BLOOMBERGHT / DEVLET MAZOTUN YARISINI DEĞİL YÜZDE 30'UNU ANCAK KARŞILIYOR / 27 ŞUBAT 2018

İSTANBUL
28.02.2018
 

 

`2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı`nın 26 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete`de yayımlanmasıyla birlikte mazot tartışması başladı.

Çiftçilerin 2017 yılını, mazot desteğinin yarısının devlet tarafından karşılanacağı müjdelerini işiterek geçirdiğini hatırlatan Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık, "Bu konu gerçekten de çok önemliydi. Zira, Adalet ve Kalkınma Partisi tarıma verdiği toplam desteğin neredeyse tamamını, çiftçinin üretimde kullandığı mazotun vergisi ile geri alıyordu" dedi.

Çiftçinin tarımda yılda yaklaşık 3,5 milyar litre mazot kullandığını ifade eden Atalık, "2017 yılına 4,59 TL fiyatla başlayan mazot yılı, 5,09 TL`den kapattı. Mazot fiyatını bu iki rakamın ortalaması olarak kabul edersek, çiftçi 2017 yılında kullandığı mazota yaklaşık 4,84 TL x 3,5 milyar litre = 17 milyar TL ödedi" dedi.

Lüks otomobillerde olduğu gibi çiftçinin de traktöründe kullandığı mazotun yaklaşık yüzde 60`lık kısmının vergi olduğunu hatırlatan atalık, "Buna göre çiftçinin 2017 yılında mazota ödediği 17 milyar TL`nin 10,2 milyar TL`lik kısmı vergidir. Tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında 2017 yılında çiftçiye 12,7 milyar TL destekleme ödemesi yapıldığı dikkate alındığında bunun 10,2 milyar TL`lik kısmının sadece mazotun vergisi olarak geri alındığı ortadadır" diye konuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2017 yılı enflasyonunun yüzde 11,92 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Atalık, aynı süreçte mazot fiyatındaki artışın da yüzde 11 düzeyinde olduğunu söyledi.

Atalık, Şubat 2018 mazot fiyatı ile kıyasladığımızda ise mazotun fiyat artışının yüzde 12,7 düzeyinde olduğunu kaydetti.

2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeleri değerlendiren Atalık, "Alan bazlı destekler kapsamında olan mazot desteğinin bir önceki yıla göre yüzde 9 ile yüzde 27 arasında artırıldığı görülmektedir. Aşağı yukarı enflasyon oranında artırılmıştır" dedi.

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü`nün verilerine göre 2017 yılında çiftçiye 700 milyon TL mazot desteği ödemesi yapıldığını hatırlatan Atalık, "Buna karşın, çiftçiye ödenen bu miktar yüzde 100 hatta yüzde 500 oranında artırılsa bile bırakın mazot masrafının yarısını karşılamasını, devletin mazottan aldığı verginin yarısını bile karşılayamadığı açıkça ortadadır" diye konuştu.

Atalık, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü tarafından 2007 yılında yayımlanan "Tarımda Mazot Kullanımı ve Mazot Destekleri" isimli çalışma raporunda tarımda yaklaşık 1,3 milyar litre mazot kullanıldığı belirtti.

"Bu miktar üzerinden yapılan hesaplamaları tekrarlarsak çiftçi 2017 yılında kullandığı mazota 4,84 TL x 1,3 milyar litre = 6,3 milyar TL ödedi" diyen Atalık, kullanılan mazot üzerinden 3,8 milyar TL`nin vergiye gittiğini kaydetti.

Atalık, sözlerini şöyle sürdürü: "Bakanlığın kendi eski verileri ile dahi artırılan mazot desteğinin tarımsal üretimde kullanılan mazotun yarısını, hatta vergisinin yarısını karşılamaktan çok uzak olduğu açıkça görülmektedir. Konuyu ürün bazında değerlendirirsek; çiftçi 1 dekar pamuk üretiminde 25 litre mazot kullanmaktadır. Mazotun 26 Şubat 2018 tarihi itibarıyla fiyatının 5,16 TL olduğu üzerinden hesapladığımızda 1 dekar pamuk üretmek için çiftçi 25 litre x 5,16 TL = 129 TL`lik mazot harcamaktadır. Bakanlar Kurulu Kararı ile pamuk üreticisine ödenecek mazot desteği miktarı ise 40 TL`dir. Görüldüğü üzere verilen destek pamuk üreticisinin bırakın yarı mazot masrafını karşılamasını, masrafının yüzde 30`unu ancak karşılamaktadır."

Atalık, çiftçinin 2018 yılı mazot desteğinin sadece enflasyon oranında artırılmış rakamlardan ibaret olduğunu savundu. 

Okunma Sayısı: 64