BİLİRKİŞİ EĞİTİMİ - ADANA / 14-16 KASIM 2014

ADANA
20.10.2014
 

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında ve kamu kurum ve kuruluşları, mahkemeler ile tüzel kişilerin talepleri üzerine bilirkişilik, eksperlik, hakemlik ve teknik müşavirlik hizmetlerinde görev alacak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası üyelerinin yetkilendirilmesi amacıyla Bilirkişi Eğitimi düzenlenecektir.

Eğitime katılacak üyelerimizin aidat borcu olamaması gerekir.

Yetki Belgesi verilmek üzere 14 - 16 Kasım 2014 tarihlerinde Bilirkişi eğitimi düzenlenecektir.

Seminer Ücret :    300 TL

Belge Ücreti    :     150 TL

Eğitime katılabilmesi için kayıt yapılması zorunludur.

Kamulaştırma ve Mülk Bilirkişiliğine müracaat eden üyelerimize duyurulur. 

Ayrıntılı Bilgi için: 0322.4532817

Okunma Sayısı: 233