Mevzuat
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20.1.1951, No : 3/12352
Dayandığı Kanunun Tarihi : 22.3.1950, No : 5617
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 17.2.1951, No : 7737
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 3, Cildi : 32, S. 346

Durumu : Bu Tüzüğün dayanağını teşkil eden 22/3/1950 tarih ve 5617 sayılı Kanun 27/10/1988 tarih ve 3488 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu sebeple Tüzük metni külliyattan çıkartılmıştır.