Manşet

Manşet
MERKEZ
02.02.2024

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 2024 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMLARINDA TERCİH YAPACAK MESLEKTAŞLARIMIZLA İLGİLİ DUYURU

 

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde 2024 yılında sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek 5.500 kişinin alımına ilişkin süreç; adayların tercihlerini 31 Ocak 2024-07 Şubat 2024 tarihleri arasında ÖSYM tarafından açıklanan tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM internet sitesi üzerinden yapabileceklerine ilişkin ilan ile başlamıştır.

ODA’mıza üye meslek disiplinlerinden Bakanlığın taşra birimlerinde istihdam edilecek personel arasında 982 Ziraat Mühendisi, 107 Su Ürünleri Mühendisi ve 18 Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi bulunmaktadır.

ODA olarak; ilk kez atama bekleyen genç meslektaşlarımızın atama aşamasında boşa düşecek kadrolar üzerinden hak kaybı yaşamaması için, Bakanlıktan ve tercih yapacak meslektaşlarımızdan beklentilerimiz şunlardır;

Tarım ve Orman Bakanlığı, ivedilikle ÖSYM ile görüşerek, mevcut sözleşme koşulları ve Bakanlık alım kriterleri doğrultusunda, 2022 KPSS puanıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile Bakanlığın değişik birimlerinde sözleşmeli statüde işe yerleşmiş olan ve halen çalışan kişilerin, son sözleşmeli alım ilanında tercihte bulunamayacağı konusunu açıklığa kavuşturmalı ve başvuru aşamasında tercihte bulunmalarını önlemelidir. Çünkü; halen çalışan kişilerin tercihte bulunması ve kazansa dahi tercih ettiği yerde işe başlayamayacağı gerçeği karşısında, açılan kadroların boş kalmaması ve ilk kez atanacakların haklarının kaybolmaması için bu düzenleme acil bir gerekliliktir.

Daha önce atanarak halen sözleşmeli statüde çalışan meslektaşlarımızdan beklentimiz ise; atanamayacaklarını bildiği halde tercihte bulunarak açılmış kadroları yakma sonucuna yol açabilecek girişimlerde bulunmamalarıdır. Meslektaş dayanışması ve meslek etiği, ÖSYM’den kaynaklı bir yanlış uygulama nedeniyle yıllardır atama bekleyen meslektaşlarımızın hak kaybına yol açacak şekilde tercihte bulunmamayı gerektirir. Meslektaşlarımızın bu konuda duyarlı davranacakları inancıyla, tercihte bulunmamalarını istiyoruz.

 Meslektaşımızın daha çok sayıda ve en kısa sürede kamuda istihdamlarının sağlanmasını gerekli gören ODA’mız; ilk kez atama bekleyen meslektaşlarımıza yönelik hak ihlalinde bulunan/bulunacak kurum veya kişilerle ilgili meslektaşlarımız lehine gerekli hukuki girişimlerde bulunacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

48.Dönem Yönetim Kurulu

 

 

 

Okunma Sayısı: 1895