OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA, YERLEŞME VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN OLARAK ÇIKARILAN 126 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARNAMESİ İLE, MERALARIMIZIN VE ORMANLARIMIZIN TALAN EDİLMEMESİ İÇİN DAVA AÇTIK

GENEL MERKEZ ( )
28.02.2023 (Son Güncelleme: 28.02.2023 16:54:06)

ODA’mız tarafından 27 Şubat 2023 tarihinde Danıştay’da açılan davada; 24/02/2023 tarih 32114 Sayılı RG’de yayınlanarak yürürlüğe giren Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin 126 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2.maddesinin 1.fıkrasının son cümlesinde yer alan ‘Bu belirleme yapılırken gereklilik bulunması halinde, 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu ile 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun ek 16 ncı maddesinde belirtilen alanlar da kullanılabilir’ şeklindeki düzenlemenin ve 4.maddesinin yürütmesinin durdurulması ve sonrasında iptalini talep ettik.

 

Dava dilekçesine ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ. 

Okunma Sayısı: 288
Fotoğraf Galerisi