Yayın No:46

Yayın Yeri: ANKARA

Sayfa Sayısı:331

İcindekiler

AÇILIŞ OTURUMU

KONUŞMACILAR:

Prof. Dr. Gürol ERGİN  TMMOB ZMO BAŞKANI (S.1)

Kaya Güvenç  TMMOB BAŞKANI (S.4)

Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP TARIM VE KÖYlŞLERl BAKANI (S.7)

PLAKET TÖRENİ: (S.16)

Tarım Sektörüne Katkıda Bulunan Yazılı ve Görsel Basın Emekçileri (S.16)
Meslekte 50. Yılını Dolduran Meslektaşlarımız (S.17)
2001 Yılı ZMO Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülü Sahipleri (S.18)

BİRİNCİ OTURUM

TÜRKİYE TARIM EKONOMİSİNİN CUMHURİYET BOYUNCA GELİŞİMİ (S.24)

BAŞKAN: Prof. Dr. Yetkin GÜNGÖR  A.Ü.Z.F. DEKANI (S.24)

"1923-1946 Dönemi"  Prof. Dr. Bilsay KURUÇ (S.25)

"1946-1980 Dönemi" Tevfik ÇAVDAR (S.34)

"1980-2002 Dönemi" Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA (S.39)

İKİNCİ OTURUM

İSTİKRAR PROGRAMLARI VE TÜRKİYE (S.61)

BAŞKAN: Prof. Dr. Gülcan ERAKTAN A.Ü.Z.F. (S.61)

"Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı" (S.63)
Prof. Dr. Cem SOMEL  ODTÜ Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr. Aziz KONUKMAN  Gazi Ünv. Öğretim Üyesi

"Dünya Bankası Proje Anlaşmaları" (S.66)
Doç. Dr. Birgül AYMAN GÜLER / TODAİE Öğretim Üyesi

ÜÇÜNCÜ OTURUM

KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN ALT SEKTÖREL ETKİLERİ (S.71)

BAŞKAN: Hüseyin KARAKOÇ .Türk - İş Genel Sekreteri / Tek Gıda İş Genel Başkanı (S.71)

"Tarım Alanındaki Özelleştirmeler" (S.74)
Baki Remzi SUİÇMEZ  ZMO Yönetim Kurulu Üyesi

"Destekleme Sisteminde Değişim" (S.121)
Prof. Dr. Gülcan ERAKTAN A.Ü.Z.F

"Şeker Sektöründe Değişim" (S.128)
Anıl İsmet TORTOPOĞLU  Ziraat Yüksek Mühendisi

"Tütün Sektöründe Değişim" (S.152)
Alaettin HACIMÜEZZİN  ZMO İzmir Şube Başkanı

"Kooperatifçilik Sektöründe Değişim" (S.156)
Prof. Dr. Oğuz OYAN A.Ü.S.B.F

SİYASİ PARTİ GENEL BAŞKANI KONUŞMASI

DENİZ BAYKAL CHP GENEL BAŞKANI (S.161)

DÖRDÜNCÜ OTURUM

KÜRESEL SÜRECİN YÜRÜTÜCÜLERİNİN SİYASA DEĞİŞİM DİNAMİKLERİ (S.175)

BAŞKAN: Prof. Dr. Ziya Gökalp MÜLAYİM 1973 - 79 Dönemi CHP Senatörü (S175)

"Dünya Ticaret Örgütü`nün Dönüşümü"
Prof. Dr. Ahmet ŞAHİNÖZ  H.Ü (S.177)

"AB`nin Dönüşümü ve Gümrük Birliği"
Doç. Dr. Cemil ERTUĞRUL  ZMO Yönetim Kurulu Üyesi (S.190)

"IMF`nin ve Dünya Bankası`nın Dönüşümü"
Prof. Dr. Sinan SÖNMEZ  A.Ü.S.B.F (S.209)

"Küreselleşme, Kriz ve Ulus Devlet`in Rolü"
Dr. Ahmet Haşim KÖSE  A.Ü.S.B.F, Dr. Ahmet ÖNCÜ  Sabancı Ünv. (S.214)

BEŞİNCİ OTURUM

KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN TARIMSAL YAPILAR ÜZERİNE ETKİLERİ  (S.224)

BAŞKAN: Enver OKTEM  DiSK Genel Başkan Yardımcısı (S.224)

"Küreselleşme Sürecinin Emek Piyasaları Üzerine Etkileri"
Prof. Dr. Nurettin YILDIRAK  A.Ü.Z.F., Yrd. Doç. Dr. Bülent GÜLCUBUK A.Ü.Z.F. (S.224)

"Küreselleşme Sürecinin Tarım Örgütlülüğü Üzerine Etkileri"
Cevdet KOCAMAN  KÖY - KOOP GENEL Başkanı (S.235)

"Küreselleşme Sürecinde Tarımda Aydının Rolü ve Aktif Katılım"
Gürcan KAÇAN  Bilkent Ünv (S.240)

"Küreselleşme Sürecinin Kamu Yönetimi Üzerine Etkileri ve ZMO`nun Duruşu"
Gökhan GÜNAYDIN ZMO Yönetim Kurulu Üyesi (S.244)

"Küreselleşme Sürecinde Türkiye`de Ziraat Mühendislerinin Emek Piyasalarında Konumlanışı"
Dr. Ahmet Haşim KÖSE A.Ü.S.B.F , Dr. Ahmet ÖNCÜ  Sabancı Ünv. (S.298)

ALTINCI OTURUM

TÜRKİYE TARIMI VE SEMPOZYUM ÜZERİNE GENEL DEĞERLENDİRME (S.304)

BAŞKAN: Prof.Dr. Gürol ERGİN TMMOB ZMO Başkanı (S.304)

Prof. Dr. Korkut BORATAV A.Ü.S.B.F. Öğretim Üyesi (S.304)
Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA E.Ü.Z.F. Öğretim Üyesi / Tarım Ekonomisi Derneği Başkanı (S.307)
Faruk YÜCEL TZOB Başkanı (S.311)
Doç. Dr. Yücel ÇAĞLAR Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunlarını Araştırma Derneği Başkanı (S.319)

TARTIŞMA BÖLÜMÜ (S.324)