TMMOB ANKARA KENT SEMPOZYUMU PROGRAMI AÇIKLANDI

TMMOB ANKARA KENT SEMPOZYUMU PROGRAMI AÇIKLANDI
MERKEZ
05.10.2023
 
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu tarafından 13-14 Ekim 2023 tarihlerinde TMMOB Ankara Kent Sempozyumu "Cumhuriyetin 100. Yılında Başkent Ankara, Nasıl Bir Ankara İstiyoruz?" başlığı ile  MMO Eğitim ve Kültür Merkezi`nde gerçekleştirilecek sempozyum programı açıklandı.
 

Cumhuriyetin 100. Yılında Başkent Ankara | Nasıl Bir Ankara İstiyoruz?

Yıl 1923, Başkent Ankara. 

Feodalizme ve sömürüye hapsolmuş, tarihinin gerisinde kalan bir coğrafyada kurtuluşun ve cumhuriyetin; yani çağdaş, aydın, ilerici bir toplumun inşasına burada, Ankara`da başlandı. Bulvarlar, meydanlar, parklar ve binalar bu kimlik inşasının yansıması olmuştular. 

1923`te ülkeye ve dünyaya örnek olan bir Başkent inşa edilmiş; Cumhuriyet devriminin kalkınmacı, aydın toplum hayali burada hayata geçirilmiş; Başkentin insanı, mekanı ve kimliği yaratılmıştır. 

O günden bugüne, sürekli ve daha ağır araçlar geliştiren kapitalizm, bu süreçte ülkemizde de kamucu politikalar ve planlama çalışmalarından giderek uzaklaşılmasına, siyaset ve rant ilişkisine ve bugün en vahşi uygulamalarını deneyimlediğimiz saldırılarına, yaşam ihlallerine ve kent suçlarına yol açmıştır. 

1954`ten beri, yüzyıllık Cumhuriyet`imizin neredeyse dörtte üçüne tanıklık eden birliğimiz, aynı zamanda sömürüye karşı, bilgisi ve inancı ile kamu yararı adına mücadele eden ve bu mücadeleyi bugün de sürdüren başat bir kurum ve bilimsel yetkinliği ile toplumsal muhalefette önemli bir cephe olmayı başarmıştır. 

Ankara`nın yüzyıllık Başkent olma yolculuğu içerisinde yaşadığı olumsuz yöndeki dönüşümü tersine çevirmek ise, devrimci geleneğimiz ve mücadelemize biçilmiş bir görevdir. Aynı inanç ve kararlılıkla mücadelesini sürdüren Birliğimizin, halkın mimar, mühendis ve şehir plancılarının, ikinci yüzyıla girerken de söyleyecekleri var: 

Ülkemizin tüm kentleri gibi tahribata uğrayan, kimliksizleştirilen ve adeta bir rant tarlasına dönüştürülen başkentimiz; kurucu ilkeleri ve ilerici değerleri ile bilimsel ve toplumcu politikalarla yeniden onarılmalıdır! 

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu`nca yürütülen Ankara Kent Sempozyumu, Cumhuriyetin 100. Yılında Başkent Ankara | Nasıl Bir Ankara İstiyoruz? temasıyla, 13-14 Ekim 2023 tarihlerinde, gerçekleştirilecektir.

Başkentin ideolojik, sosyal ve mekansal dönüşümü ve geleceğinin ele alınacağı sempozyumda yürütülecek tartışmaların, başkentin yeni yüzyılında toplumumuzun nitelikli, refah üreten, özgürlükçü bir yapıya sahip olmasına katkı sağlayacağına inançla; Meslek camiamız ve ilgili tüm yurttaşlarımızı Ankara Kent Sempozyumu`na destek vermeye ve zenginleştirmeye davet ediyoruz.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu

 

PROGRAM:

 

13 Ekim

   

9.30-10.00

Kayıt

   

10.00-10.30

Açılış Konuşması

Emin Koramaz, TMMOB

 

10.30-11.00

Çerçeve Sunuş

Seyit Ali Korkmaz, MMO

 
 

I. OTURUM

   

11.00-12.30

Başkentte Halk Sağlığı

Oturum Başkanı

 
   

Ankara`da Halk Sağlığı ve Şehir Hastaneleri

Dr. Muharrem Baytemür

   

Jeolojik Kökenli Kirleticilerin Halk Sağlığına Etkileri

Bahattin Murat Demir

   

Ankara ve Çevresinin Yeraltı Suyunun Kentsel Su Teminindeki Yeri ve Önemi

Dr. Şükran Açıkel

   

Ankara`da Hava ve Su Kirliliği

Erkin Etike

12.30-13.30

ARA

   

13.30-14.45

II. OTURUM

   
 

Başkent ve Meslek Örgütlerinin Mücadelesi

Oturum Başkanı

Özgür Topçu

   

Millet Bahçeleri Üzerinden Başkent`te Mekanların İdeolojik Dönüşümü

Ceren İlter Soy

   

Rejimle Hesaplaşmanın Zirve Mekanı: Başkent

Tezcan Karakuş Candan

   

Cumhuriyetin Referans Noktası: Başkent

Özgür Yanıt Kaya

14.45-15.00

ARA

   

15.00-16.30

III. OTURUM

   
 

Sürdürülebilirlik-1

Oturum Başkanı

 
   

Şehirlerde İklimlendirmenin Karbondan Arındırılması

Serhan Günel

   

Kentlerde Atık Yönetimi ve Çöp Gazından Elektrik üretimi

Gürkan Arı

   

Mevcut Yapılarda Enerji Verimliliği ve Enerji Performans Sözleşmelerinde Makine Mühendisliği Çalışmaları

Meriç Sapçı

   

Bina İşletim Algoritmasının Bina Enerji Performansı Üzerindeki Etkisinin Ankara Özelinde İzlenmesi

Dr. Ayşe Gülbeden

16.30-16.45

ARA

   

16.45-18.00

IV. OTURUM

   
 

Sürdürülebilirlik-2

Oturum Başkanı

 
   

Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Ankara Islak Altyapısı Hakkında Değerlendirmeler

Hayrettin Onur Bektaş

   

Sürdürülebilir Kentlerde Su Yönetimi

Esma Sarıaslan Divrikli

   

Ankara`da Tarım ve Kırsal Kalkınma

Mehtap Ercan Bilgen

   

Ankara`nın Agrega İhtiyacı ve Mevcut Durumuna Genel Bir Bakış

Hamza Güneş

       
 

14 Ekim

   

10.00-12.00

V. OTURUM

   
 

Dirençlilik

Oturum Başkanı

Doç. Dr. Meltem Şenol Balaban

   

Değişen Dönüşen Afet Riskleri ve Kentler

Doç. Dr. Meltem Şenol Balaban

   

Ankara`nın Doğa Kaynaklı Afet Riskleri ve Öneriler

Doç. Dr. Bülent Özmen

   

Peyzaj Tabanlı Şehircilik: Dirençli Kentler İçin Bütünleşik Bir Çerçeve

Dr. Nihan Yegin Yarayan

   

İmar Planları Üzerinden Başkentin Yakın Geleceği

Ömer Dursunüstün

   

İklim Değişirken, Değişmeyenler

İsmail Küçük

12.00-12.15

ARA

   

12.15-13.30

VI. OTURUM

   
 

Ulaşım

Oturum Başkanı

Selim Tulumtaş

   

Başkentte Ulaşım Sorunu ve SUMP

Ceren İlter Soy

   

Toplu Taşıma ve Raylı Sistemler

 
   

Müsait Bir Yerde İnecek Var?

Alp Geyik

13.30-14.30

ARA

   

14.30-15.15

VII. OTURUM

   
 

Ankara`nın Doğal Kaynakları

Oturum Başkanı

 
   

Ankara’nın Jeolojik Miras Alanları, Jeopark Potansiyeli ve Jeoturizm

Dr. Koray Sözeri

   

Ankara’nın Jeotermal Kaynakları, Potansiyeli ve Yararlanma Olanakları

Dr. Hafize Akıllı

15.15-15.30

ARA

   

15.30-16.30

FORUM

Başkentte Öğrenci Olmak

 

16.30-16.45

ARA

   

16.45-18.15

DEĞERLENDİRME

Yürütücüler

 
   

İzleyici Katkıları İle Sempozyum Sürecinin Değerlendirmesi "Bundan Sonra Ankara?"

 

 

Okunma Sayısı: 117
Fotoğraf Galerisi