Eğitimin Amacı

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında ve kamu kurum ve kuruluşları, mahkemeler ile tüzel kişilerin talepleri üzerine bilirkişilik, eksperlik, hakemlik ve teknik müşavirlik hizmetlerinde görev alacak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası üyelerinin yetkilendirilmesi

Eğitimin İçeriği

1.Giriş

2. Kamulaştırma 

3.Verilerin Toplanması Ve Değerlendirilmesi 

3.1. Arazi Çalışmaları

3.2. Büro Çalışmaları

3.3. Bilirkişi Raporunun Hazırlanması

4. Kıymet Takdiri Kriterleri

5. Taşınmazın Cins Ve Nevine Göre Kıymet Takdiri 

5.1. Tarım Arazilerinin Kıymet Takdiri

5.2. Yapılarda Kıymet Takdiri

5.3. Gelir Getiren Taşınmazların Kıymet Takdiri

5.4. Kamu Tüzel Kişilerine Ait Taşınmazların Kıymet Takdiri

6. Arsaların Kıymet Takdiri 

6.1. Arsanın Tanımı

6.2. Arsaların Kıymet Takdiri

7. Seraların Kıymet Takdiri

8. İrtifak Hakkı

9. Geçici İşgal

10. Kısmi Kamulaştırma

11. Zarar Ziyan

11.1. Zarar Ziyan Tespiti

11.2. Zarar Ziyan Değerinin Hesaplanması 

64

09.05.2022 - 09.05.2022

(4GÜN)

GENEL MERKEZ

Eğitimin Saatleri:

Ücretler

 

Seminer Ücret: 1
Belge Ücreti: 1

   
Katılımcılar

Katılımcı Sayısı: 0