çeşitlilik araştırması gibi) belirlenmelidir. Sonuçlar online ortamda halkın erişebileceği şeffaflıkta paylaşılmalıdır.

Düden Şelalesi`nin ve Kırkgöz kaynakları sisteminin etkilendiği beslenme alanı yaklaşık 1700- 2000 kilometrekare bir alandır. Bu alanlara atılan bütün atıklar er geç yeraltı suyuna karışacak ve kentte yaşam sağlayan Kırkgöz kaynakları sistemi şelaleleri ve yeraltı suyunu iletecektir. 1700-2000 kilometrekare alanın tamamı koruma ve denetim altına alınmalıdır. Antalya kenti mutlak koruma alanları üzerine kurulu bir kent, bunun için kent merkezine yapılan tüm sanayi tesisleri denetim altına alınmalı, bu durum göz önünde bulundurulmalı ve gerekirse bu tesisler kent merkezi dışına taşınmalıdır.

Marmara Denizi’nde yaşanan müsilajın hepimize ders olması Antalya’mızın böyle bir sorunla karşı karşıya gelmemesi için Antalya Valiliğimizi, Antalya Büyükşehir Belediyemizi, ASAT’ı ve bağlı tüm kurum ve kuruluşlarımızı göreve çağırıyoruz” diye seslendi.

Açıklamaya, Antalya Barosu, Makine Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Antalya Tabip Odası, Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Harita Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Kimya Mühendisleri Odası Antalya İl Temsilciliği, Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Antalya Veteriner Hekimleri Odası, Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi, Maden Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Jeofizik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Antalya SMMM Odası, Gemi Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şubesi, Orman Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, İç Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya Diş Hekimleri Odası, Antalya Eczacılar Odası temsilcileri katıldı.

Haber kaynağına ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ.

Okunma Sayısı: 20
Fotoğraf Galerisi