TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

Yayın Yeri: ANKARA

Anahtar Kelimeler: Teknik Kongre, Ziraat Mühendisliği, Tarım, Tarım Politikaları

Giriş

İlgilendiğiniz makaleye pdf‘de bulunan içindekiler bölümünden tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

İcindekiler

 TARIM SEKTÖRÜNDE 2010-2015 DÖNEMİ 

 • TÜRKİYE`DE TARIMSAL YAPIDA DEĞİŞİM VE İZLENEN POLİTİKALAR
 • DÜNYA`DA VE TÜRKİYE`DE TARIM POLİTİKALARINDA DEĞİŞİMLER VE ARAYIŞLAR
 • İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN TARIM SEKTÖRÜNE EKONOMİK YANSIMALARI
TARIMDA DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE
 • KÜRESEL VE ULUSAL KARBON BÜTÇESİNDE TARIMIN PAYI
 • TÜRKİYE`DE TOPRAK TUZLULAŞMASINDAN ETKİLENEN ALANLAR VE HARİTALANMASI
 • 5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIM YASASININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 • ÇÖLLEŞME, KURAKLIK VE EROZYONUN OLASI ETKİLERİNİN TÜRKİYE ÖLÇEĞİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ  
 • TÜRKİYE`DE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI UYGULAMALARI ve ARAZİ BANKACILIĞI
 • ÇAYIR-MER`ALARIMIZIN KORUNMASI VE KULLANIMINDA DEĞİŞİMLER VE YENİ GELİŞMELER
 • ENTEGRE SU YÖNETİMİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE ADAPTASYON  
 • İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE BİTKİSEL GEN KAYNAKLARI  
 • TÜRKİYE ÇİFTLİK HAYVANLARI GENETİK KAYNAKLARININ KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMI  
TARIM TEKNOLOJİLERİNDE YENİ GELİŞMELER  
 • TARIMSAL VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİ
 • BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ VE BİYOGÜVENLİK:GDO`LARDA SON GELİŞMELER
 • BİTKİ BESLEMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR VE GÜBRE-ÇEVRE İLİŞKİSİ
 • HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELER
 • PESTİSİT UYGULAMA TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELER
TARLA BİTKİLERİ ÜRETİMİ
 • YURDUMUZUN TAHIL ÜRETİM POTANSİYELİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  
 • YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÜRETİMİNDE DEĞİŞİMLER VE YENİ ARAYIŞLAR  
 • YAĞLI TOHUM ÜRETİMİNDE YENİ ARAYIŞLAR  
 • NİŞASTA VE ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİNDE DEĞİŞİMLER VE YENİ ARAYIŞLAR 
 • LİF BİTKİLERİ ÜRETİMİNDE DEĞİŞİMLER VE YENİ ARAYIŞLAR 
 • TÜTÜN ÜRETİMİNDE DEĞİŞİMLER VE YENİ ARAYIŞLAR 
 • TIBBİ AROMATİK BİTKİLER ÜRETİMİNDE DEĞİŞİMLER VE YENİ ARAYIŞLAR   
 • YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNDE DEĞİŞİMLER VE YENİ ARAYIŞLAR 
BAHÇE BİTKİLERİ ÜRETİMİ 
 • MEYVE ÜRETİMİNDE DEĞİŞİMLER VE YENİ ARAYIŞLAR  
 • SEBZE ÜRETİMİNDE DEĞİŞİMLER VE YENİ ARAYIŞLAR  
 • BAĞCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ YÖNTEMLERİ VE ÜRETİM HEDEFLERİ  
 • ZEYTİN ÜRETİMİNDE DEĞİŞİMLER VE YENİ ARAYIŞLAR  
 • SÜS BİTKİLERİ ÜRETİMİNDE DEĞİŞİMLER VE YENİ ARAYIŞLAR   
 • YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATINDA KALINTI VE DİĞER SORUNLAR İLE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ    
 • ÖRTÜALTI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE DEĞİŞİMLER VE YENİ ARAYIŞLAR