DÜNYA SU GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

KAHRAMANMARAŞ
24.03.2011
 

                                   -DÜNYA SU GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI-

  

                                        SU YOK... GELECEK YOK...                                  22 Mart 2011

                                    

       Güney Afrika‘da 2002 yılında gerçekleştirilen Dünya Çevre Konferansı‘nda dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan ile yine dönemin ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, 15‘er dakika arayla çıktıkları CNN televizyonunda şunları söylüyorlardı; "21. yüzyılda uluslararası ilişkileri ne silah, ne de teknoloji belirleyecek. 21. yüzyılın uluslararası ilişkilerini ve savaş nedenlerini belirleyecek unsurlar su, tarım ve enerjidir."

Su insanın temel ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte aynı zamanda sürdürülebilir tarım, enerji üretimi, endüstri, ulaşım ve turizmin yanı sıra gelişmenin de kaynağıdır. Su, tarım ve endüstri için bir üretim girdisidir. Su aynı zamanda bir enerji kaynağıdır. Bu nedenle su, gelişmeyi belirleyen stratejik bir özellik taşımaktadır.

  

Su, milyonlarca yıldır yerkürenin yaşam kaynağıdır. Ancak günümüzde suya erişim insan yaşamını tehdit eden bir krize dönüştü. Bu konunun önemini en iyi ortaya koyan tabir de "mavi altın" benzetmesidir.

Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3‘tür. Bunun %97,5‘u okyanus ve denizlerde tuzlu su olarak bulunmaktadır. Ancak %2,5‘u (35,2 milyon km3) tatlı su formunda bulunmaktadır. Tatlı suyun %68,7‘si buzullarda, %30,1‘i yer altı sularında, %0,8‘i donmuş topraklar içinde yer almaktadır.

  Ülkemizin yenilenebilir yerüstü ve yeraltı su potansiyeli ise yılda toplam 112 milyar m3 civarındadır. Günümüzde bu suyun 43 milyar m3‘ü kullanılabilmekle birlikte bunun %72 si  tarımda, %10 u  sanayide ve ,% 18 i  içme ve kullanma suyu olarak kullanılmaktadır. Görüldüğü üzere kullanılabilir suyumuzun büyük bir kısmı tarımsal sulamada kullanılmaktadır

Rakamlar tatlı suyun kullanım alanları içerisinde en büyük ve çoğunluğunun tarım sektöründe kullanıldığını göstermektedir. Yüzey sulama yöntemlerinde sulama randımanı (kanallardaki kayıplar ve buharlaşma dahil verilen sudan bitkinin yararlanma oranı) % 40 - 45 civarındadır. Yani, bitkinin ihtiyacı olan 1000 m3 suyu verebilmek için 2500 m3 suya ihtiyaç duyulmaktadır. Yüzey sulama yöntemi, arazide erozyona neden olmakta, fazla su kullanımının yanında verimli toprak katının kaybedilmesine ve derine sızan sularla birlikte bitki besin maddelerinin kök bölgesinden aşağıya yıkanmasına yol açarak toprağı verimsizleştirmektedir.

     Fiili olarak sulanan 5,2 milyon ha‘lık arazimizde yağmurlama ya da damla sulama yöntemlerinin kullanılması durumunda yaklaşık 10 milyar m3 su tasarrufu sağlanacaktır ki bu da şu anda kentlerimizde ve sanayimizde kullanılan su miktarına yakındır. Akdeniz kuşağında yarı kurak bir bölgede bulunan ülkemizde öncelikle yapılması gereken kullanılan sulama yöntemlerinin yerine tasarrufu sağlayan doğayla dost yeteri kadar sulama kontrolu sağlayan modern sulama sistemlerinin toprak ve çiftçimizle buluşturulmasıdır. Ülkemizde modern sulama sistemlerinin oranı çok düşüktür. Bu konuda özendirici  desteklerin artarak devam etmesi bir elzemdir.

Biz Ziraat Mühendisleri Odası olarak Şunu söylüyoruz ...

Su haktır...

 Her birey sağlıklı suya erişmesi haktır...

Tarım sektörünün ana unsuru olan sulama için su çiftçimiz için haktır...

Su yaşamdır , Tarımsal üretimdir ,Gıda Güvencesidir...

Su Rant aracı değildir Ticarileştirilemez...

Unutulmamalıdır ki yanlış Su Politikaları ve su yönetimi nesilleri  etkiler.

 

Yusuf TEMİZKAN

Ziraat Mühendisleri Odası

Kahramanmaraş Şube Başkanı

Okunma Sayısı: 1222