M.Yüksel DİZDAR

Yayın No:58

Yayın Yeri: ANKARA

Sayfa Sayısı:317

İcindekiler

 • Önsöz (S.ix)
 • Giriş (S.l)

1 Toprak ve Bazı Özellikleri (S:3)

 • Toprak Nedir? (S.3)
 • Topraklar Nasıl Oluşur? (S.4)
 • Toprak Profili (S.4)
 • Toprak Derinliği (S.5)
 • Toprak Eğimi (S.6)
 • Toprak Rengi (S.8)
 • Renk Benekleri (S.9)
 • Horizon Sınırı (S.10)
 • Toprak Bünyesi (S.10)
 • Toprak Yapısı (S.12)
 • Toprak Kıvamı (S.13)
 • Yüzey Kaplamaları (S.14)
 • Çimentolanma (S.15)
 • Gözenekler (S.15)
 • Organik Madde İçeriği (S.16)
 • Toprakta Yarayışlı Su (S.16)
 • Taşlılık ve Kayalılık  (S.17)
 • Erozyon (S.19)
 • Drenaj (S.22)
 • Tuzluluk ve Sodiklik (S.23)
 • `Toprak Reaksiyonu (S.24)
 • Kireçlilik (S.25)
 • Toprak Verimliliği (S.25)
 • Toprak Yönetimi (S.27)

2 Toprak Sınıflaması (S.28)

 • Toprak Sınıflaması Nedir? (S.28)
 • Toprak Sınıflama Sistemleri (S.28)
 • Türkiye`de Toprak Sınıflaması (S.37)

3 Arazi Sınıflaması (S.39)

 • Arazi Sınıflaması Nedir? (S.39)
 • Bazı Arazi Sınıflama Sistemleri (S.39)

4 Toprak Etüdü ve Haritalaması (S.45)

 • Toprak Etüdü Nedir? (S.45)
 • Toprak Etütlerinin Kullanımı (S.46)
 • Türkiye`de Toprak Etütleri (S.47)

5 Türkiye`de Toprak Kullanımının Tarihsel Gelişimi (S.51)
6 Türkiye`nin Toprak Kaynakları (S.60)
7 Karadeniz Bölgesi Toprak Kaynakları (S.77)

 • Bölgenin Genel Tanımı (S.77)
 • Bölge Toprakları (S.77)
 • Toprakların İllere Dağılımı (S.86)
 • Artvin (S.86)
 • Giresun (S.87)
 • Gümüşhane (Bayburt dahil) (S.89)
 • Rize (S.90)
 • Trabzon (S.92)
 • Amasya (S.93)
 • Çorum (S.95)
 • Ordu (S.96)
 • Samsun (S.98)
 • Tokat (S.99)
 • Bolu (S.101)
 • Kastamonu (S.103)
 • Sinop (S.104)
 • Zonguldak (Bartın ve Karabük dahil) (S.106)

8 Marmara Bölgesi Toprak Kaynakları (S.108)

 • Bölgenin Genel Tanımı (S.108)
 • Bölge Toprakları (S.108)
 • Toprakların İllere Dağılımı (S.115)
 • Sakarya (S.115)
 • Kocaeli (S.116)
 • İstanbul (Rakamlar Yalova dahil) (S.118)
 • Kırklareli (S.119)
 • Edirne (S.121)
 • Tekirdağ (S.122)
 • Çanakkale (S.124)
 • Balıkesir (S.125)
 • Bursa (S.127)
 • Yalova (S.129)
 • Bilecik (S.129)

9 Ege Bölgesi Toprak Kaynakları (S.131)

 • Bölgenin Genel Tanımı (S.131)
 • Bölge Toprakları (S.131)
 • Toprakların İllere Dağılımı (S.141)
 • Aydın (S.141)
 • Denizli (S.143)
 • İzmir (S.145)
 • Manisa (S.147)
 • Muğla (S.149)
 • Afyon (S.151)
 • Kütahya (S.153)
 • Uşak (S.154)

10 Akdeniz Bölgesi Toprak Kaynakları (S.156)

 • Bölgenin Genel Tanımı (S.156)
 • Bölge Toprakları (S.156)
 • Toprakların İllere Dağılımı (S.166)
 • Antalya (S.166)
 • Burdur (S.167)
 • İsparta (S.169)
 • Adana (Osmaniye dahil) (S.171)
 • Hatay (S.173)
 • İçel (S.174)
 • Kahramanmaraş (S.176)

11 Güneydoğu Anadolu Bölgesi Toprak Kaynakları (S.178)

 • Bölgenin Genel Tanımı 178Bölge Topraklan (S.178)
 • Toprakların İllere Dağılımı (S.183)
 • Adıyaman (S.183)
 • Gaziantep (Kilis dahil) (S.185)
 • Şanlıurfa (S.186)
 • Diyarbakır (S.188)
 • Mardin (eski) (S.189)
 • Siirt (Batman ve Şırnak dahil) (S.191)

12 Doğu Anadolu Bölgesi Toprak Kaynakları (S.193)

 • Bölgenin Genel Tanımı (S.193)
 • Bölge Topraklan (S.193)
 • Toprakların İllere Dağılımı (S.199)
 • Bingöl , (S.199)
 • Elazığ (S.200)
 • Erzincan (S.202)
 • Malatya (S.203)
 • Tunceli (S.205)
 • Erzurum (S.206)
 • Kars (Ardahan ve İğdır dahil) (S.208)
 • Ağrı (S.209)
 • Muş (S.211)
 • Bitlis (S.212)
 • Van , (S.214)
 • Hakkâri (eski) 215

13 Orta Anadolu Bölgesi Toprak Kaynakları (S.217)

 • Bölgenin Genel Tanımı (S.217)
 • Bölge Topraklan (S.217)
 • Toprakların İllere Dağılımı (S.228)
 • Sivas (S.228)
 • Çankırı (S.230)
 • Kayseri (S.232)
 • Kırıkkale (S.233)
 • Kırşehir (S.235)
 • Nevşehir (S.236)
 • Niğde (Aksaray dahil) (S.237)
 • Yozgat (S.239)
 • Konya (Karaman dahil) (S.241)
 • Ankara (S.243)
 • Eskişehir (S.245)

14 Büyük Akarsu Havzaları İtibariyle Türkiye Toprakları (S.247)

  1. Meriç-Ergene Havzası (S.247)
  2. Marmara Havzası (S.248)
  3. Susurluk Havzası (S.248)
  4. Kuzey Ege Havzası (S.249)
  5. Gediz Havzası (S.250)
  6. Küçük Menderes Havzası . (S.251)
  7. Büyük Menderes Havzası (S.252)
  8. Batı Akdeniz Havzası (S.252)
  9. Antalya Havzası (S.253)
  10. Burdur-Göller Havzası (S.255)
  11. Akarçay Kapalı Havzası (S.256)
  12. Sakarya Havzası (S.257)
  13. Batı Karadeniz Havzası (S.258)
  14. Yeşilırmak Havzası (S.258)
  15. Kızılırmak Havzası (S.259)
  16. Konya Kapalı Havzası (S.260)
  17. Doğu Akdeniz Havzası (S.262)
  18. Seyhan Havzası (S.262)
  19. Asi Havzası (S.263)
  20. Ceyhan Havzası (S.264)
  21. Fırat Havzası (S.265)
  22. Doğu Karadeniz Havzası (S.266)
  23. Çoruh Havzası (S.267)
  24. Aras Havzası (S.268)
  25. Van Kapalı Havzası (S.269)
  26. Dicle Havzası (S.270)

15 Topraklarımızın Yönetimi (S.272)

 • Tarım Arazileri (S.274)
 • Çayır ve Meralar (S.288)
 • Orman ve Fundalıklar (S.290)
 • Halî (Boş) Araziler (S.291)

16 Türkiye`de Toprak ve Arazi Koruma ve İyileştirme İle İlgili Mevzuat ve Kuruluşlar (S.293)

  1. Mevzuat (S.293)
  2. Kuruluşlar (S.298)
  3. Destek Çalışmaları (S.301)
 • Sonuç (S.303)
 • Kaynaklar (S.304)

HARİTALAR

 • Harita 6.1. Türkiye toprakları (S.73)
 • Harita 6.2. Türkiye`de toprak tuzluluk ve sodikliğinin dağılımı (S.74)
 • Harita 7.1. Karadeniz Bölgesi illeri topraklan (S.108)
 • Harita 8.1. Marmara Bölgesi illeri topraklan (S.132)
 • Harita 9.1. Ege Bölgesi illeri topraklan (S.158)
 • Harita 10.1. Akdeniz Bölgesi ilieri topraklan (S.181)
 • Harita 11.1. Güneydoğu Anadolu Bölgesi illeri topraklan (S.197)
 • Harita 12.1. Doğu Anadolu Bölgesi illeri toprakları (S.222)
 • Harita 13.1. Orta Anadolu Bölgesi illeri toprakları (S.253)
 • Harita 14.1. Büyük akarsu havzaları (S.278)

ŞEKİLLER

 • Şekil 1.1. Arzulanan bir yüzey toprağının hacim bileşimi (S.3)
 • Şekil 1.2. Tipik toprak profili (S.5)
 • Şekil 1.3. Toprak sınıfını tayin için bünye üçgeni (S.11)
 • Şekil 1.4. Toprak yapısı tipleri (S.12)
 • Şekil 1.5. Toprak üretkenliğinin verim-verimlilik ilişkisi üzerine etkisi (S.26)
 • Şekil 3.1. Arazi kullanma kabiliyeti ile emniyetli arazi kullanma arasındaki ilişki (S.41)
 • Şekil 4.1. Toprak burgu ve tüpleri (S.50)

ÇİZELGELER

 • Çizelge 1.1. Derinliğe dayalı toprak üretkenliği derecelendirmesi (S.7)
 • Çizelge 1.2. Eğim tarafından etkilendiği şekliyle toprak üretkenlik derecelendirmeleri. (S.8)
 • Çizelge 1.3. Bünyeye dayalı toprak üretkenlik derecelendirmesi (S.11)
 • Çizelge 1.4. Bitkilere yarayışlı su üzerinde derinlik ve bünyenin etkisine örnek (S.17)
 • Çizelge 1.5. Türkiye`deki bazı büyük toprak gruplarının (K) aşınım değerleri (S.20)
 • Çizelge  l .6. Gerekli bitki besinleri, kimyasal sembolleri ve kaynaklan (S.26)
 • Çizelge 2.1. Büyük toprak gruplarının yaklaşık karşılıkları (S.36)
 • Çizelge 4.1. Yerinde oluşmuş topraklar için eğim-derinlik kombinasyonu sembolleri.. (S.49)
 • Çizelge 4.2. Alüvyal topraklara ait haritalama sembolleri (S.49)
 • Çizelge 4.3. Hidromorfik Alüvyal topraklar (H) ve Alüvyal Sahil Bataklıkları (S) için haritalama sembolleri (S.49)
 • Çizelge 4.4. Kolüvyal Toprakların haritalama sembolleri (S.50)
 • Çizelge 4.5. Çorak ( Tuzlu, Sodik, Tuzlu-Sodik ) toprakların haritalama sembolleri (S.50)
 • Çizelge 6.1. Türkiye`de haritalanmış büyük toprak grupları (S.61)
 • Çizelge 6.2. Büyük akarsu havzalarına göre toprakların tuzluluk-sodiklik dağılışı (S.67)
 • Çizelge 6.3. Tarım dışına çıkarılan arazilerin yıllara göre dağılımı (S.75)
 • Çizelge 6.4. Arazi kullanma şekillerinin kabiliyet sınıflarına dağılımı ( 1982-1984) (S.76)
 • Çizelge 7. l. Karadeniz Bölgesi`ndeki büyük toprak grupları (S.90)
 • Çizelge 7.2. Bölge topraklarının derinlik ve eğim durumu (S.94)
 • Çizelge 7.3. Bölge topraklarının problemleri (S.97)
 • Çizelge 7.4. Karadeniz Bölgesi`nde arazi sınıfları (S.100)
 • Çizelge 7.5. Karadeniz Bölgesi`nde arazi kullanımı (S.104)
 • Çizelge 8.1. Marmara Bölgesi`ndeki büyük toprak grupları (S.118)
 • Çizelge 8.2. Bölge topraklarının derinlik ve eğim durumu (S.121)
 • Çizelge 8.3. Bölge topraklarının problemleri (S.124)
 • Çizelge 8.4. Marmara Bölgesi`nde arazi sınıfları (S.128)
 • Çizelge 8.5. Marmara Bölgesi`nde arazi kullanımı (S.130)
 • Çizelge 9.1. Ege Bölgesi`ndeki büyük toprak grupları (S.146)
 • Çizelge 9.2. Bölge topraklarının derinlik ve eğim durumu (S.148)
 • Çizelge 9.3. Bölge topraklarının problemleri (S.150)
 • Çizelge 9.4. Ege Bölgesi`nde arazi sınıfları (S.152)
 • Çizelge 9.5 Ege Bölgesi`nde arazi kullanımı (S.154)
 • Çizelge 10.1. Akdeniz Bölgesi`ndeki büyük toprak grupları (S.171)
 • Çizelge 10.2. Bölge topraklarının derinlik ve eğim durumu (S.173)
 • Çizelge 10.3. Bölge topraklarının problemleri (S.175)
 • Çizelge 10.4. Akdeniz Bölgesi`nde arazi sınıfları (S.177)
 • Çizelge 10.5. Akdeniz Bölgesi`nde arazi kullanımı (S.178)
 • Çizelge 11.1. Güneydoğu Anadolu Bölgesi`ndeki büyük toprak grupları (S.188)
 • Çizelge 11.2. Bölge topraklarının derinlik ve eğim durumu (S.190)
 • Çizelge 11,3. Bölge topraklarının problemleri (S.191)
 • Çizelge 11.4. Güneydoğu Anadolu Bölgesi`nde arazi sınıfları (S.193)
 • Çizelge 11.5. Güneydoğu Anadolu Bölgesi`nde arazi kullanımı (S.195)
 • Çizelge 12.1. Doğu Anadolu Bölgesi`ndeki büyük toprak grupları (S.206)
 • Çizelge 12.2. Bölge topraklarının derinlik ve eğim durumu (S.209)
 • Çizelge 12.3. Bölge topraklarının problemleri (S.212)
 • Çizelge 12.4. Doğu Anadolu Bölgesi`nde arazi sınıfları (S.215)
 • Çizelge 12.5. Doğu Anadolu Bölgesi`nde arazi kullanımı (S.218)
 • Çizelge 13.1. Orta Anadolu Bölgesi`ndeki büyük toprak grupları (S.237)
 • Çizelge 13.2. Bölge topraklarının derinlik ve eğim durumu (S.240)
 • Çizelge 13.3. Bölge topraklarının problemleri (S.243)
 • Çizelge 13.4. Orta Anadolu Bölgesi`nde arazi sınıfları (S.246)
 • Çizelge 13-5 Orta Anadolu Bölgesi`nde arazi kullanımı (S.250)
 • Çizelge 15.1. Türkiye`de yağışlar ve sulama suyu ihtiyacı (S.288)