TMMOB 14. ENERJİ SEMPOZYUMU 7-8-9 ARALIK 2023

TMMOB 14.  ENERJİ SEMPOZYUMU 7-8-9 ARALIK 2023
MERKEZ
22.11.2023
 

TMMOB adına EMO tarafından ilki 1996 yılında düzenlenen enerji sempozyumlarının 14.’sü, “Cumhuriyet’in 100. Yılında Enerji” ana temasıyla 7-8-9 Aralık 2023 tarihlerinde Ankara’da Makine Mühendisleri Odası Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Sempozyumda 3 gün boyunca 11 oturum yapılacaktır. Sempozyumun ilk günü olan 7 Aralık 2023’te “Cumhuriyet Döneminde Enerji Politikaları”, “Enerjide Mevcut Durum Analizi” ve “Enerji Alanında Doğa Kaynaklı Afetler” oturumları gerçekleştirilecektir. İkinci gün olan 8 Aralık 2023’te “Enerji-İklim Değişikliği Etkileşimi”, “Enerjiye Erişim”, “Nükleer Güç Santralları” ve “Yeni Enerji Teknolojileri” konulu oturumlar düzenlenecektir. Üçüncü gün 9 Aralık 2023 tarihinde de “Enerji Alanında Yurttaştan Yana Dönüşüm” ve “Enerji Sektörünün Amacı Toplumsal Yarar Olmalıdır” oturumları yapılacaktır.

ODA Başkanımız Baki Remzi SUİÇMEZ sempozyumun 2. Günü (8 Aralık) saat 16.30’da başlayacak olan 4. Oturumda “Yenilenebilir Enerji Kaynakları Santrallarının Uygulama Sorunları” konu başlığında sunum, 3. gün (9 Aralık) saat 10.30’da “Enerji Sektörünün Amacı Toplumsal Yarar Olmalıdır” ana başlıklı oturumda oturum başkanlığı yapacaktır. ODA`mız adına Sempozyum Düzenleme Kurulu`nda yer alan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK ise 3. gün (9 Aralık) saat 10.30’da “Enerjide Fosil Yakıt Kullanımının Tarıma Etkisi” konu başlığında sunum yapacaktır.

Katılımınızı dileriz.

 

Okunma Sayısı: 202
Fotoğraf Galerisi