Mevzuat

T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Sayı :HDB/KKE- 2323 / 4801
Konu : Gezginci Arıcılık

27./.04/2001

VALİLİĞİNE
( İl Müdürlüğü )

İlgi . 15.03.2001 tarih ve 1575 – 2914 sayılı genelge

İlgide kayıtlı genelgemize rağmen bir kısım İl Müdürlüklerimizce gezginci arıcılardan konaklama ücreti talep edildiği veya bu yönde taleplerin önlenmesi hususunda kesin tavır alınmadığı ve arıcı tarafından ücret ödendiğine ilişkin makbuz getirilmeden; ayrıca arı nakil ve sağlık belgesi ibraz edilmeden, gezginci arıcılarımıza konaklama izni verilmediği belirlenmiştir.

Gezginci arıcılık Bakanlığımızca desteklenen üretim tekniğidir ve arıcılarımıza bürokratik güçlük hiçbir şekilde çıkarılmaması prensibinden hareket edilmelidir.

Arı sağlığı açısından gerekli tedavi yapılan ve hastalık veya zararlı bulunmayan koloniler için bizzat yerinde mevzuata uygun şekilde yetkili uzmanca gerekli kontroller yapıldıktan sonra, arıcı tarafından konaklama izni alınmak üzere sağlık belgesi tanzim edilerek, gezginci olarak gidilecek İl’den konaklama izni alınması gibi her türlü hususun kolaylaştırılarak arıcılarımıza yardımcı olunması amacıyla gereğini rica ederim.

Dağıtım: 81 İl Valiliğine

Fevzi TOPAL
Genel Müdür Yardımcısı

Bakan a.
imza