TOPRAK KORUMA PROJELERİ HAKKINDA VALİLİKLERE YAZILAN YAZI - 11/07/2006

GENEL MERKEZ ( )
13.07.2006 (Son Güncelleme: 12.07.2008 11:36:47)

T.C. ANKARA VALİLİĞİ’NE

(Tarım İl Müdürlüğü)

Bilindiği üzere,  19 Temmuz 2005 gün, 25880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” ve bu Kanun uyarınca 15 Aralık 2005 gün, 26024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulama Yönetmeliği” nin 12 inci maddeleri uyarınca hazırlanacak toprak koruma projeleri, uzman bir ziraat mühendisi tarafından hazırlanıp valiliklerce onaylanacak ve uygulattırılacaktır.

Anayasa’mızın 135 inci maddesi anlamında kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI, ekte bulunan mevzuat uyarınca, özel sektörde çalışan ve bu niteliğiyle ODA üyesi olmak zorunda bulunan; “Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük” ün (RG: 24.1.1992 gün, 21121 sayı) “Toprak Etüdleri” başlıklı 18 inci maddesi ve “Sulama, Drenaj ve Tarımsal Yapılar” başlıklı 19 uncu maddesi uyarınca yetkili bulunan uzman ziraat mühendislerine eğitim vermek, sınav yapmak ve başarılı olanlara sertifika vermek konusunda yetki sahibidir.

Bu kapsamda ODA Meslek İçi Eğitim Merkezi (ZMO – MİEM), Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile işbirliği içinde, 12 – 21 Nisan 2006 tarihlerinde “Toprak Koruma Projesi Eğitim Programı” düzenlemiş ve program sonunda yapılan sınavı başarı ile tamamlayan, ekli listede kayıtlı 45 kişiye yetki belgesi ve eki vermiştir.  

Bu çerçevede, ekte sunulan ilgili mevzuat uyarınca, yetki belgesi sahibi olmayan kişilerin yaptıkları toprak koruma projelerinin kabul edilmemesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

Saygılarımla,

Gökhan GÜNAYDIN

Başkan

 

EK-1 : Yetki Belgesi sahibi uzman ziraat mühendislerinin listesi

EK-2 : Eğitim Programı İçeriği

EK-3 : Verilen Yetki Belgesi ve Yetki Belgesi Eki Örneği

EK-4 : İlgili mevzuat, ilgili hükümler

Okunma Sayısı: 4205
 

Yorumlar

Yorumlar moderator kontrolünden geçmektedir.
e-Posta adreslerinin gerçekliği kontrol edilir.

YORUMLAR BÖLÜMÜNÜN KURALLARI:
Yazılan tüm yorumlar moderator kontrolünden geçmektedir. Moderator yorum yazanlara veya üçüncü kişilere hakaret ya da bu kişilerle ilgili küçültücü sözler içeren yorumları yayına uygun görmez ve siler. Sayfanın niteliğine göre tüm yorumlar moderator kontrolunden geçerek yayınlanıyor olabilir. Bu durumda yorumlarınız anlık olarak yayına girmez. Yine de yayına girmiş olsa dahi moderator daha sonra aynı yorumu yayından kaldırabilir. Moderator kontrollu yayın niteliği taşımayan forumlarda yazılan yorumlar anlık yayına girer fakat moderator yayınının devamında sakınca gördüğü yorumları yayından kaldırabilir. Yazılan yorumların güvenilirliğini artırmak amacıyla yorum yazana ait e-posta adreslerinin gerçekliği kontrol edilebilir. Bunun için e-posta adresine kontrol bağlantısı içeren e-posta gönderilir ve bu bağlantıya tıklanılması beklenir. Forumlarda yazılan yorumların kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici ve yasalara aykırı olmaması çok önemlidir. Yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.