GIDA TÜKETİM ÖRGÜTLENMELERİNİN SORUNLARI VE GELECEĞİ FORUMU

GIDA TÜKETİM ÖRGÜTLENMELERİNİN SORUNLARI VE GELECEĞİ FORUMU
İSTANBUL
26.12.2023
 

Gıda Tüketim Örgütlenmelerinin Sorunları Ve Geleceği Forumunu 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirdik. Ekonomik, ekolojik, politik ve yaşamsal güvenliği tehdit eden gelişmelerin, tarımsal üretim ve beslenme alanında yarattığı sorunlar hak temelli kamu yönetim anlayışının terkedilmesi karşısında ihtiyaçların güvenli, adil ve erişilebilir olarak temini için kurulan Gıda Tüketim Kooperatifleri, Gıda Toplulukları, girişimler ve sosyal dayanışma örgütlenmeleri mevcut ekonomi-politik uygulamalar ve gelişmeler çerçevesinde varlıklarını sürdürme sorunları yaşamaktadır. Yaşanan tecrübeler, sorunların analizleri, çözüm yolları, üretici ilişkileri, lojistik problemleri, dayanışma ve başarılı örgütlenme modelleri vb. tüm boyutlarıyla tartışılmış, Forum sonuç bildirgesi yayınlanacaktır.

Okunma Sayısı: 87
Fotoğraf Galerisi