Mevzuat
Kanun Numarası     : 1573                       
Kabul Tarihi      : 14/3/1972                     
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 23/3/1972 Sayı: 14137           
Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt:11 Sayfa: 1990          

Madde 1 - Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Yayım Servisine bağlı olarak kurulan "Teknoloji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve Yayım Enstitüsü" ile "Kürk Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği İşletmesi" nin amaçları şunlardır:

A) Teknoloji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve Yayım Enstitüsü "Halıcılık, kilimcilik, kürkçülük,dericilik, örgü, dokumacılık ve her çeşit köy el sanatları" alanlarında;

B) Kürk Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği İşletmesi ise kürk hayvanları yetiştirme ve ıslahı konusunda;

Araştırma, yetiştirme ve özellikle köye yönelmiş yayım hizmetleri yapar.

Madde 2 - Enstitünün ve işletmenin faaliyetlerini yürütmek amaciyle, 6990 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle üniversite için kabul edilen döner sermayeden gerekli miktar ayrılır.

Madde 3 - Enstitünün ve işletmenin bilimsel ve teknik araştırma ve çalışmaları, Ziraat Fakültesinin ilgili kürsüleri tarafından yapılır.

Madde 4 -. Enstitü atelyelerinde yetiştirileceklerin giyim, yemek, yatmak, tedavi ve her türlü yurt giderleri Enstitü tarafından karşılanır ve bu amaçla her yıl bütçeye gerekli ödenek konur.

Madde 5 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 6 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.