REKABET.NET `DÜNYA GIDA GÜNÜ` HABERİ

BURSA ŞUBE ( )
18.10.2021 (Son Güncelleme: 18.10.2021 15:39:20)

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubemiz, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ve TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ile 14 Ekim 2020 tarihinde Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) ortak toplantı salonunda 16 Ekim Dünya Gıda Günü nedeniyle düzenlediğimiz ortak basın açıklaması Rekabet.net internet haber portalında yayınlandı.

Şube başkanımız Prof. Dr. Erkan Yaşlıoğlu`nun okuduğu açıklamaya ait haber metni ve linki belirtildiği gibidir.

 “Dünyada 9 kişiden 1’i aç”

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nun "Dünya Gıda Günü" dolayısıyla, her yıl belirlediği farklı bir tema bağlamında 16 Ekim tarihinde çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Dünya`da her 9 kişiden biri açlıkla mücadele ederken, ülkemizde ise insanlarımızın yüzde 8,5`u ise açlık sınırında yaşıyor.

Dünya Gıda Günü” dolayısıyla, Ziraat, Gıda ve Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanları açlık ve yoksulluğa dikkat çekmek amacıyla bir araya geldi.

Bursa Akademik Odalar Birliği’nde düzenlenen ortak basın açıklamasını,  Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Erkan Yaslıoğlu okudu;

Açıklamanın satırbaşları şöyle; 

“-FAO`nun 2030 yılı için ortaya koyduğu “dünyada sıfır açlık” hedefine ulaşmanın zorluğu ortadadır.

-Dünyada halen 800 milyonun üzerinde insan yani her 9 kişiden biri yatağa aç girmektedir.

-Ülkemizde ise insanlarımızın %22`si dengeli ve yeterli beslenememekte, %8,5`u ise açlık sınırında yaşamaktadır.

-Yılda yaklaşık 1,3 milyar ton gıda çöpe giderek heba olmakta, sadece bu tüketilmeyen ve çöp olan gıda ile, açlık çeken 800 milyon insanı doyurabilmek mümkündür.

-Gıda enflasyonu kavramıyla yaratılan algı yönetimi sürecinde tarımsal girdi fiyatları enflasyonun üstünde, tarımsal ürünlerin tarladaki fiyatı enflasyonun altında, marketteki fiyatı ise enflasyonun üstünde kalmakta, üreten çiftçi para kazanamamakta, tüketiciler ise pahalı gıda tüketmektedir.

-Öncelikle gıda egemenliği, gıda güvenliği ve gıda güvencesi ülkemiz gündemindeki yerini almalı, parçacı bölgesel projeler yerine ülke düzeyinde “Tarımsal Üretim Seferberliği” ilan edilmelidir.

-Girdi temininde KDV/ÖTV muafiyetleri ivedilikle sağlanmalıdır.

-Dünya çiftçileri ile rekabet ortamı oluşturmak için üretim ortamı iyileştirilmeli, mevcut destekler artırılmalı, fark ödemeleri gündeme alınmalı ve uygulanmalı, girdi maliyetleri düşürülmeli, ucuz kredi olanakları oluşturulmalı, ürün ve girdi destekleri üretime ve üretene verilmelidir.

-Pandemi süreciyle birlikte yaşanan ciddi küresel kuraklık ortamında gelişmiş ülkeler kendi üretimlerini ve stoklarını artırmaya çalışmakta, sınırlarını kapatmakta, ihracat yasakları koymakta, dış ticaret hacmi daralmakta, korumacılık önlemleri artmaktadır. Ülkemizde ise söylem dışında maalesef yerli üretimi ve üreticiyi korumaya yönelik somut politikalar uygulamaya konulmamaktadır.”

 

https://rekabet.net/dunyada-9-kisiden-1i-ac/

Okunma Sayısı: 50