BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİNİN USUL VE ESASLARI KONULU GENELGENİN 2. BÖLÜMÜNÜN 2. MADDESİNDE YER ALAN KİMİ İBARELER İPTAL EDİLDİ

GENEL MERKEZ ( )
09.12.2022 (Son Güncelleme: 15.12.2022 09:42:07)

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın “Bilirkişilik Temel Eğitiminin Usul ve Esasları” konulu, 11.08.2017 tarih ve 169 numaralı Genelgesinin “Eğitim Kuruluşları” başlıklı bölümünde yer alan “YÖK tarafından kabul edilen, en az doktora ve üzeri akademik unvana sahip” ibaresinin iptali talebiyle TMMOB tarafından Danıştay’da açılan davada Danıştay 10. Dairesince dava konusu düzenleme iptal edildi.

Bilirkişilik Daire Başkanlığı, 11.08.2017 tarihinde bir Genelge yayımlayarak, Bilirkişilik eğitimleriyle ilgili çeşitli kurallar belirlemiş, dava konusu düzenlemeyle bilirkişilik temel eğitiminin 18 saatlik teorik kısmının hukuk alanında YÖK tarafından kabul edilen en az doktora ve üzeri akademik unvana sahip kişiler tarafından verileceği kuralını getirmişti.

Daha önce yine aynı dosya kapsamında Danıştay tarafından ilgili düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmişti. Normlar hiyerarşisine aykırı biçimde Kanun ve Yönetmelik’te düzenlenmeyen eğiticilerin öğrenim durumunun, Kanun’u ve Yönetmeliği aşacak biçimde Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan bir Genelge ile düzenlemesini hukuka aykırı bulan Danıştay 10. Dairesi dava konusu düzenlemenin iptaline karar verdi.

Okunma Sayısı: 203
Fotoğraf Galerisi