SÜRGÜNLER VE BASKILAR BİZİ YILDIRAMAZ

SÜRGÜNLER VE BASKILAR BİZİ YILDIRAMAZ
MUĞLA
10.06.2014
 

 

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi ve Tarım Orkamsen üyesi Ziraat Mühendisi meslektaşlarımızın Fethiye‘den Seydikemer‘e sürülmesi üzerine Fethiye Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü önünde Ziraat Mühendisleri Odası Muğla Şube Başkanı Uluhan KORKUT ve Tarım Orkam Sen Muğla Şube Başkanı Bahadır Tamer 9 Haziran 2014 tarihinde ortak basın açıklaması yaptı.

Basın Açıklaması şöyle:

 

BASINA ve KAMUOYUNA 

KESK`e bağlı sendikaların üyeleri, yıllardır sendikal hak ve özgürlükler mücadelesi sürecinde pek çok kez baskılara, cezalara, soruşturma ve sürgünlere, hatta görevden almalara maruz bırakılmış, siyasi iktidarların yıldırma politikaları ile hizaya getirilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla her fırsat değerlendirilmiş; evrensel özgürlükler, anayasal haklar ve yasal düzenlemeler hiçe sayılmıştır ve halen sayılmaktadır. 

Bunun son örneği Fethiye ilçemizde Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünde yaşanmıştır. 

2013 yılında Büyükşehir Yasasının hayat bulmasıyla kurulan Seydikemer İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü`ne Fethiye İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü çalışanlarından, gönüllüler dışında, isteğe bağlı olmaksızın, yönetmelik ve yasalara aykırı olarak, sürgün gibi tayinler yapılmıştır 

2014 yılı Büyükşehir Yasası kapsamında kurulan Muğla merkez Menteşe ilçesine ve daha önce Fethiye`ye bağlı köy ve beldeler üzerinden kurulan Seydikemer ilçesine yapılması muhtemel atamaların mevcut tayin ve atama yönetmeliğine bağlı kalınarak yapılması ve çalışanların görüşlerinin alınması yönündeki taleplerimiz, sendikamızca Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü ile Fethiye İlçe Müdürümüze iletilmiştir. Tüm yasal düzenlemelerin üzerinde, insani ve sosyal ilişkilerin önemi vurgulanmış, yeni kurulan ilçelere yapılması ihtiyaç duyulan atamalarda çalışanların görüşlerinin alınmasının gerekliliği ısrarla vurgulanmıştır. 

Ancak bugüne kadar sıkça karşılaştığımız keyfiyetçi anlayış yine kendini göstermiş, yapılan atamalarda; ne çalışanların, ne meslek odalarının ne de sendikaların görüşlerine başvurulmuştur. Kapalı kapılar ardında gizlice verilen kararlar alelacele çalışanlarının önüne konulmuştur. Yeni kurulan Seydikemer ilçe müdürlüğüne Fethiye ilçe müdürlüğünden 5 Ziraat Mühendisi meslektaşımız, kendi istekleri dışında atanmıştır. Ve ne tesadüftür ki bu 5 meslektaşımızın 3 ü KESK`e bağlı Tarım Orkam Sen üyesidir.  Yapılan tayinler sonunda Seydikemer ilçesine resen atanan, sendikamız üyesi Sami KARAGÖZ aynı zamanda Ziraat Mühendisleri Odası, Fethiye İlçe Temsilciliği görevini de sürdürmektedir. Medya aracılığı ile durmadan ilan edilen, İleri ve katılımcı demokrasimiz ne yazık ki gerçek hayatta karşılığını bulamamaktadır. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Tayin ve Atama Yönetmeliği son derece açıktır. Yönetmeliğinin "5. Maddesinin "c" bendi gereği bu tür atamalarda hizmet yılına ve hizmet puanına bakılması gerekmektedir. Bu bariz hükme rağmen, üniversiteden mezun olunan bölüm gibi Bakanlıkta bugüne kadar hiç karşılığı olmayan bir kriter uydurulmuştur. Oysa kurum içi görevlendirmelerde sadece unvana ve unvana uygun iş ayrımına bağlı kalındığı (Ziraat, Veterinerlik, Gıda, Su Ürünleri gibi) bütün çalışanlar ve bakanlık tarafından bilinmektedir. Dolayısıyla bir kurum personeli çalışma hayatı boyunca unvanına uygun tüm işlerde çalışabilmektedir. Ancak anlaşılmaktadır ki müdürlükçe hedefe yönelik uygulamalar geliştirilmiş ve sendikal örgütlenme ve mücadelemize müdahale olarak değerlendirilen sürgünlere kılıf hazırlanmıştır. 

Ziraat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi ve Tarım Orkam-Sen Muğla şubesi olarak; Hukuka ve yönetmeliğe aykırı olan bu tayinlerin derhal geri çekilerek yönetmeliğe uygun puan usulüne göre yeniden yapılmasının sağlanmasını talep ediyoruz. 

20 yılı aşan hak ve özgürlükleri kazanma mücadelemiz aynı zamanda yasaklara, baskılara sürgünlere ve keyfi uygulamalara karşı direnmenin de tarihidir. İnsanca çalışma ve yaşam koşulları için, demokratik bir ülke için, sürdürdüğümüz örgütlü mücadelemizde, baskı politikaları bizi dün yıldıramadı bugün de yıldıramayacaktır. Sendikamız ve Odamız bu haksız uygulamalara boyun eğmeyecektir. Fiili ve hukuki mücadelemizle üyelerimizin her zaman yanında olduğumuzu buradan bir kez daha kamuoyuna ilan ediyoruz. 

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ.

 

 

ZİRAAT MÜHENDİLERİ ODASI MUĞLA ŞUBESİ 

TARIM ORKAM SEN MUĞLA ŞUBESİ

Okunma Sayısı: 652
Fotoğraf Galerisi