Eğitimin Amacı

Toprak Koruma Projelerinin; bilimsel, teknik ve mesleki etik kurullarına uygun olarak hazırlanması.

Eğitimin İçeriği

Topraklar hakkında genel bilgiler

 

Veri toplama, değerlendirme, harita bilgisi, büro çalışmaları

 

Arazi çalışmaları

-Toprak Koruma Yapıları (Çevirme Kanalları, Teraslar, Vb.)

-Havza Yönetimi, Arazi Kullanımı

-Toprak Sınıflandırılması (Doğal ve Teknik Sınıflandırmalar)

 

Toprak koruma ilkeleri, uygulama alanları, yöntemleri

 

Toprak  koruma projeleri ile ilgili kanun ve yönetmelikler

 

Toprak koruma projelerinin hazırlanması

  

Projeleme (büro) çalışmaları

 

Oyuntu kontrolünde özel önlemler

 

Projeleme (büro) çalışmaları  

 

Değerlendirme Sınavı

 

Sertifika töreni

 

TOPLAM  40 Saat (16 saat Teorik, 24 Saat Uygulamalı Proje Hazırlama)

PROJE ANA KONULARI

  • Teraslama Projesi
  • Teras ve Çevirme Kanallarının Dizaynı
  • Havza Yüzey Akış Miktarlarının Belirlenmesi
  • Toprak Kayıplarının Hesaplanması ve Buna Göre Tedbirlerin Projelendirilmesi
  • Arazi Değerlendirme ve Kullanım Planlaması
  • Tarım Dışı Kullanım Projeleri (Katı Atık Depolama, Akaryakıt İstasyonları, Kum ve Malzeme Ocakları)

04.11.2019 - 08.11.2019

(5 GÜN)

GENEL MERKEZ

Eğitimin Saatleri:

Katılımda Aranacak Şartlar

 
  1. Ziraat Fakültelerinin Toprak, Kültürteknik, Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümleri ile Tarım Teknolojisi Programının Toprak, Tarımsal Yapılar ve Sulama alt programlarından mezun olmak veya diğer bölümlerden mezun olup da, en az 2 yıl süre ile k
   
Katılımcılar

Katılımcı Sayısı: 22

ÜYEBERK YILMAZ 

ÜYEGÜLHAN BAŞKAN 

ÜYEŞERİFE ÖZDAMAR 

ÜYEBURAK DÖNMÜŞ 

ÜYERAMAZAN EMRE 

ÜYEGÖNÜL SELVİ 

ÜYEYUSUF ERTEKİN 

ÜYECOŞKUN AYHAN 

ÜYESELİME ÖZGÜR 

ÜYEMUSTAFA SEZGİN 

ÜYEEVRİM FIRAT 

ÜYEMURAT KARABACAK 

ÜYEMAHMUT İZZET EROL 

ÜYEFADIL UÇAR 

ÜYEHİLAL KARAKAYA 

ÜYERUHAN SOYKAN 

ÜYEGÖKÇEM ÖZTÜRK 

ÜYEMELTEM AYGÜNEŞ 

ÜYEUFUK ENER 

ÜYECEMİLE YILMAZ 

ÜYEBERHAN ÖZEN 

ÜYEMUHAMMED EMİN BAYRAKTAR