Yayın Yeri: ANKARA

İcindekiler

AÇILIŞ KONUŞMALARI

 • Gökhan GÜNAYDIN
  TMMOB ZMO Genel Başkanı (S.5-6)
 • Prof. Dr. Oğuz OYAN
  Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili (S.7-10)
 • Hasan Hüseyin COŞKUN
  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşar Vekili (S.11-12)

I. OTURUM

Avrupa Bİrlİğİ`nde Su Ürünlerİ Sektörü:
YapI, Polİtİkalar ve Örgütlülük

Oturum Başkanı Gökhan GÜNAYDIN
TMMOB ZMO Genel Başkanı

 • Prof.Dr. Ertuğ ÖZGÜNEŞ /KTÜ Deniz Bil. ve Tek. Fak. Öğr. Üyesi
  "Avrupa Birliği`nde Ortak Balıkçılık Politikası " (S.14-25)
 • Ahmet ATAY/AB Genel Sekreterliği
  "Katılım Ortaklığı Belgesi, Ulusal Programları ve İlerleme Raporunda Su Ürünleri Sektörü" (S.26-28)
 • Hüseyin DEDE/Tarım ve Köyişleri Bakanlığı KKGM
  "Su Ürünleri Mevzuatının AB`ne Uyumundan Sorumlu Türk Otoritelere Destek Projesi"(S.29-32)
 • Dr. Ahmet Göker ELBEK/E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi
  "AB`de Su Ürünleri Sektöründe Üretici Örgütlülüğü"  (S.33-37)
 • Dr. Ejbel ÇIRA/Sahil Güvenlik Komutanlığı Öğretim Görevlisi
  "AB` de Balıkçılık Yönetimi ve Koruma Politikası" (S.38-42)
 • TARTIŞMA VE KATKILAR (S.43-45)

II. OTURUM

Türkİye`de Su Ürünlerİ Sektörü: YapI, Polİtİkalar

Oturum Başkanı Prof. Dr. M. Salih ÇELİKKALE
İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Dekanı

 • Doç. Dr. Serap PULATSÜ/AÜZF Su Ürünleri Bölümü Öğretim Üyesi
  "Türkiye`de Su Ürünleri Politikaları, Üretim ve Dış Ticaret Yapıları" (S.46-53)
 • Hamdi ARPA/Tarım ve Köyişleri Bakanlığı KKGM
  "Türkiye`de Su Ürünleri Sektöründe Kamu Örgütlenmesi" (S. 54-59)
 • Dr. İbrahim ÇÖRÜŞ/Kılıç Deniz Ürünleri A.Ş.
  "Türkiye`de Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Sorunları" (S. 60-62)
 • Cumhur KÜNTAY/Su Ürünleri Kooperatifleri İzmir Birliği
  Türkiye`de Su Ürünleri Avcılığı ve Sorunları" (S.63)
 • Ömer BAĞCI/Bağcı Su Ürünleri A.Ş.
  "Türkiye`de Su Ürünlerine Dayalı Sanayiler Üretim, Pazarlama ve Tüketim Sorunları" (S. 64-65)
 • Prof. Dr. Doğan ATAY/A.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi
  "Eğitiminin 20. Yılında Su Ürünleri Sektöründe Araştırma, Eğitim ve İstihdam" (S. 66-74)
 • TARTIŞMA VE KATKILAR (S. 75-77)

III. OTURUM

Türkİye`de Su Ürünlerİ Sektörünün SorunlarI ve Çözümlemeler

Oturum Başkanı Prof. Dr. Ahmet KOCATAŞ
E.Ü Su Ürünleri Fakültesi Dekanı

 • Necati UZDİL
  Cumhuriyet Halk Partisi Temsilcisi  (S. 78-80)
 • Dr. M. Mehdi EKER
  Adalet ve Kalkınma Partisi Temsilcisi (S. 81-83)
 • Vahdettin KÜRÜM
  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Temsilcisi
  KKGM Daire Başkanı (S. 84-87)
 • Güngör ŞENEL
  DPT, İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Dairesi (S. 88-90)
 • Şerafettin HAMİDİ
  GAP İdaresi Başkan Yardımcısı (S. 91-95)
 • Nuri ŞAFAK
  DSİ Genel Müdürlüğü Temsilcisi (S. 96-98)
 • Dr. Raşit GURBET
  Türkiye Su Ürünleri Derneği Temsilcisi  (S. 99-100 )
 • TARTIŞMA VE KATKILAR (S.101-106)
 • Sempozyum Sonuç Bİldİrgesİ (S. 107-108 )