Mevzuat

T.C.
TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI
Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

ANKARA

Sayı :HDB/KKE- 1575/2914
Konu : Gezginci arıcılık

15/03/2001

VALİLİĞİNE
(İl Müdürlüğü)

Ülkemizde arıcılık, arılı kovan sayısı yönünden dünya sıralamasında üst noktalara çıkmıştır. Ancak zengin bitki örtüsüne sahip olmamıza rağmen, bal ve arı ürünleri üretimimiz henüz istenilen noktaya gelememiştir. Mevcut potansiyelin üretime dönüştürülmesi, ekonomik faaliyet dalı olan gezginci arıcıların sorunlarının giderilmesi ve sorunlarına yardımcı olunması Bakanlığımızın öncelikli politikasıdır. 1994 yılından bu yana faaliyetini sürdüren “Arıcılık Danışma Kurulu” 2000 yılında iki kez toplanmış olup; alınan kararlar Bakanlık talimatı olarak Ülke genelinde uygulamaya konulmaktadır. Nitekim 31.01.2001 gün ve HDB/KKE-0756-1258 sayılı genelgemizde 2002 yılında uygulamaya konulması düşünülen Ülkesel Arıcılığı Geliştirme Projesinin altyapısını hazırlamak üzere 2001 yılında titizlikle uygulanacak hususlar açıklanmıştır. İl’lerin gezginci arıcılık ile ilgili münferit kararları uygulamaya koymaları hem Ülkemiz, hem de bu İl’lerimiz arıcılığı için farklı görüşler dolayısı ile bazan zararlı sonuçlar doğurabilmektedir.

Bakanlığımızca 1994 yılında yayınlanarak yürürlüğe giren “Arıcılık Yönetmeliği” esas olup; İl ve İlçelerde uygulanan Arıcılık Komisyonları kaldırmıştır. Arı Nakil ve Sağlık Belgesi bir üretim sezonu için verilmektedir. İl’inize gelen ve giden gezginci arıcıların arı kolonileri yetkili uzmanlarca bizzat görülüp sağlık muayenesi yapıldıktan sonra Arı Nakil ve Sağlık Belgesi kayıtlarınıza işlenerek verilecektir. Arı hastalıkları için kullanılan ve balda kalıntı bırakarak insan sağlığını tehdit eden, ihracatımızı da olumsuz yönde etkileyen ruhsatsız veya aşırı dozda ilaç kullanılmaması yönünde gerekli tedbirler alınacaktır. Arıcılığımızdaki olumlu gelişmenin sürdürülebilmesi için; yörenin bitki flora potansiyeli dikkate alınarak sabit arıcıların yanı sıra gezginci arıcıları da mağdur etmeyecek şekilde konaklamalarına kolaylık sağlanacaktır. İl’inizde mevcut flora haritası kullanılarak arıcılığa uygun alanlar ve faydalanma takvimi bölge arıcılarına duyurulup, isteklilere de bilgi verilecektir. Arıcılığa uygun floradan kapasitesi ölçüsünde faydalanmayı sağlayacak tüm tedbirler alınacak ve ilgililere duyurulacaktır. Konaklama yapılan alanın sahibi ile varılan anlaşma dışında keyfi, mükerrer ve fahiş ücret uygulanması kesinlikle önlecektir.

İl ve İlçe Müdürlüklerimiz bulundukları yörede yapılacak zirai mücadele programları hakkında arıcılara bilgi vermeleri gerekmektedir. Ayrıca, zirai mücadele yapılacak yerlerdeki ve çevresindeki arıcılar, mücadele yapacak kuruluş ve şahıslar tarafından 7 gün önceden haberdar edilecektir.

Olağanüstü Hal kapsamı içinde olup Valilik kararı ile gezginci arıcılığa kapatılan bölgelerde gezginci arıcılık yapılamaz. Kafkas Arı Irkı doğal gen merkezi olarak yıllardır koruma altına alınan Artvin İl’inin sahil kesiminde bulunan Hopa ve Arhavi İlçeleri hariç bu İl’in tüm bölgeleri ile Ardahan İl’i Posof, Çıldır, Damal ve Hanak İlçeleri saf ırk Kafkas arısı eko tiplerinin korunması amacıyla gezginci arıcıların konaklatılmasına yasaklanmıştır. Gezginciliğe yasaklanmış bölge arıcıları kış dönemi hariç kendi bölgeleri dışına çıkarılmazlar. Kafkas ırkı gen kaynağının doğal ortamında muhafazası için bölge eko tipleri kendi bölgelerinin dışına çıkarılması yasaklanmıştır.

Gezginci arıcılara, konaklatılmasında yasaklanan bölgeler dışında, arıcılık yönetmeliği çerçevesinde her türlü kolaylığın gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Dağıtım:

Gereği İçin: 81 İl Valiliği

Bilgi İçin:
- İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Gen.Md.
- İçişleri Bakanlığı Jandarma Gen.Kom.
- Koruma ve Kontrol Gen.Müd.
- TAGEM
- TEDGEM

Dr.Ahmet BÜLBÜL
Genel Müdür

Bakan a.
imza