"GIDA GÜVENLİĞİ TALİ UNSUR HALİNE GETİRİLİYOR" – YENİ ADANA

ADANA ŞUBE ( )
29.07.2008 (Son Güncelleme: 29.07.2008 14:13:06)

Yasada değişiklikler yapılırken bölümler ve maddeler arasında uyum ve bütünlük sağlanmadığını dile getirildi

Gıda Mühendisleri Odası (GDO), Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) ve Kimya Mühendisleri Odası (KMO) Adana Şubeleri, yaptıkları ortak açıklamada Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı‘nca 05.06.2004 yılında yayımlanan 5179 sayılı Gıda kanunun değiştirilmesi kapsamında gıda kanunu, yem kanunu, gıda hijyeni ile gıda ve yemin resmi kontrolleri kanunu ve veteriner hizmetleri kanunu taslaklarında oluşan 4‘lü hijyen paketinin birleştirilmesi nedeniyle gıda güvenliğinin tali unsur haline getirileceğini savundular.

Yasada değişiklikler yapılırken bölümler ve maddeler arasında uyum ve bütünlük sağlanmadığını dile getiren Gıda Mühendisleri Odası (GDO), Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) ve Kimya Mühendisleri Odası (KMO) Adana Şubeleri kanun değişikliğinde gerekli düzenlemelerin yapılarak gıda güvenliğinin ana unsur olması gerektiğini aksi taktirde yasa değişikliğinin kaldırılması gerektiğini belirtmek için bir basın toplantısı düzenlediler.  

ZMO Adana Şube toplantı salonunda yapılan basın toplantısında konuşan GMO Adana Şube Başkanı Doç. Dr. Zerrin ERGİNKAYA, yasa taslağında gıda güvenliği ana şemsiyesinin altında bitkisel ürünler, hayvansal ürünler ve su ürünleri olması gerekirken; bu amaçtan sapıldığını ve gıda güvenliğinin tali unsur haline getirildiğini belirtti. ERGİNKAYA, yeni taslağın bu haliyle 5179 sayılı kanunun gerisinde kaldığını ifade etti. Hedefleri farklı olan temaların aynı çatı altında birleştirilmesinin mevzuatı zayıflattığını ve kargaşaya yol açtığını aktaran ERGİNKAYA, söz konusu kanun taslağının gıda kanunu, yem kanunu ve veteriner hizmetleri kanunu olarak üç ayrı kanun biçiminde düzenlenmesi gerektiğini ve hayvansal orijinli gıdalara yönelik özel hükümlerin gıda kanunu kapsamında yer alması gerektiğini dile getirdi. Taslakta sadece hayvansal gıdalardan kaynaklanan risklerin ele alındığını söyleyen ERGİNKAYA, diğer gıdalardan kaynaklana risklerin yok sayıldığına vurgu yaptı. ERGİNKAYA, sonuç olarak taslağın gıda üretimi ve tüketimi gerçeğine uygun bir yasa haline gelmesi için Bakanlığın görüşmeleri kapalı kapılar ardında değil konunun uzamanı kurum ve akademisyenlerle beraber hazırlaması gerektiğini belirterek odalarının bu görev için hazır olduğunu belirtti.

 

Okunma Sayısı: 1341
Fotoğraf Galerisi