Mevzuat

T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

 

Sayı :HDB/KKE- 2613 / 5539


Konu :Ticari Maksatla Ana Arı Yetiştiriciliği 14./.05/2001

 

.........................VALİLİĞİNE

( İl Müdürlüğü )

Ülkemiz arıcılığı mevcut durum itibariyle önemli bir potansiyele sahip olmasına rağmen yeterince değerlendirilmemektedir. Söz konusu potansiyelin ekonomiye kazandırılması ve beklenen hedeflere ulaşabilmesi için Ana Arı yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması gerekmektedir.

Bu amaçla;Bakanlığımca 2000 yılından itibaren başlatılan çalışmalarla, konu ile ilgili Üniversiteler, Üretici ve Tüketici kuruluşların görüş ve önerileri de dikkate alınarak, Arıcılık Danışma Kurulunda yapılan değerlendirmeler sonucunda; “ Ticari Maksatla Ana Arı Yetiştiriciliğinde Kalite Kontrolü Uygulama Esasları “ Talimatı hazırlanmıştır.

Arıcılık Sektörünün temel ihtiyacını karşılayacak olan ekte gönderilen Talimat 441 Sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden hazırlanan ve Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 3046 Sayılı Kanunun 37’inci Maddesine ve 4631 Sayılı Hayvan Islahı Kanununa göre düzenlenmiştir.

İl’iniz sınırları içerisindeki Ticari Maksatla Ana Arı Yetiştiriciliği yapan ve yapmak isteyen Kamu ve Özel Sektör Kuruluşlarına ekte gönderilen Talimatın duyurularak; bu amaçla üretim yapanların Bakanlığımıza müracaatlarının sağlanmasını önemle rica ederim.

 

Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP

Bakan

İmza

Eki. Talimat (1 adet- 6 sayfa)