Mevzuat
Kanun Numarası       : 2823
Kabul Tarihi         : 24/5/1983
Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 27/5/1983 Sayı: 18059
Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 350

Madde 1 - Atatürk Orman Çiftliği mülkiyetinde olup;

a) Milli Savunma Bakanlığı kullanım bölgesinde bulunan Yenimahalle İlçesi,Çayyolu (Kutugün) Köyü sınırları içerisindeki 647, 648, 649, 662, 665, 668 parsel sayılı toplam 767 708 metrekare arazi ile Milli Savunma Bakanlığınca kullanılmakta olan Yenimahalle İlçesi Macun Mahallesi sınırları içerisindeki 3427,3428, 3429 parsel sayılı toplam 488 500 metrekare arazinin, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı arasında tespit edilecek bedelle, Milli Savunma Bakanlığına tahsis edilmek üzere Hazineye,

b) Çankaya İlçesi,Balgat köyü sınırları içerisindeki 2093/3,2095/1,2096/30, 35, 61, 83 parsel sayılı toplam 396 312 metrekare arazinin Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gazi Üniversitesi Rektörlüğü arasında tespit edilecek bedelle Gazi Üniversitesine,

c) Ankara - İstanbul yolunun 7+860 ıncı km.'si ile Ankara - Eskişehir yolunun 7+200 üncü km.'si arasını birbirine bağlayan ve Ankara nazım planına göre Ankara yeni çevre yolunun bir parçasını ve Anadolu Bulvarının devamını teşkil edecek şekilde inşa edilecek ve Atatürk Orman Çiftliği arazisinden geçecek olan çift yol için toplam 186 441 metrekare arazinin Tarım ve Orman Bakanlığı ile Bayındırlık Bakanlığı arasında tespit edilecek bedelle Karayolları Genel Müdürlüğüne,

Devredilmesine 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununun 10 uncu maddesi hükümlerine göre izin verilmiştir.

Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.