BURSA ORHANGAZİ’DE MISIR İŞLEME TESİSİNE AİT YAPI RUHSATLARI İPTAL EDİLDİ

GENEL MERKEZ ( )
25.02.2023 (Son Güncelleme: 25.02.2023 08:23:21)

ODA’mız tarafından açılan davada:

Bursa İli, Orhangazi İlçesi, Gemiç Köyü’nde bulunan taşınmaz üzerinde bulunan mısır işleme tesisine ilişkin olarak Davalı idare tarafından düzenlenen yapı ruhsatlarının;

Anayasa`nın 56. maddesi gereği çevreyi geliştirme, çevre sağlığını koruma ve çevre kirlenmesini önlemenin Devletin ve vatandaşların ödevi olduğu, herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu, Orhangazi Belediye Meclisinin 07/07/2020 tarih ve 34 sayılı kararı ile kabul edilen Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 26/10/2020 tarih ve 1586 sayılı kararı ile onanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptali istemiyle Bursa 2. İdare Mahkemesinde açılan davada, 02/04/2021 tarihinde yürütmenin durdurulması kararının verildiği, dava konusu edilen yapı ruhsatlarının dayanağı olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının Bursa 2.Idare Mahkemesinin 13/11/2019 tarih ve E:2019/866, K:2019/1122 sayılı kararı ile iptal edildiği, Danıştay 6. Dava Dairesinin 07/02/2020 tarih ve 18/12/2019 sayılı kararı ile de yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verildiği, dava konusu edilen yapı ruhsatlarının Bursa 2020 yılı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına ve 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına aykırı olarak düzenlendiği, Cargill şirketine ait mısır şurubu fabrikasının kurulusundan günümüze kadar olan sürecinin tümüyle hukuka aykırı olduğu, Mahkeme kararlarının uygulanmadığı, küresel ısınma ve su kaynaklarının hızla kirlendiği günümüzde Cargill gibi stratejik yer altı sularının tüketen bir tesise izin verilmemesi gerektiği, yer altı sularının stratejik kaynaklardan olduğu, İznik gölü ve havzasının bir bütün olduğu, İznik Gölü seviyesinin 1978 yılından bu yana azaldığının bilimsel olarak ortaya koyulduğu, yapı ruhsatlarının verildiği bölgenin, İznik Gölü`ne 4350 m mesafede olduğu, bu uzaklığı ile Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği 20. maddesine göre uzak mesafe koruma alanında kaldığı, 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun`un 20. maddesinde, "Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez. Bu alanlarda yapılacak zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmeleri yapımı ve işletilmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın iznine bağlıdır...." düzenlemesine aykırı olarak en yakın zeytinliğe 113 metre mesafe bulunan mısır isleme tesisine ilişkin dava konusu edilen yapı ruhsatlarının verildiği, bu tesislerin ileri teknoloji üreten bir sanayi tesisi olmadığı ve bu tesislerde islemek için yetiştirilecek olan mısır ve sonrasında üretilen mısırlardan elde edilecek olan fruktoz için yer altı suları dahil aşırı su kullanımının gerektiği, ülkemizin su zengini bir ülke olmadığı ileri sürülerek iptali istendi.

Bursa 3. İdare Mahkemesi tarafından, dava konusu YAPI RUHSATLARININ İPTALİNE karar verdi.

 

Mahkeme kararına ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ.

Okunma Sayısı: 131
Fotoğraf Galerisi