Mevzuat
Kanun Numarası      : 4113
Kabul Tarihi       : 8/6/1995
Yayımlandığı R.Gazete   : Tarih : 24/6/1995 Sayı: 22323
Yayımlandığı Düstur    : Tertip:5, Cilt:34, Sayfa:
   Durumu      : Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, üç aylık yetki 
             süresi dolduğu için uygulanma imkanı kalmadığın-
             dan külliyattan çıkarılmıştır.