HEWSEL KORUMA PLATFORMU: DSİ'NİN PROJESİ SIRF NEHRİN DEĞİL TÜM DİCLE VADİSİ'NİN ÖLÜM FERMANIDIR!

HEWSEL KORUMA PLATFORMU: DSİ'NİN PROJESİ SIRF NEHRİN DEĞİL TÜM DİCLE VADİSİ'NİN ÖLÜM FERMANIDIR!
DİYARBAKIR
20.04.2018
 

DSİ`nin Dicle Nehri`nde yaptığı yanlış uygulamalar hakkında Hevsel Koruma Platformu ile birlikte Diyarbakır Şubemiz bir basın açıklaması yapıldı ZMO Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu`nun da katıldığı basın toplantısında Şube Başkanımız,  basın toplantısında: Dicle Nehri`nin nehir statsünün bakanlıkça verilmediğinin tüm bu sorunların kaynağını bu konudaki açıklıktan faydalanarak kıyı koruma bandı gözetilmeksizin  2002 yılından tibaren nehir yatağının tahrip edildiğini belirtti.

Rio Dünya Çevre Konferansı‘nda, doğal kaynakların tüketilmeden gelecek kuşaklar için muhafaza edilmesi dünya ekonomisinin ana amacı haline getirilmiştir.

Yine Ramsar Sözleşmesini esas alan sulak alanların korunması yönetmenliği de bütün sulak alanların korunmasını esas almaktadır.

Bu sözleşmelerde, sulak alanda, su biriktirilmesi, canlıların yuvalarının bozulması, ağaç ve sazların kesilmesi ilgili sıkı tedbirler alınmıştır. Gerek ulusal gerekse uluslararası sözleşmeler doğal yapıların korunmasını esas alırken bunları göz ardı eden bir pervazsızlıkla yaşam alanlarının yok edilmesi kabul edilebilir değildir. Bilim dışı yollarla kent sakinlerine danışılmadan yapılmasına başlanan bu garabet projenin mimarları gelecek kuşaklara hesap veremeyeceklerdir.  Projeyi takdim edenler çok büyük yanıltmalarla ve parlatmalarla projeyi olduğundan farklı gösterme çabaları ıslaha gerekçe yapılmıştır. Zira Dicle’nin değil, Dicle Vadisi`nin ölüm fermanı niteliğindeki bu proje aslında tüm yukarıda zikredilen nedenlerden dolayı çözüm yerine her zamanki gibi rant alanı olarak görülmektedir. Bilimsel teknik açıdan bakıldığında çözümün bu olmadığı olamayacağı kesindir.

Dicle Nehri`nin resmiyette nehir olarak görülmediğini biliyoruz. Bu yüzden de tüm bu olumsuzlukların ortaya çıktığını da biliyoruz. Halen Dicle Nehri`nin resmi statüsüne niye kazandırılmadığını bundaki ısrarın ne olduğunu da biliyoruz. Gerçekten samimi bir şekilde bir şeyler yapılacaksa ilk olarak Dicle nehrinin nehir statüsüne kazandırılmalıdır. Bazı projelere altlık teşkil edecekse nehrin resmi bir şekilde statüsünü vererek proje hazırlanmalıdır. STK’lar olarak bunun takipçisi olacağımızı ve kamuoyunun duyarlılığını bu minvalde olduğunu bildirerek Dicle Nehri`nin hakkı olan statüsünün kazandırılması için mücadele edeceğimizi rant alanlarının oluşturulmasına karşı çıktığımızı burada yaşayanlar olarak bir tarihi vebal olarak görevimizin olduğu bilinci ile mücadelemize devam edeceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.

 

Okunma Sayısı: 181
Fotoğraf Galerisi