ODA BAŞKANLARINDAN ORTAK AÇIKLAMA: “DÜNYA GIDA GÜNܔ TÜRKİYE’DE YAŞAYAN İNSANLARIN YÜZDE 8.5’U AÇLIK SINIRINDA

ADANA ŞUBE ( )
21.10.2022 (Son Güncelleme: 24.10.2022 09:36:45)

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Feyzullah Korkut, Gıda Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Şehmus Alparslan ve Kimya Mühendisleri Odası Güney Bölge Şube Başkanı Çiğdem Eroğlu, “Dünya Gıda Günü” nedeniyle ortak basın açıklaması yaptı.

Şehmus Alparslan, Türkiye’de insanların yüzde 22`sinin dengeli ve yeterli beslendiğini, yüzde 8,5`unun ise açlık sınırında yaşadığını söyledi. Yaşanan açlık sorununun adil olmayan gelir ve gıda dağılımından kaynaklandığını belirten Alparslan şöyle konuştu:

“Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nun kuruluş günü olan 16 Ekim, “Dünya Gıda Günü” olarak kutlanmaktadır. Her yıl belirlenen bir tema çerçevesinde yapılan etkinliklerde açlık ile mücadele, yetersiz beslenme, adil paylaşım, gıda üretimi ve gıda güvenliğine ilişkin konular gündeme getirilerek doğru gıda ve tarım politikalarına dikkat çekilmek istenmektedir.

KALICI ÇÖZÜME ULAŞILAMIYOR

Dünyada henüz üstesinden gelinemeyen yeni paylaşım savaşları, salgın hastalıklar ve insan eliyle yaratılan iklim değişikliği gibi olağanüstü koşullar sürecinde; gıda egemenliği, gıda güvencesi ve gıda güvenliği sorunları üzerinde çok durulmakta ancak ne yazık ki sürdürülebilir ve kalıcı çözümlere ulaşılamamaktadır.”

GIDA GÜVENLİĞİ SAĞLANAMIYOR

Dünyada her yıl milyonlarca insanın tükettikleri gıdaların güvenilir olmamasından dolayı büyük sıkıntılar yaşadığına dikkat çeken Alparslan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Diğer taraftan, tükettiğimiz gıdaların güvenilir olmasının önemi; dünyada her yıl yaklaşık 600 milyon kişinin hijyenik olmayan ve ciddi ölçüde zararlı kimyasallar ile bulaşık gıdaları tükettikten sonra hastalanması ve önemli bir bölümünün yaşamını yitirmesinden anlaşılmaktadır. Bu olumsuzluklar yanında, gıdaya erişimin önündeki en önemli engel yaşanan ekonomik zorluklardır. Son yıllarda uygulanan ekonomik politikalar nedeniyle ülkemizde gıda enflasyonu Avrupa’da birinci, Dünya’da ise dördüncü sıraya yükselmiştir.  Ülkemizdeki yüksek enflasyon ve de gıda enflasyonundaki sürekli artışı, tarımsal girdi fiyat endeksi ve tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ile birlikte değerlendirdiğimizde, önümüzdeki ay ve yıllarda bizleri çok daha zor günler beklemektedir.”

ÇİFTÇİLER ÜRETİMDEN ÇEKİLİYOR

Türk çiftçisinin yanlış tarım politikaları nedeniyle üretimden vazgeçtiğini belirten Alparslan, “Tarımsal girdilerde ve temel ürünlerde dışarıya bağımlılığın sürdüğü günümüzde, maliyetlerdeki yüksek artışa karşın somut önlemler alınmaması ve yetersiz, zamanında ödenmeyen destekler nedeniyle çiftçilerimiz üretimden çekilmektedir. Tüketim sorununun çözümünün üretim sorununu çözmekten geçtiği gerçeğine karşın, uygulanan yanlış politikalar nedeniyle üretimde devamlılık ve kendimize yeterlilik sorunu büyümekte, üreticilerimiz kaybederken tüketicilerimiz de yeterli, ucuz, sağlıklı gıdaya erişememektedir. Bununla birlikte, geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlıklı ve dengeli beslenememesi gelecekte fiziksel ve mental olarak geri kalmış bir neslin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Çocuklarımızı güvenli ve kaliteli gıdaya ulaştırmayı amaçlayan doğru uygulamalar ile en geniş kapsamda hayata geçirilmelidir.”

KAMUSAL VE TOPLUMSAL ÇIKARLAR ÖNE ÇIKARILSIN

“Yaşadığımız gıda krizinden kurtulabilmek; rant ve beton ekonomisi yerine üretim ekonomisini, sermayenin öncelikleri yerine kamusal ve toplumsal çıkarları, gündelik politikalar yerine planlı kalkınmayı önceleyen “Kamucu Tarım ve Gıda Politikaları”nı savunmakla ve yaşama geçirmekle mümkündür. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odaları olarak; açlığın, yokluğun ve yoksulluğun son bulduğu, hakça ve adil paylaşımın olduğu bir ülke ve dünya özlemiyle bilimden, üretimden, insandan, emekten, doğadan, kamu yararı ve toplum çıkarından yana tutumumuz sürecektir.”

Okunma Sayısı: 71
Fotoğraf Galerisi