Mevzuat
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28.2.1940, No: 2/12927
Dayandığı Kanunun Tarihi : 26.1.1939, No: 3573
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 9.3.1940, No: 4454
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 3, Cildi: 21, S.340

Durumu: Bu Nizamnamenin (Tüzüğün) dayanağını teşkil eden 3573 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde geçen "Nizamname" sözcüğü; 28/2/1995 tarih ve 4086 sayılı Kanunla "Yönetmelik" olarak değiştirilmiş olup, bu Nizamname ile düzenlenen hususlar Yönetmelikle yeniden düzenlendiğinden, Külliyattan çıkarılmıştır.