TMMOB ADANA İL KOORDİNASYON KURULU “GÖRDÜĞÜM ADANA” KONULU FOTOĞRAF YARIŞMASI

TMMOB ADANA İL KOORDİNASYON KURULU “GÖRDÜĞÜM ADANA” KONULU FOTOĞRAF YARIŞMASI
ADANA
11.02.2011

20-21 Mayıs 2011 tarihinde yapılacak olan “Adana Kent Sorunları Sempozyumu II” kapsamında “Gördüğüm Adana” konulu ödüllü bir fotoğraf yarışması düzenlenecektir.

 

Konusu ve Amacı:

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu (İKK) bünyesinde, 20-21 Mayıs 2011 tarihinde yapılacak olan "Adana Kent Sorunları Sempozyumu II" kapsamında "Gördüğüm Adana" konulu ödüllü bir fotoğraf yarışması düzenlenecektir.

Adana; yanlış yatırımlar, yerel ve merkezi yönetimlerin kente uygun olmayan ulaşım ve kentleşme politikaları, yerel yönetimlerindeki kaotik sorunlar, plansızlık, işsizlik ve yoksulluğun neden olduğu sorunlar ile boğuşan, bir kent haline dönüşme tehdidi altında kalmakta ve siyasal, sınıfsal, coğrafik, ekonomik, mimari, kısacası her alanda yaşadığı bölünmeler sonucu eksen kayması yaşamakta ve parçalanmaktadır. Çok hızlı gelişen bu süreç, Adana‘da birçok fiziksel ve sosyo-ekonomik sorunu da beraberinde getirmiş ve nostaljik geçmişi ile küresel güçlerin kendisine hazırladıkları muhtemel geleceği arasına sıkıştırmıştır.

Bütün bu değerlendirmelerin fotoğraf karelerinden bize ve geleceğe ulaşması hedeflenmektedir.

 

Yarışma Kategorisi:

Yarışmamız baskı dalındadır. S/B ve R/B fotoğraflar kabul edilecektir.

Katılım ücretsizdir. Yarışma seçici kurul üyeleri ve birinci derecedeki yakınları dışında amatör profesyonel tüm sanatçılara açıktır. Yarışmacılar en fazla 5 adet fotoğrafla katılabilirler.

Baskılar paspartusuz ve herhangi bir yüzeye yapıştırılmamış olacaktır. Yarışmaya katılacak fotoğraflarda; gerçeği değiştiren müdahaleler kabul edilmeyecek düşük gramajlı yazıcı baskılar kabul edilmez. Baskı boyutları 20x30 cm olmalıdır.

Fotoğrafların İşaretlenmesi ve Gönderilmesi:

Fotoğrafların arka sağ alt köşesine 6 rakamdan oluşan rumuz, çekim yeri, yılı, gerekiyorsa semti ve sıra numarası yazılacaktır. (Örnek 123456-1). Katılım formu ve üzerinde rumuz yazılı ağzı kapatılmış ayrı bir zarfla birlikte aynı paket içerisine konulacaktır. Zarfın üzerine 6 rakamdan oluşan aynı rumuz yazılacaktır.

Ödül ve sergileme alan fotoğraflar TMMOB Adana İKK tarafından sergilemek için tekrar basılacağından fotoğrafların birer sayısal (70X100cm ebadında basılacağı hesaplanarak) kopyaları JPEG formatında CD içinde fotoğraflarla birlikte teslim edilecektir. CD üzerine rumuz yazılmalı içeriğindeki fotoğraflar baskılarla aynı şekilde işaretlenmektedir.

Fotoğraflar Posta-Kargoda zarar görmeyecek şekilde paketlenerek başvuru formu ile birlikte Yarışma Sekreterine gönderilecek, ya da elden teslim edilecektir. Posta ve Kargoda meydana gelebilecek hasar ve kayıplardan düzenleyici kurum sorumlu olmayacaktır. Fotoğrafların iadesi Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi sekreterliğinden elden yapılacaktır.

Bu yarışmayı TMMOB Adana İKK adına AFAD yürütecektir. Yarışmanın asıl sahibi ve yükümlüsü TMMOB Adana İKK‘dır. AFAD bu yarışmanın sanatsal etik içinde ve yeterli teknik destekle yapılmasını sağlayacaktır.

Kullanım Hakkı:

Derece ve mansiyon alan yapıtlar TMMOB Adana İKK‘ın tanıtım için hazırlanacak albüm, dergi, katalog, broşür, afiş ya da benzeri basılı yayınlar ile Web sitesinde fotoğrafçı adı belirtilmek suretiyle kullanılabilecektir. Kullanım hakkı Adana İKK ve eser sahibine ait olacaktır. Sergileme alan fotoğraflar gerektiğinde eser sahibi ile görüşülerek belirli bir ücret (o günkü koşullara göre belirlenecektir) karşılığında kullanılabilecektir.

Tüm katılımcılara birer katılım belgesi ve içinde ödül, sergileme alan fotoğrafların yer aldığı CD verilecektir. Katılım formunu imzalayan katılımcılar bu şartnamenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

 

Yarışma takvimi:
Son Katılım Tarihi: 14 Nisan 2011, Salı, Saat 18.00
Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi: 17 Nisan 2011, Pazar
Sonuç Bildirim Tarihi : 20 Nisan 2011, Çarşamba

Sergi ve Ödül Töreni Tarihi: (Sergileme sempozyum öncesi farklı mekanlarda ve sempozyum süresince yapılacağı için tarihler daha sonra bildirilecektir.)
Eserlerin İade Tarihi : 25 Mayıs 2011


Seçici Kurul:

Prof. Sabit KALFAGİL (Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi)

Sina COŞKUN (AFAD Kurucu Başkanı ve ÇÜ Fotoğraf Bölümü)

Tahsin SEZER (AFIAP / AFAD Başkanı)

Mehmet KARABAY (EFIAP)

Yüksel HANÇERLİ (Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Temsilcisi)

Bahattin ŞAHİN (Mimarlar Odası Adana Şubesi Temsilcisi)

Mustafa DERDİYOK (İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcisi)
 
Ödüller :
1.Ödül: 2.000.00 TL+ plaket
2.Ödül: 1.500.00 TL+ plaket
3.Ödül: 1.000.00 TL+ plaket
Mansiyon (3 adet) : 500 TL+ plaket

 

Bilgi İçin:

Esin GÜVERCİN

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi

Adres: Kurtuluş Mah. 22 Sokak Sayılır Apt. Zemin Kat / Seyhan - ADANA

Tel: 0 322 453 28 17

Faks: 0 322 459 48 87

Katılım Formu: http://www.zmo.org.tr/


Yarışma Sekreteri:

Esin GÜVERCİN

Gsm: 0 530 543 43 32

Yarışmamız TFSF 2011/05 Patronaj ile onaylanmıştır.

TFSF Temsilcisi bulundurulacaktır.

Okunma Sayısı: 1824
Fotoğraf Galerisi