GENEL MERKEZ ( )
04.03.2023 (Son Güncelleme: 03.03.2023 16:35:50)

İSTANBUL BEYKOZ’DA TARIM ALANININ AMACI DIŞINDA KULLANIMINA İPTAL KARARI VERİLDİ

ODA’mız tarafından: İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Dereseki Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 11,2029 hektar yüzölçümlü taşınmazın; ticari alan, cami, okul, park, pasif yeşil alan ve yol amaçlı planlama yapılmak üzere 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu`nun 13. maddesi hükmü uyarınca tarım dışı amaçla kullanımının uygun görülmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün 18/09/2019 tarihli ve 2242276-135 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada, İstanbul 8. İdari Mahkemesinin kamu yararına ve hukuka uyarlık bulunmadığı yönünde aldığı işlemin iptali kararı davalılar tarafından İstinafa götürülmüş ve iddialar söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediğinden istinaf başvurularının temyiz yolu açık olmak kaydı ile reddine karar verilmiştir.

 

Mahkeme kararına ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ. 

Okunma Sayısı: 89
Fotoğraf Galerisi