SANAYİ KONGRESİNE GİDERKEN CUMHURİYET'İN 100. YILINDA KAMUCULUK YENİDEN RAPORU YAYIMLANDI

SANAYİ KONGRESİNE GİDERKEN CUMHURİYET'İN 100. YILINDA KAMUCULUK YENİDEN RAPORU YAYIMLANDI
MERKEZ
22.03.2024
 

TMMOB adına düzenleyiciliğini Makina Mühendisleri Odası`nın üstlendiği "TMMOB Sanayi Kongresine Giderken Kamuculuk Yeniden Sempozyumu"nun raporu yayımlandı.

 
Önceki yıllarda sanayi, enerji, ulaşım politikaları üzerine birçok Oda Raporu yayımlamış ve yıllar içinde güncellemelerini de yapmıştık. Bu çalışmalara devam ederken, bu raporla da yeni bir adım atmış oluyoruz. “Demokratik ve Katılımcı Kalkınma İçin Kamucu Sanayi, Enerji, Ulaşım Politikaları ve Uygulamaları” adlı bu Oda Raporu; sanayi/imalat sanayii, enerji, ulaşım politikalarını gerek özgüllükleri, gerekse birbirleriyle olan bağlantıları ve son durumları itibarıyla ele almaktadır.
 
Sanayi, enerji, ulaşım politikaları, raporda değinildiği üzere; kendi özgül bağlamlarının yanı sıra ekonominin ve toplumsal yaşamın geneli; eğitim, sağlık, barınma, ısınma/iklimlendirme, doğal kaynaklar, doğal yaşam, çevre, halkın yaşam koşulları ve ülkemizin bugünü ve geleceğiyle doğrudan bağlantılıdır.
 
Dahası, bu rapor, 40 yılı aşan neoliberal politikaların ve iktidarın rant eksenli sermaye birikimi politikalarının ülkemizi ve halkımızı sürüklediği yoksullaşma ve gelecek belirsizliğinin köklü bir şekilde aşılmasına yönelik kamucu/toplumcu, toplumsal ihtiyaçlar doğrultusundaki kalkınmacı program, plan, politikalara duyulan acil ihtiyacı; bu çerçevede programatik olarak neler yapılması gerektiğini, kurumsal yeniden yapılanma gerekliliği ile birlikte ortaya koymaktadır.
 
Raporun hazırlanışına her zamanki çalışkanlığı ve önericiliğiyle Oğuz Türkyılmaz ağabeyimiz öncülük yapmıştır. Hazırlanış ve koordinasyonunda büyük emeği bulunan Oğuz Türkyılmaz, Orhan Aytaç ve katkıda bulunan tüm dostlarımıza içtenlikle teşekkür ediyor, emeklerine, beyinlerine sağlık diyoruz.
 
Kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşu olarak, meslek alanlarımız ve toplumsal duyarlılıklarımızdan hareketle bu önemli raporu kamuoyuna memnuniyetle sunuyor, ülkemiz ve halkımızın yaşamsal sorunlarının çözümüne katkılarda bulunmasını diliyoruz.
 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

 

Okunma Sayısı: 91
Fotoğraf Galerisi