Mevzuat

Madde 1- 30/01/1985 tarih ve 18651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sığır Suni Tohumlaması Yapacak Özel ve Tüzel Kişilerin Uyacakları Esaslar Hakkında Yönetmelik adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sığır Suni Tohumlaması Yapacak Gerçek ve Tüzel Kişilerin Uyacakları Esaslar Hakkında Yönetmelik”

Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ( c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

c) Bir dozunda ( payet) en az 10 milyon spermatozoit bulunacaktır.”

Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 12 inci maddesinin ( a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.