BİYOSİSTEM MÜHENDİSLERİ HAKKINDA DUYURU

BİYOSİSTEM MÜHENDİSLERİ HAKKINDA DUYURU
MERKEZ
11.08.2023
 

Bilindiği üzere ODA’mız görüşüne başvurulmadan alınan bazı YÖK kararları ile fakültelerde muhtelif tarım lisans programları açılmakta olup, bunlardan birisi de Biyosistem Mühendisliği Lisans programıdır. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yetki Tüzüğünde yer almayan Biyosistem Mühendisliği lisans programı ile ilgili YÖK kararları Biyosistem Mühendislerinin; Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama ile Tarım Makinaları programları mezunlarının görev ve yetkilerini kullanabileceklerini hüküm altına almış bulunmaktadır.

Bu kapsamda durumu değerlendiren Yönetim Kurulumuz; Ziraat Fakültelerinin Biyosistem Mühendisliği Bölümlerini bitirenler ile Mühendislik Fakültelerinden Biyosistem Mühendisi unvanıyla mezun olanların Ziraat Fakültelerinin Tarımsal Yapılar ve Sulama(Kültürteknik) ile Tarım Makinaları(Tarımsal Mekanizasyon) lisans programı mezunlarının haklarını kullanabilecekleri hususunda “04.10.2022 tarih, 182 sayılı” ve “22.11.2022 tarih, 220 sayılı kararı” almış bulunmaktadır.

Lisans programları itibariyle söz konusu yetkiler, Yetki Tüzüğümüzün 19 ve 20 inci maddelerine karşılık gelmektedir.   

Bu itibarla; ODA’mız tarafından düzenlenecek Toprak Koruma Projesi Eğitimlerine Oda üyemiz Biyosistem Mühendisleri de katılım sağlayabileceklerdir.

Bilgilerinizi dileriz

Saygılarımızla

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

 

 

 

 

 

 

Okunma Sayısı: 1323
Fotoğraf Galerisi